Charakterystyczne problemy przedsiębiorstw branży metalowej

Charakterystyczne problemy przedsiębiorstw branży metalowej

Charakterystyczne problemy przedsiębiorstw branży metalowej
Charakterystyczne problemy przedsiębiorstw branży metalowej

W celu omówienia problemów branży metalowej należy wpierw określić, z jakiej grupy jest dane przedsiębiorstwo. Czy jest to firma zajmująca się dystrybucją metali lub wyrobów z metali,  gdzie największe problemy to różnorodność rozmiarów tego samego produktu? Czy jest to przedsiębiorstwo zajmujące się wytopem metali lub wyrobów z metali, gdzie jednym z podstawowych trudności jest wychwycenie kosztu surowca dla danej grupy zleceń (charakterystyczny problem w firmach realizujących produkcję procesową)? Czy jednak jest to firma z branży obróbki metali charakteryzującej się jeszcze innymi wyzwaniami?

W tym artykule postaramy się przybliżyć tematykę tych ostatnich, co wcale że nie oznacza, że prowadzenie biznesu w pozostałych firmach tej branży jest łatwe i przyjemnie. Skupmy się jednak na tej jednej, wybranej grupie.

„Charakterystyczne problemy przedsiębiorstw branży metalowej” –  brzmi niewinnie, ale tylko z pozoru. W rzeczywistości takie problemy niosą ze sobą ogromne konsekwencje. Produkcja na zamówienie, krótkie partie, rozbudowany park maszynowy, zróżnicowana produkcja gniazdowa, częste zmiany i konieczność przezbrojeń, rozliczanie kosztów narzędzi i zleceń … brzmi znajomo? No cóż, to codzienność branży obróbki metali. 

Zagadnień/problemów/wyzwań jest tutaj wiele. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka najważniejszych.  

Charakterystyczne problemy przedsiębiorstw branży metalowej

I. Więcej, szybciej i dokładniej – czyli jak sprawnie przeprowadzić proces ofertowania ?

Duża liczba przygotowywanych ofert wymaga odpowiedniego przepływu zadań (workflow) obejmującego wiele działów w firmie: sprzedaży, technologii, produkcji, planowania, zaopatrzenia. Na bazie dokumentacji klienta potrzebna jest szybka informacja, na kiedy i za ile możemy dany element wykonać. Ze względu na znaczną fluktuację cen surowców w tej branży, kalkulacja kosztów powinna uwzględniać także przewidywane ceny surowców w przyszłości.

II. Optymalizacja „złoty Graal” planistów – czyli jak dobrze zaplanować produkcję ?

Czas i zasoby (surowce, maszyny, narzędzia, ludzie) nie są z gumy. Krytyczne jest więc planowanie produkcji w oparciu o skończone zasoby, a nie jak jest to w przypadku większości systemu ERP- w sposób pozwalający na nieograniczone przeciążanie zasobów. Planowanie musi także zapewnić optymalizację kosztów poprzez ograniczanie przestojów, minimalizację przezbrojeń, wariantowy przydział operacji ze zmianą stanowisk roboczych włącznie itp. Wymusza to więc harmonogramowanie z dokładnością do pojedynczego stanowiska pracy.  Zmiana priorytetów zleceń lub pojawienie się nowych „ważniejszych” zleceń powoduje konieczność częstego ich przeplanowania.

Charakterystyczne problemy przedsiębiorstw branży metalowej
Charakterystyczne problemy przedsiębiorstw branży metalowej

III. W odpowiedniej ilości, najtaniej, w odpowiednim momencie – czyli jak zapewnić niezbędne surowce na czas bez zbędnych nad stanów magazynowych ?

Minimalizacja zapasów magazynowych przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości produkcji to niekończące się wyzwanie, jakie stoi przed działem zakupów. Codzienne wyzwania to bardzo duża wariantowość rozmiarów tego samego indeksu, różnorodność używanych jednostek miar, zapewnienie identyfikacji konkretnego surowca przypisanego do danego zlecenia produkcyjnego, optymalizacja cen zakupu (grupowanie ilości zakupowych, łączenie dostaw od tego samego dostawcy itp. ). Gwarancja terminowości i jakości dostaw wymaga także systematycznej klasyfikacji i oceny dostawców. „Wisienką na torcie” jest dwustronna integracja systemów produkcyjnych ERP (np. IFS Applications) z systemami nestingowymi (np. SigmaNEST itp.) zapewni optymalizację wykorzystania surowców i obniżenie kosztów. 

IV. Płynnie, na czas, bez niespodzianek czy „ogonów” – czyli jak sprawnie realizować proces produkcji i wychwytywać niezgodności?

Tylko bieżąca informacja na temat stopnia zaawansowania produkcji stanowi podstawę do sprawnej jej realizacji. Pozwala to na wczesną identyfikację problemów. Niestety bardzo często raportowanie produkcji odbywa się w firmach z bardzo dużym opóźnieniem- a przecież można to w łatwy sposób usprawnić. Częstą sytuacją jest również konieczność modyfikacji technologii w ramach już otwartego zlecenia. Ukierunkowanie na coraz lepsze zaspokajanie potrzeb klientów oraz rosnące wymagania powodują, iż często zgadzamy się na poważne zmiany już w trakcie realizacji zlecenia.

Charakterystyczne są także częste zmiany w dostępnych surowcach (wycofanie przez producentów danego typu surowca, czy ich dostępność na rynku itp.), które wymuszają u producentów branży obróbki metali zmiany w strukturze materiałowej zdefiniowanej wcześniej na potrzeby produkcji. W jednej technologii nie jest to trudne, ale zamiana indeksu w setkach czy tysiącach technologii produkcyjnych, gdzie został on użyty, to już duże wyzwanie. 

Charakterystyczne problemy przedsiębiorstw branży metalowej
Charakterystyczne problemy przedsiębiorstw branży metalowej

V. Rentowność, zarobek, zysk – czyli ile to nas tak naprawdę kosztowało?

Rozliczanie kosztów produkcji to potrzeba bardzo szczegółowego ich raportowania i śledzenia w trakcie realizacji zleceń. Analiza opłacalności zamówień, zleceń produkcyjnych, detali (produktów), a także obserwacja ich rentowności na różnych poziomach marż to kolejne wyzwania, z którymi na co dzień borykają się firmy. Nie łatwo jest przecież jednoznacznie przypisać koszty do konkretnych zleceń produkcyjnych.

VI. Podnoszenie (jakości), minimalizacja (reklamacji) – czyli jak zapewnić odpowiednią jakość naszych wyrobów?

Kontrola jakości to kolejny ważny element, choć nie zawsze stosowany w rozbudowanym zakresie. Realizowana zarówno przy przyjęciu surowców na magazyn, jak i na różnych etapach zlecenia produkcyjnego. Kontrola jakości staje się dużo ważniejsza w przypadku konieczności spełnienia wysoko postawionych wymogów jakościowych branż odbiorców. Jak ją ustawić, aby zapewnić wysokiej jakości wyroby, jednocześnie nie powodując zbędnych zastojów w procesie produkcyjnym? 

Wymieniać można by długo. W każdej z firm nacisk na dany element jest trochę inny i wynika z prostego faktu radzenia sobie z danym zagadnieniem w mniej lub bardziej sprawny sposób. Dążenie do nieuchwytnej doskonałości (bo tak należy nazwać wszelkiego rodzaju optymalizację czy usprawnienia) jest procesem ciągłym. Warto go jednak realizować, gdyż w bezpośredni sposób przekłada się to na sprawność i rentowność danego przedsiębiorstwa. 

Charakterystyczne problemy przedsiębiorstw branży metalowej