Zamów już teraz:

Pakiety edukacyjne ERP

Jak lepiej przygotować absolwentów do pracy?

Jak przeprowadzić proces zdalnej nauki?

Jak zwiększyć zainteresowanie ofertą dydaktyczną?

Jak nauczyć się pracy na systemie ERP?

Pakiety Edukacyjne ERP dla Uczelni Wyższych

Pakiety edukacyjne Epicor ERP opracowane zostały w celu lepszego przygotowania studentów do pracy w przedsiębiorstwie. Zajęcia mają charakter symulowania pracy w przedsiębiorstwie, dzięki temu studenci nabywają niezbędnego doświadczenia, które poparte wiedzą teoretyczną, czyni z nich osoby atrakcyjne na rynku pracy, nawet w konfrontacji z osobami z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym.  Studenci podczas zajęć otrzymują zwykle głęboką wiedzę teoretyczną z danego obszaru np. rachunkowości, sprzedaży i zakupów, produkcji, czy planowania, wiedza ta w przedsiębiorstwie integruje się w całość. Głównym problemem absolwentów uczelni rozpoczynających pracę zawodową jest zrozumienie powiązań pomiędzy różnymi obszarami przedsiębiorstwa, które w sposób naturalny są uwikłane w realizację procesów wspieranych przez zintegrowane systemy informatyczne. Znajomość procesów zachodzących w przedsiębiorstwie jest nieodzowna m.in. w celu wprowadzenia do systemu lub zmiany księgowań, konfiguracji produkcji, konfiguracji reguł zakupu lub sprzedaży, budowania raportów zleconych przez inne działy.

Uczelnie, które zdecydowały się na wykorzystywanie pakietów edukacyjnych Epicor, wysoko oceniają jego wartość edukacyjną i przydatność w przygotowaniu studentów do pracy zawodowej. 

Pakiety edukacyjne ERP

Zdalne nauczanie

Możliwość zdalnej realizacji nauczania to standard architektury pakietu edukacyjnego. Dzięki temu zarówno prowadzący jak i uczestnicy mogą realizować zajęcia niezależnie od miejsca gdzie się znajdują. 

Przygotowanie studentów na rynek pracy

Pakiety edukacyjne Epicor ERP opracowane zostały w celu lepszego przygotowania studentów do pracy w przedsiębiorstwie. Zajęcia mają charakter symulowania pracy w przedsiębiorstwie, dzięki temu studenci nabywają niezbędnego doświadczenia, które poparte wiedzą teoretyczną, czyni z nich osoby atrakcyjne na rynku pracy, nawet w konfrontacji z osobami z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym.  Studenci podczas zajęć otrzymują zwykle głęboką wiedzę teoretyczną z danego obszaru np. rachunkowości, sprzedaży i zakupów, produkcji, czy planowania, wiedza ta w przedsiębiorstwie integruje się w całość. Głównym problemem absolwentów uczelni rozpoczynających pracę zawodową jest zrozumienie powiązań pomiędzy różnymi obszarami przedsiębiorstwa, które w sposób naturalny są uwikłane w realizację procesów wspieranych przez zintegrowane systemy informatyczne. Znajomość procesów zachodzących w przedsiębiorstwie jest nieodzowna m.in. w celu wprowadzenia do systemu lub zmiany księgowań, konfiguracji produkcji, konfiguracji reguł zakupu lub sprzedaży, budowania raportów zleconych przez inne działy. 

Nauka działania systemów ERP

Pakiety zostały oparte o jedne z najbardziej zaawansowanych i popularnych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem – Epicor ERP. Pakiety te zostały przygotowane w taki sposób, aby student potrafił pracować nie tylko w systemie Epicor ERP, ale także w każdym innym systemie spełniającym standardy MRP II. Podczas zajęć studenci poznają pojęcia charakterystyczne dla organizacji MRP II, mapują procesy, a następnie realizują je w systemie Epicor ERP. Jednym z głównych procesów jest proces realizacji zamówienia sprzedaży, począwszy od przyjęcia zamówienia i określenia terminu jego realizacji, wyliczenia zapotrzebowania materiałowego i zapotrzebowania na moce produkcyjne, utworzenia zamówień zakupu i zleceń produkcyjnych w oparciu o wygenerowane przez system propozycje, uruchomienie produkcji, przyjęcia materiałów od dostawców, wydania ich do produkcji, raportowania wykonanych operacji na produkcji, przyjęcie produktów gotowych na magazyn, rozliczenia produkcji, aż po wydanie produktów, zafakturowanie i zaksięgowanie sprzedaży.

Materiały edukacyjne

Proponowany przez nas plan zajęć obejmujący 40 jednostek lekcyjnych (dostarczany wraz z obszernymi materiałami dydaktycznymi: prezentacjami, podręcznikiem, instrukcjami, ćwiczeniami oraz odpowiednio przygotowanymi bazami danych) jest bazą, w oparciu o którą na życzenie uczelni możemy tworzyć nowe treści dydaktyczne.

Certyfikacja

Po ukończeniu zajęć studenci mogą otrzymać dyplom ukończenia kursu Epicor ERP realizowanego według teorii organizacji MRP II (ma on zatem charakter ogólny), dyplom ten wystawiany jest przez certyfikowanych trenerów edukacyjnych Epicor ERP, według przekazanego przez nas wzoru. Wykładowca może otrzymać tytuł edukacyjnego trenera Epicor ERP po odbyciu szkoleń wchodzących w skład pakietu edukacyjnego Epicor ERP.

Dzierżawa serwera

Istnieje możliwość wynajęcia przez Uczelnię serwera (tylko hardware bez oprogramowania Microsoft) od L-Systems. Koszt dzierżawy uzależniony jest od konfiguracji serwera, która dobierana jest indywidualnie, przy uwzględnieniu potrzeb Uczelni w zakresie wykorzystania systemu.