Firma Epicor® uważa, że odniesienie sukcesu w branży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wymaga elastyczności. W obliczu globalnego, konkurencyjnego rynku i zmieniających się oczekiwań klientów, producenci tej branży muszą przewidywać nowe trendy i wyprzedzać konkurencję pod względem jakości produktów, kosztów produkcji i terminów dostaw.

Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Pełna obsługa systemu sterowania produkcją Kanban pozwala usprawniać procesy biznesowe.

  • Rozwiązania Epicor pozwalające zapewnić najwyższą jakość produktów stanowią podstawę do znacznego zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów w całym przedsiębiorstwie.

  • Rozwiązanie Epicor do zarządzania cyklem eksploatacji produktu (PLM) pełni funkcję centralnego repozytorium wiedzy o historii procesów i produktów, co pozwala zwiększyć przejrzystość procesów biznesowych oraz wydajność integracji i wymiany danych wśród wszystkich użytkowników w przedsiębiorstwie, których obowiązki związane są z produktami.

  • Integracja z rozwiązaniami wspomagającymi projektowanie 2-D CAD, 3-D CAD oraz E-CAD

  • Dostęp do pełnej struktury zapewniającej zgodność z przepisami i normami branżowymi, łącznie z wymogami standardu ISO, standardów motoryzacyjnych (TS), standardów lotniczych (AS) oraz standardu FDA (21CFR11)

  • Dostęp do funkcji umożliwiających zarządzanie procesami finansowymi związanymi z gwarancjami, wynikami kontroli i śledzeniem procesu akceptacji, co jest wymagane do uzyskania zgodności z ustawą Sarbanes-Oxley i ustawą TREAD.

Powiązanie partnerów handlowych, procesów i systemów tworzących łańcuch dostaw to najważniejszy czynnik niezbędny do uzyskania najwyższej wydajności w branży. Wyeliminowanie procesów, które nie są źródłem korzyści, oraz synchronizacja procesów wewnątrz przedsiębiorstwa i poza nim pozwala zaspokoić oczekiwania klientów związane z niższymi kosztami i krótszymi terminami dostaw. Rozwiązania Epicor pozwalają osiągać więcej niż było zamierzone.