System ERP dla branży motoryzacyjnej

System IFS Cloud już od długiego czasu jest preferencyjnym rozwiązaniem ERP używanym w przemyśle motoryzacyjnym. Nasi klienci z sektora motoryzacyjnego korzystają ze wsparcia dla całego cyklu życia produktu – od etapu projektowania, poprzez zarządzanie popytem, łańcuchem dostaw, aż po produkcję, sprzedaż i usługi posprzedażne – a wszystko to w pełnej integracji z zarządzaniem finansami i zasobami ludzkimi. Ponadto zapewnione jest wsparcie inicjatyw Lean, np. metody Kanban.

Branża motoryzacyjna napędzana jest innowacją i ambicją. Innowacja jest prawdopodobnie najwyraźniej widoczna w designie i parametrach, ale jest równie ważna we wszystkich procesach przedsiębiorstwa. Poprzez stałe kontrolowanie procesów produkcyjnych wielu firmom z branży udało się przekształcić swoją działalność zgodnie z koncepcją „lean”. Ale podobnie jak w przypadku designu, jest to proces ciągły, a nowe i ekscytujące zmiany oznaczają, że organizacje muszą być w stanie wdrażać nowe pomysły i praktyki, aby taki stan utrzymać.

Rozwiązanie ERP dostosowane do wymagań branży

Kwestie motoryzacyjne są coraz częściej obsługiwane przez system IFS Cloud, ponieważ zapewnia on nieosiągnięty dotąd zakres wsparcia strategii produkcyjnych i kontrolnych procesów biznesowych. Dzięki systemowi firmy IFS duże i średnie, wielooddziałowe korporacje prowadzą działalność w wielu krajach, językach oraz walutach i korzystają z wielu zestawów reguł księgowych i podatkowych, których potrzebują. Dla mniejszych firm system IFS stanowi kompleksowe rozwiązanie, odpowiednie dla różnorodnych planów i procesów biznesowych. W każdym przypadku rezultatem jest zwiększenie wydajności łańcucha dostaw i obniżenie kosztów.

Branża motoryzacyjna

Dla małych i dużych graczy w globalnym łańcuchu dostaw

Rozwiązanie IFS Kanban, oparte na systemie produkcyjnym firmy Toyota, korzysta z bieżących informacji w celu zminimalizowania zapasów i wyeliminowania strat. Rozwiązanie Kanban obejmuje zintegrowane narzędzia planistyczne, wykonywanie obliczeń Kanban oraz graficzne narzędzia symulacyjne pomagające uniknąć niedoboru zapasów. To zaawansowane narzędzie do planowania umożliwia prognozowanie materiałów, personelu oraz maszyn — równolegle dla wielu zamówień — co zwiększa wydajność i pozwala lepiej radzić sobie z krytycznymi wąskimi gardłami. Integracja z komponentem IFS Planowanie zapewnia szybkie reagowanie na zmiany prognoz popytu, z pobieraniem danych do obliczeń Kanban i aktualizacją poziomów przesyłania z powrotem do systemu planistycznego. Wymagające zmian pętle Kanban są szybko identyfikowane. 

Wysoka jakość zarządzania

IFS Zarządzanie Jakością obejmuje analizę rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA), która stanowi metodę systematycznego rejestrowania i analizy problemów z produktem lub procesem. W całej działalności przedsiębiorstwa można zastosować statystyczną kontrolę procesów (SPC) w celu zredukowania odchyleń w procesach i stałej poprawy jakości. IFS Business Modeler zawiera narzędzia, standardowe metodologie i modele graficzne ułatwiające modelowanie biznesu pod kątem wydajności, rentowności i satysfakcji klientów. IFS Analiza Zarządcza to platforma cyfrowa umożliwiająca uzyskanie bieżącego przeglądu wydajności projektu, jakości produktu, kosztów i dostaw.

Rozwiązanie IFS Cloud do zarządzania dokumentacją i danymi produktu, uwzględniające dwukierunkową integrację z wiodącymi sprzedawcami systemów CAD, zapewnia spójne źródło informacji potrzebne w wielowarstwowych łańcuchach dostaw, w których uczestnicy mogą wybrać jedno z wielu środowisk CAD, w tym formaty lekkiej współpracy. Oprogramowanie ERP IFS pozwala zwiększyć wydajność i uniknąć kosztownych błędów poprzez zarządzanie zmianami projektowymi w systemie. Żądania zmian projektowych mogą dotyczyć ulepszenia projektu z działu projektowego, raportów o błędach z działu serwisu lub zaleceń z działu zaopatrzenia dotyczących zmiany dostawców lub materiałów.

Branża motoryzacyjna

System na miarę Twoich potrzeb

Użytkownicy otrzymują rozwiązanie tak elastyczne, jak ich myślenie, proste do rekonfiguracji, tak aby wspierać nowe metody prowadzenia biznesu. Ze względu na komponentową budowę systemu i jego pełną integrację, firmy mogą realizować nowe pomysły, mając pewność, że rozwiązanie ERP nie stanie się dla nich przeszkodą. Elastyczność rozwiązania zapewnia, aby wszelkie dodatkowe wdrożenia były realizowane przy minimalnych zakłóceniach działania i kosztach.

Oprogramowanie dla branży motoryzacyjnej

System IFS Cloud dla dostawców z branży motoryzacyjnej oferuje rozwiązania z zakresu obsługi produkcji i dystrybucji, łańcucha dostaw, usług serwisowych, zarządzania majątkiem i projektami — a wszystko to jest w pełni zintegrowane z modułem zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. Narzędzia te mogą działać niezależnie, mogą być zintegrowane z wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie systemami lub stanowić część kompleksowego wdrożenia programu.

Niektórzy dostawcy z branży motoryzacyjnej potrzebują takiej samej funkcjonalności obsługi produkcji na zamówienie i produkcji mieszanej, jak inni producenci korzystający z IFS. Jednakże produkcja w branży motoryzacyjnej jest często prowadzona zgodnie z zasadami produkcji lean, w tym z zastosowaniem metody Kanban, i obejmuje elektroniczną wymianę danych (EDI), planowanie, produkcję oraz pakowanie w wielu lokalizacjach.

Specjalnie z myślą o producentach i firmach montujących pojazdy opracowano takie funkcjonalności, jak: prognozowanie i planowanie popytu na podstawie wielu algorytmów; planowanie zaopatrzenia w części zamienne wynikające z potrzeb serwisu; projektowanie, konstruowanie i konfigurowanie na zamówienie; zarządzanie programem/projektem, w tym produkowanie wg projektu; oraz dynamiczne przetwarzanie zamówień/Seiban.

Dzięki rozwiązaniu IFS Eco-Footprint Management możliwe jest przypisanie kosztów ochrony środowiska do jednostek produktów. Raporty pokazują wpływ na środowisko z podziałem na linię produktów, proces produkcyjny, jednostkę biznesową lub przedsiębiorstwo.

PROCESY BIZNESOWE

CRM/MARKETING

PLANOWANIE POPYTU

ROZWÓJ PRODUKTU

ZARZĄDZANIE
ŁAŃCUCHEM DOSTAW

PRODUKCJA

SPRZEDAŻ
I DOSTAWA

APLIKACJE I ROZWIĄZANIA

INTELIGENCJA OPERACYJNA

PLANOWANIE
ŁAŃCUCHA DOSTAW
Prognozowanie
Planowanie zdolności
Plan główny
Planowanie zasobów
Harmonogramowanie
klientów/dostawców

ZARZĄDZANIE CYKLEM
ŻYCIA PRODUKTÓW
Integracja z CAD
Zarządzanie danymi produktów
Rozwój produktów
Wprowadzanie nowych produktów
Zarządzanie portfolio
Zgodność z przepisami
Usługi posprzedażne

ZARZĄDZANIE
RELACJAMI
Z KLIENTAMI
Sprzedaż i marketing            Wsparcie Klienta            Prognozowanie zbiorcze
Przetwarzanie zamówień
Zbiorcze zarządzanie zamówieniami 

REALIZACJA
ŁAŃCUCHA DOSTAW
Produkcja mieszana
Sourcing/Zaopatrzenie
Zarządzanie dostawcami (SRM)
Zarządzanie zapasami
Lean Manufacturing
MRP/DDMRP
Obsługa kodów kreskowych
Pakowanie wielopoziomowe

REMONTY
Zarządzanie zleceniami
roboczymi
Harmonogramowanie
wyposażenia
Obsługa profilaktyczna
i naprawcza

Finanse i e-faktury

Zarządzanie projektami

Zarządzanie personelem

Zarządzanie dokumentacją

Zarządzanie zdarzeniami

Rozwiązania zbiorcze/EDI

Zarządzanie jakością/ISO TS 1694

Zarządzanie pakowaniem

Planowanie produkcji z IFS Cloud

System IFS Cloud oferuje pełną obsługę planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania obsługą serwisową (ESM). Oprogramowanie oferuje wszystkie funkcjonalności, których oczekuje się od kompletnego pakietu ERP, a dodatkowo zapewnia również zaawansowaną, wbudowaną funkcjonalność, która rozszerza wykorzystanie aplikacji na inne kluczowe obszary działalności firmy. Dowiedz się więcej: