System IFS Applications już od długiego czasu jest preferencyjnym rozwiązaniem ERP używanym w przemyśle motoryzacyjnym.

Nasi klienci z sektora motoryzacyjnego korzystają ze wsparcia dla całego cyklu życia produktu – od etapu projektowania, poprzez zarządzanie popytem, łańcuchem dostaw, aż po produkcję, sprzedaż i usługi posprzedażne – a wszystko to w pełnej integracji z zarządzaniem finansami i zasobami ludzkimi. Ponadto zapewnione jest wsparcie inicjatyw Lean, np. metody Kanban. IFS Applications jest dopasowany do potrzeb firm produkujących i montujących pojazdy oraz dostawców podzespołów.

DLA MAŁYCH I DUŻYCH GRACZY W GLOBALNYM ŁAŃCUCHU DOSTAW

Kwestie motoryzacyjne są coraz częściej obsługiwane przez system IFS Applications, ponieważ zapewnia on nieosiągnięty dotąd zakres wsparcia strategii produkcyjnych i kontrolnych procesów biznesowych. Dzięki systemowi firmy IFS duże i średnie, wielooddziałowe korporacje prowadzą działalność w wielu krajach, językach oraz walutach i korzystają z wielu zestawów reguł księgowych i podatkowych, których potrzebują. Dla mniejszych firm system IFS Applications stanowi kompleksowe rozwiązanie, odpowiednie dla różnorodnych planów i procesów biznesowych. W każdym przypadku rezultatem jest zwiększenie wydajności łańcucha dostaw i obniżenie kosztów.

Rozwiązanie IFS Kanban, oparte na systemie produkcyjnym firmy Toyota, korzysta z bieżących informacji w celu zminimalizowania zapasów i wyeliminowania strat. Rozwiązanie Kanban obejmuje zintegrowane narzędzia planistyczne, wykonywanie obliczeń Kanban oraz graficzne narzędzia symulacyjne pomagające uniknąć niedoboru zapasów. To zaawansowane narzędzie do planowania umożliwia prognozowanie materiałów, personelu oraz maszyn — równolegle dla wielu zamówień — co zwiększa wydajność i pozwala lepiej radzić sobie z krytycznymi wąskimi gardłami. Integracja z komponentem IFS Planowanie zapewnia szybkie reagowanie na zmiany prognoz popytu, z pobieraniem danych do obliczeń Kanban i aktualizacją poziomów przesyłania z powrotem do systemu planistycznego. Wymagające zmian pętle Kanban są szybko identyfikowane. 

Rozwiązania IFS EDI upraszczają przetwarzanie zamówień, automatyzują funkcje dostaw i pozwalają na poprawę oceny dostawcy. Rozwiązanie B2B EDI dla IFS obejmuje obsługę formatu XML i usług sieciowych.

WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTÓW I PROCESÓW

IFS Zarządzanie Jakością obejmuje analizę rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA), która stanowi metodę systematycznego rejestrowania i analizy problemów z produktem lub procesem. W całej działalności przedsiębiorstwa można zastosować statystyczną kontrolę procesów (SPC) w celu zredukowania odchyleń w procesach i stałej poprawy jakości. IFS Business Modeler zawiera narzędzia, standardowe metodologie i modele graficzne ułatwiające modelowanie biznesu pod kątem wydajności, rentowności i satysfakcji klientów. IFS Analiza Zarządcza to platforma cyfrowa umożliwiająca uzyskanie bieżącego przeglądu wydajności projektu, jakości produktu, kosztów i dostaw.

ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA MAJĄTKU

Rozwiązanie IFS Applications do zarządzania dokumentacją i danymi produktu, uwzględniające dwukierunkową integrację z wiodącymi sprzedawcami systemów CAD, zapewnia spójne źródło informacji potrzebne w wielowarstwowych łańcuchach dostaw, w których uczestnicy mogą wybrać jedno z wielu środowisk CAD, w tym formaty lekkiej współpracy. System IFS Applications pozwala zwiększyć wydajność i uniknąć kosztownych błędów poprzez zarządzanie zmianami projektowymi w systemie. Żądania zmian projektowych mogą dotyczyć ulepszenia projektu z działu projektowego, raportów o błędach z działu serwisu lub zaleceń z działu zaopatrzenia dotyczących zmiany dostawców lub materiałów.

PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY

System IFS Applications dla dostawców z branży motoryzacyjnej oferuje rozwiązania z zakresu obsługi produkcji i dystrybucji, łańcucha dostaw, usług serwisowych, zarządzania majątkiem i projektami — a wszystko to jest w pełni zintegrowane z modułem zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. Narzędzia te mogą działać niezależnie, mogą być zintegrowane z wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie systemami lub stanowić część kompleksowego wdrożenia systemu IFS Applications.

Niektórzy dostawcy z branży motoryzacyjnej potrzebują takiej samej funkcjonalności obsługi produkcji na zamówienie i produkcji mieszanej, jak inni producenci korzystający z IFS Applications. Jednakże produkcja w branży motoryzacyjnej jest często prowadzona zgodnie z zasadami produkcji lean, w tym z zastosowaniem metody Kanban, i obejmuje elektroniczną wymianę danych (EDI), planowanie, produkcję oraz pakowanie w wielu lokalizacjach.

Specjalnie z myślą o producentach i firmach montujących pojazdy opracowano takie funkcjonalności, jak: prognozowanie i planowanie popytu na podstawie wielu algorytmów; planowanie zaopatrzenia w części zamienne wynikające z potrzeb serwisu; projektowanie, konstruowanie i konfigurowanie na zamówienie; zarządzanie programem/projektem, w tym produkowanie wg projektu; oraz dynamiczne przetwarzanie zamówień/Seiban.

Dzięki rozwiązaniu IFS Eco-Footprint Management możliwe jest przypisanie kosztów ochrony środowiska do jednostek produktów. Raporty pokazują wpływ na środowisko z podziałem na linię produktów, proces produkcyjny, jednostkę biznesową lub przedsiębiorstwo.

Branża motoryzacyjna

Źródło: IFSworld.com