Firma IFS rozpoczęła działalność jako dostawca oprogramowania do zarządzania obsługą serwisową w jednej z najbardziej wymagających branż na świecie — energetyce jądrowej, dlatego doskonale rozumie potrzeby klientów w tym zakresie. Obecnie IFS Applications zapewnia dostawcom usług prawdopodobnie najbardziej kompleksowe rozwiązanie informatyczne na rynku.

Rozwiązania IFS Applications dla dostawców usług:

● zarządzanie umowami serwisowymi

● optymalizacja planowania trasy

● zarządzanie obsługą serwisową

● zarządzanie pracownikami mobilnymi

● obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO)

● narzędzia do analizy zarządzania predykcyjną obsługą techniczną

● oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zoptymalizowane do świadczenia usług

ZINTEGROWANIE KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE ZAPEWNIA SZYBSZE ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI

IFS Applications ułatwia zwiększanie wartości firmy, umożliwiając zarządzanie wszystkimi głównymi aspektami biznesowymi w jednym, zintegrowanym systemie ERP.

OPTYMALIZACJA ZASOBÓW

System IFS Applications pomaga zwiększyć zwiększyć marżę organizacji serwisowej poprzez optymalizację pracy organizacji serwisowej, mając na względzie dane geolokacyjne, kompetencje załogi, oprzyrządowanie, kryteria umów serwisowych (SLA) oraz inne ograniczenia wpływające na planowanie harmonogramu pracy. Korzystając z wiodącego narzędzia do dynamicznego harmonogramowania, optymalizuje się wykorzystanie czasu pracy, ogranicza niepotrzebne podróże, wykorzystuje zasoby do maksimum, zmniejszając koszty i czas podróży, jednocześnie zmniejszając wpływ działalności firmy na środowisko.

REALIZACJA KONTRAKTÓW

System IFS Applications pozwala na optymalizację wykorzystania zasobów z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń związanych z realizacją prac serwisowych oraz kontraktów i umów świadczenia usług, a także zapewnia, że odpowiedni pracownicy techniczni znajdują się we właściwym miejscu w odpowiednim czasie. Przejrzyste, elastyczne oprogramowanie ułatwia dynamiczną reakcję w sytuacjach awaryjnych, automatycznie modyfikując bieżący harmonogram prac. Ponadto system IFS Applications posiada narzędzia pracy mobilnej, dzięki czemu pracownicy techniczni spędzają więcej czasu w terenie, a mniej w biurze, osiągając wyższe dochody, oszczędzając czas oraz redukując koszty administracyjne.

KOMPLET INFORMACJI – TAKŻE POZA BIUREM

Wbudowana mobilność systemu IFS Applications zapewnia natychmiastowy dostęp do danych, czasem w ciągu zaledwie minuty, oraz przepływ informacji pozwalający na dokładność zarówno przy dostarczaniu, jak i odbiorze w ramach łańcucha świadczenia usług. Wyposażenie pracowników terenowych w smartfony, tablety lub laptopy nie tylko zwiększa wydajność dzięki zwiększonej użyteczności, ale także poprawia poziom świadczenia usług w stosunku do klienta.

ZARZĄDZANIE CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI

IFS Applications daje pewność, że potrzebne części zamienne są dostępne, a pojazdy są prawidłowo wyposażone. Można też zobaczyć, co zostało wykorzystane i gdzie. Funkcje zarządzania zapasami są zintegrowane z procesami zakupów i oprogramowaniem do zarządzania łańcuchem dostaw. Jeżeli zgłoszono użycie określonych części, natychmiast wysyłana jest informacja, która uruchamia zamówienie tych części, jeśli zakup jest konieczny, aby uzupełnić zapasu do ich ustalonego poziomu.

GLOBALIZACJA

IFS Applications oferuje obsługę wielu zakładów, języków i walut, dzięki czemu klienci zawsze mają poczucie, że kontaktują się z tą samą firmą, stosującą jednolite standardy jakości i dostawy, bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Wraz z rozwojem firmy IFS Applications pozwala szybko integrować z systemem nowe jednostki, ograniczając czas potrzebny do osiągnięcia zysków i ułatwiając najszybszy możliwy zwrot z inwestycji nowych jednostek.

SPEŁNIANIE OCZEKIWAŃ – BUDOWANIE REPUTACJI

Bliska współpraca firmy IFS z klientami zawsze była kluczem do sukcesu – lojalność naszych klientów jest bardzo wysoka. Podobnym poziomem lojalności klientów mogą cieszyć się korzystający z IFS Applications dostawcy usług – z tak różnych obszarów, jak zakłady remontowe czy serwis w terenie. Ponadto IFS Applications jest idealnym narzędziem do konsolidacji i rozwijania działalności. Oferuje ono najlepszą w swojej klasie funkcjonalność ERP, która może zaspokoić wszelkie potrzeby przedsiębiorstwa związane z oprogramowaniem biznesowym. Jego otwarta, oparta na komponentach architektura sprawia, że integracja z dotychczas stosowanymi aplikacjami do produkcji czy projektowania jest wyjątkowo prosta. Zapewniając środki do lepszego przedstawienia oferty usługowej i przekonania do zakupu, IFS Applications pomaga zwiększyć wartość firmy. To oprogramowanie, obsługujące wiele języków, lokalizacji i walut, przekształca wyzwania w szanse biznesowe, zapewniając rozwiązanie kluczowych problemów w branży, takich jak jakość usług, realizacja kontraktu, optymalizacja zasobów, globalizacja i współpraca. Ponadto interfejs IFS Enterprise Explorer jest bardzo przyjazny dla użytkownika, co zwiększa wydajność i sprawia, że korzystanie z systemu jest tak proste, jak przeglądanie stron internetowych.

Zarządzanie usługami serwisowymi

Źródło: IFSworld.com