Firma L-Systems zajmuje się usługami związanymi z systemem Epicor ERP 10. 

Świadczymy m.in. następujące usługi:

  • wdrożenia Epicor ERP 10,

  • szkolenia,

  • usługi migracji do nowych wersji,

  • integracji Epicor z aplikacjami obcymi (m.in. z wykorzystaniem Epicor Service Connect),

  • tworzenie kastomizacji i modyfikacji,

  • tworzenie rozszerzeń funkcjonalnych dla Epicor ERP.