Zdalne pakiety edukacyjne dla studiów podyplomowych MBA

Nauka o systemach ERP może stanowić element kursu także na studiach podyplomowych MBA. Studia kierowane są do menedżerów i specjalistów średniego i wyższego szczebla zarządzania. W ramach zajęć słuchacze studiów podyplomowych pracują w oparciu o system Epicor ERP. Osoby uczestniczące w zajęciach mają możliwość zarządzania procesami w wirtualnej firmie, prowadząc działania biznesowe zbliżone do tych, które zachodzą w rzeczywistych przedsiębiorstwach. 

Możliwość zdalnej realizacji nauczania to standard architektury pakietu edukacyjnego. Dzięki temu zarówno prowadzący jak i uczestnicy mogą realizować zajęcia niezależnie od miejsca gdzie się znajdują. 

Pakiet Edukacyjny dla studiów MBA jest zazwyczaj dostosowywany do konkretnego kierunku i oczekiwań uczestników.

W ogólnym jego zarysie pozwala weryfikować wiedzę z zakresu funkcjonowania różnych działów przedsiębiorstw, ale przede wszystkim realizowane są ćwiczenia pozwalające na wykorzystanie wiedzy w sposób praktyczny przy rozwiązywaniu konkretnych zadań. 

W ramach zajęć słuchacze uzyskują wiedzę, jak efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw, jak również zapoznają się ze sposobem wykorzystania zaawansowanych systemów ERP w sposób zapewniający ich optymalne wykorzystanie. Dowiadują się między innymi, jak pracować wykorzystując różne moduły oprogramowania biznesowego, takie jak planowanie zapotrzebowania materiałowego, czy system realizacji produkcji. Słuchacze uczą się również, jak kontrolować procesy składania zamówień oraz zakupu, poznają sposób przepływu informacji między poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw oraz zyskują możliwość poznania trendów w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Menedżerowie oraz specjaliści biorą udział w symulacji działalności przedsiębiorstwa, która pomaga zintegrować wiedzę o tym, jak ono faktycznie funkcjonuje. 

Zdobycie doświadczenia docenianego przez przyszłego pracodawcę, w tym uzyskanie wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach IT podczas zajęć praktycznych, czy o możliwych do wprowadzenia we własnej firmie usprawnieniach – to tylko przykładowe korzyści wymieniane przez uczestników projektów. Warto również zauważyć, że zacieśnianie współpracy przez biznes i naukę ma pozytywny wpływ na ofertę dydaktyczną uczelni oraz podnoszenie poziomu kompetencji osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę charakteryzującą się koniecznością wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych.