Firma Epicor® zdaje sobie sprawę, że na współczesnym globalnym rynku czynnikiem skłaniającym producentów metali do inwestowania w nowe technologie wspomagające rozwój ich przedsiębiorstw jest przede wszystkim możliwość maksymalizowania zysku i zwiększania przewagi konkurencyjnej.

Epicor od prawie 30 lat dostarcza rozwiązania przedsiębiorstwom z branży obróbki metali na całym świecie. Codziennie pomagamy naszym klientom w osiąganiu założonych celów biznesowych.

Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Obsługa systemu sterowania produkcją Kanban pozwala zwiększyć sprawność operacyjną.

  • Rozwiązania Epicor umożliwiają zaspokajanie zmiennych oczekiwań klientów i skracanie czasu realizacji zamówień.

  • Zapewniają one również większą przejrzystość procesów wewnątrz zakładu, przedsiębiorstwa oraz w całej korporacji.

  • Dzięki nim można spełniać coraz większe oczekiwania związane z rygorystycznymi normami jakości.

Poza tym rozwiązania Epicor umożliwiają naszym klientom rozwój działalności firmy w innych branżach. Nasza wiedza i zastosowane rozwiązania są zgodne z wytycznymi określonymi przez przedsiębiorstwa działające w takich branżach, jak przemysł lotniczy i zbrojeniowy, przemysł motoryzacyjny, przemysł elektromaszynowy, urządzenia medyczne, sprzęt elektroniczny itp.