Ministerstwo Finansów wprowadziło obowiązek przekazywania do urzędów kontroli skarbowej danych w postaci elektronicznych ksiąg podatkowych i dowodów księgowych.

Zbiór tych danych ma posiadać ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Ich struktura ma być oparta na aktualnej wersji specyfikacji pliku JPK – Jednolity Plik Kontrolny ( ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) , rekomendowanego przez OECD.

Opublikowano zestaw 7 struktur obejmujący najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. 

Są to:

  • Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR

  • Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB

  • Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG

  • Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

  • Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA

  • Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

  • Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

Dla klientów systemu Epicor iScala firma L-Systems proponuje dostawę rozwiązania pozwalającego na generowanie wymaganych plików JPK (Jednolitych Plików Kontrolnych).

Rozwiązanie pozwala na indywidualne podejście do każdego użytkownika systemu Epicor iScala w zakresie plików JPK.  

Rozwiązanie składa się z dostawy narzędzia do przygotowywania plików JPK w formacie XML oraz usług związanych ich dostosowaniem (opracowaniem zapytań do bazy danych i ich testów). 

Rozwiązanie pozwala na generowanie plików JPK_VAT, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_WB, JPK_KR, JPK_EWP.

Dodatkowe założenie dla JPK–VAT: Ministerstwo Finansów zakłada, iż JPK_VAT ma być identyczny z deklaracją VAT-7. Jeżeli generują Państwo VAT-7 bezpośrednio z systemu dodatkowe konsultacje nie są wymagane. W innym przypadku proponujemy Państwu dodatkowe konsultacje i rozwiązania.