Dostawcy usług każdego rodzaju, czy to firmy serwisowe w branży mechanicznej,  procesowej, dostawcy usług z zakresu domowej ochrony zdrowia, serwisanci automatów z napojami czy firmy zajmujące się utrzymaniem w sprawności obiektów magazynowych — wszyscy napotykają na rzeczywiste trudności: Muszą zapewnić terminowe wykonanie najważniejszych zadań, jednocześnie optymalizując działania personelu pracującego w terenie. Głównym zadaniem oprogramowania dla przedsiębiorstw w tym środowisku musi być zapewnienie bieżącej przejrzystości i kontroli działań, niezależnie od tego, czy praca jest wykonywana dla obiektów liniowych, w placówce klienta, w magazynie czy w zakładzie przemysłowym.

Oprogramowanie ERP do zarządzania USŁUGAMI SERWISOWYMI

Oprogramowanie ERP do zarządzania USŁUGAMI SERWISOWYMI

Dowiedz się więcej

System ERP dla usług projektowania, zaopatrzenia, wykonania konstrukcji i montaż (EPCI) w tym kontraktów inżynieryjnych

System ERP dla usług projektowania, zaopatrzenia, wykonania konstrukcji i montaż (EPCI) w tym kontraktów inżynieryjnych

Dowiedz się więcej

Rozwiązania ERP do zarządzania PORTAMI i TERMINALAMI PRZEŁADUNKOWYMI

Rozwiązania ERP do zarządzania PORTAMI i TERMINALAMI PRZEŁADUNKOWYMI

Dowiedz się więcej