Firma Epicor® wie, z jakimi problemami muszą borykać się producenci z branży drzewnej. Oczekiwania klientów związane z krótszym czasem realizacji zamówień, niższymi cenami i bardziej rygorystycznymi normami jakości to ciągłe wyzwanie dla przedsiębiorstwa, które musi pozostać konkurencyjne. Dodatkowe naciski odczuwane są ze strony innych producentów, którzy również chcą mieć swój udział w rynku i w zyskach.

Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Rozwiązanie firmy Epicor do planowania potrzeb materiałowych (MRP) wspomaga zarządzanie ciągle rozszerzanym asortymentem drzewnym wykorzystywanym w produkcji. Dzięki temu można przewidywać wymagania związane z gotowymi produktami, dostosowywać parametry produkcji zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami oraz składać zamówienia, pozwalające zmniejszyć przewidywane braki surowców.

  • Rozwiązania firmy Epicor pozwalają precyzyjnie zarządzać kosztami poszczególnych ośrodków produkcji, włącznie z raportowaniem według produktów i według ośrodków produkcji.

  • Funkcja wbudowanego harmonogramowania oraz zaawansowanego planowania i harmonogramowania pozwala skrócić czas realizacji zamówień.

  • Rozbudowany pakiet Quality Suite firmy Epicor automatyzuje proces zapewnienia zgodności z przepisami, co znacznie ułatwia spełnienie wymogów systemu ISO.

  • Pakiet Epicor for Furniture and Fixtures oferuje wbudowaną funkcję zarządzania kontaktami z klientem (CRM), co upraszcza zachęcenie potencjalnych klientów do złożenia zamówienia oraz zarządzanie popytem.

Rozwiązania Epicor przeznaczone dla branży drzewnej to wyjątkowe narzędzia stworzone z myślą o zapewnieniu o wiele wyższej sprawności operacyjnej, skróceniu czasu realizacji zamówień i obniżeniu kosztów operacyjnych dzięki większej przejrzystości procesów biznesowych. Ta taktyka stawia przed producentami nowe wyzwania, ponieważ cały czas poszukują oni nowych, innowacyjnych sposobów na utrzymanie przewagi konkurencyjnej, zarówno poprzez nowe produkty, jak i docieranie do nowych konsumentów.

Rozbudowane narzędzie do zarządzania kontaktami z klientem (CRM) w połączeniu z narzędziem do zarządzania danymi o produkcie i konfiguratorem produktów może pomóc tym przedsiębiorstwom w utrzymaniu sprawności operacyjnej i zminimalizowaniu kosztów ogólnych.