ZAMÓW JUŻ TERAZ:

LOKALNIE LUB W DATA-CENTER

Usprawnij procesy biznesowe i rozwiń możliwości dzięki IFS Cloud ERP

CZYM JEST IFS CLOUD?

IFS Cloud to unikalne rozwiązanie stworzone przez firmę IFS, które zapewnia klientom  rozbudowane funkcjonalności  w ramach zarządzania serwisem (FSM), planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania realizacją projektów konstrukcyjnych, infrastrukturalnych, inżynieryjnych oraz zarządzania  majątkiem (EAM), w ramach  jednego kompleksowego rozwiązania ERP. Dzięki połączeniu specjalizacji branżowych, rozbudowanej funkcjonalności z autonomicznymi i inteligentnymi rozwiązaniami, IFS jest gotowy do wsparcia każdej potrzeby firmy.

IFS Cloud dostosuje się do Twoich potrzeb, bez względu na to, czy chcesz używać rozwiązania ERP w modelu „chmurowym” (IFS Cloud), korzystając z zewnętrznego centrum danych (DC Cloud) czy lokalnie na własnej infrastrukturze (On-premise). Dzięki prostej obsłudze i elastyczności w zakresie samodzielnego dostosowywania systemu do swoich potrzeb oraz rozbudowanym narzędziom integracyjnym (100% otwarte API), można w łatwy sposób zintegrować IFS Cloud ze swoimi procesami biznesowymi i już funkcjonującymi w firmie rozwiązaniami.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI IFS CLOUD?

Dzięki IFS Cloud otrzymasz najlepsze dostępne na rynku rozwiązanie w jednym interfejsie, który wygląda i działa w taki sam sposób we wszystkich funkcjonalnościach a współdzielone dane,  stanowiące podstawę do planowania i podejmowaniu kluczowych decyzji, zawsze są aktualne i wiarygodne.

 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM): Centrum kontaktowe, Zarządzanie potencjalnymi klientami, Zarządzanie szansami sprzedażowymi, Zarzadzanie kontaktami, Kampanie marketingowe, Automatyzacja obsługi klienta.
 • Handel: Katalog asortymentowy, Umowy handlowe, Sklep B2B, Storefornt connectors (integracja z zewnętrznymi sklepami)
 • Finanse: Księga główna, Środki trwałe, Zobowiązania i należności, Reguły księgowe, Przepływy pieniężne, Planowanie biznesowe, Konsolidacja, księgowość projektowa, Raportowanie i analizy finansowe.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim: Zarządzanie strukturą organizacyjną i pracownikami, BHP, Rekrutacja, Zarządzanie czasem pracy, Zarządzanie kwalifikacjami pracowników, Rozwój i szkolenia, Zarządzanie wydatkami (delegacje), samoobsługa pracowników, Integracja płac.
 • Projekty: Inżynieria i projektowanie, Sprzedaż i podwykonawstwo, Zarządzanie zmianami umów, Planowanie i nadzór projektu, Zarządzanie zasobami, Produkcja projektowa, Budowa i instalacja, Kontrola finansowa projektu, Raportowanie projektu i fakturowanie, Zarządzanie ryzykiem.
 • Zaopatrzenie: Planowanie strategiczne, Zaopatrzenie, Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM), Zarządzanie Kontraktami,
 • Zarządzanie procesami produkcyjnymi: Planowanie strategiczne (SO&P), Zarządzanie jakością, Planowanie materiałowe, Planowanie zasobów, Harmonogramowanie zaawansowane, Konfiguracja na zamówienie, Produkcja na zamówienie, produkcja dyskretna, produkcja procesowa (wsadowa), produkcja powtarzalna, Zarzadzanie kosztem wyrobu.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw: Prognozowanie popytu, Planowanie łańcucha dostaw (SCM), Zarządzanie magazynem, Zaawansowane planowanie zapasów, Sprzedaż, Wysyłki, Zarządzanie wynajmem.
 • Zarządzanie serwisem: Prognozowanie i planowanie, Zarządzanie zgłoszeniami, Gwarancje i umowy, Optymalizacja harmonogramowanie zleceń w terenie (FSM), Zarządzanie zleceniami serwisowymi, Mobilne zlecenia serwisowe, Łańcuch dostaw dla serwisu, Zarządzanie wykonawcami.
 • Zarządzanie majątkiem: Planowanie, rejestracja i uruchomienie składnika majątku, Eksploatacja i remonty, Zarządzanie wydajnością majątku, Planowanie remontów, GIS, Zarządzeni dokumentacją.
 • Przeglądy i naprawy w lotnictwie: Wielowątkowe Planowanie serwisu, Zarządzanie Flotą, Mobilny serwis liniowy, Utrzymanie serwis naprawy kadłubów i komponentów, Zarządzanie treściami technicznymi, Łańcuch dostaw materiałów lotniczych, Zarządzanie zgodnością i jakością.

INNOWACJE IFS CLOUD

IFS Cloud zapewnia klientom innowacyjne technologie. W ramach jednolitej  platformy technologicznej, dostarcza łatwe w obsłudze środowisko użytkownika, a także korzyściami z uczenia maszynowego (Machine Learning) oraz  optymalizacji, raportowania, analiz i automatyzacji procesów w całym rozwiązaniu.

 • Rozszerzona rzeczywistość – Wbudowane połączenia wideo, dla zdalnego wsparcia serwisu i utrzymania ruchu.
 • Uczenie maszynowe: Wbudowana usługa, z umiejętnością szkolenia, oceny i optymalizacji modeli uczenia maszynowego, zgodnie z przyjętymi, aktualnymi danymi.
 • Automatyzację procesów: Wbudowany silnik automatyzacji procesów pozwalający na ich usprawnienie.
 • Szeroka optymalizacja: W oparciu o funckję optymalizację harmonogramów, nowy, wbudowany koncept posiada ulepszenia, które są w stanie oszacować min. przewidywany czas transportu.

SZYBCIEJ, EFEKTYWNIEJ, LEPIEJ

IFS Cloud dostosuje się do wymagań Twojej firmy i zwiększy jej wydajność. Łatwy i intuicyjny w obsłudze system dostarcza najbardziej istotne informacje, niezależnie od miejsca pobytu i pory dnia.

 • Wygoda użytkowania: IFS Cloud automatycznie (responsywnie)  dostosowuje się do ekranu urządzenia na którym jest uruchamiany (komputery stacjonarne, laptopy, tablety czy telefony komórkowe  niezależnie od systemów operacyjnych (Windows, Mac, iOS, Android).
 • Lobby: Możliwość tworzenia lub korzystania z predefiniowanych kokpitów zarządczych  z istotnymi dla danego użytkownika informacjami (wskaźnikami, wymaganymi działaniami, alertami, analizami, itp.) zapewniając  w ten sposób usprawnienie pracy i podejmowania decyzji.
 • Promowanie swojej marki: Budowanie w klientach poczucie świadomości marki dzięki prezentacji kolorów, logotypów i grafik związanych z Twoją firmą, podczas kontaktów partnerów biznesowych z serwisem w terenie, samoobsługą B2B lub innych elementów IFS Cloud.
 • Aplikacje mobilne z trybem offline: Natywne aplikacje mobilne pozwalają obsługiwać operacje związane z serwisem w terenie, utrzymaniem ruchu, CRM, raportowanie czasu, kosztów i ich akceptacji, nawet w momentach w których użytkownik jest w trybie offline.
 • Chatbot: Wykonywanie  zadań szybciej i łatwiej za pomocą komend głosowych i tekstowych. Rezerwowanie urlopów, raportowanie czas pracy i wykonywanie innych czynności za pomocą interfejsu użytkownika IFS lub kanałów, takich jak Microsoft Teams i Facebook Messenger.

TAK, JAK CHCESZ I WSZĘDZIE TAM, GDZIE POTRZEBUJESZ

IFS CLOUD można uruchomić:

 • w chmurze  IFS (SaaS)
 • w wybranym przez klienta Data Center (np. Oracle Cloud)
 • na własnej infrastrukturze (On-Premise)

Licencje IFS Cloud może być udostępnione w modelu:

 • bezterminowym – jednorazowa opłata (zakup na własność)
 • subskrypcyjnym – opłata cykliczna (dzierżawa licencji)

AKTUALNIE I BEZPIECZNIE

W obecnych czasach, gdzie zmiany i rozwój technologii są bardzo dynamiczne, należy czuwać nad tym, aby mieć aktualne oprogramowanie, które zawsze wykorzystuje najnowsze dostępne innowacje na rynku. IFS Cloud dwa razy w roku udostępnia opcjonalne wersje z nowymi funkcjami, które gwarantują szybki dostęp do najnowszych możliwości dostosowanych do ciągle zmieniającego się technologii IT a co miesięczne aktualizacje zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo rozwiązania.