System ERP dla branży spożywczej

IFS Cloud dla Przemysłu Spożywczego oferuje przedsiębiorstwom funkcjonalność i elastyczność zapewniające szybki zwrot z inwestycji, wzrost wydajności i poprawę relacji z klientami.

Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) dla przemysłu spożywczego musi posiadać o wiele więcej funkcjonalności, niż mogłoby się wydawać. Musi ono zapewniać możliwość planowania zasobów przedsiębiorstwa i zarządzania recepturami w produkcji wsadowej, a także umożliwiać bezpośredni przepływ danych do systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa w produkcji dyskretnej do celów pakowania i znakowania. Odpowiednie procedury zarządzania jakością, a także procedury śledzenia produktów w celu zarządzania wycofywaniem produktów, są również bardzo ważne do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz systemów analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Oprogramowanie do zarządzania usługami serwisowymi w celu zapewnienia sprawności sprzętu. IFS Cloud zapewnia to wszystko w elastycznym, modułowym rozwiązaniu, które obejmuje zarządzanie finansami, relacjami z klientem (CRM), łańcuchem dostaw (SCM), produkcją w trybie mieszanym, usługami serwisowymi i nie tylko. Rozwiązania firmy IFS wspierają przedsiębiorców na każdym etapie produkcji: od projektu produktu, poprzez zarządzanie umowami serwisowymi, po sprzedaż i dostawy.

IFS Cloud oferuje pełny ogląd łańcucha dostaw i produkcji, zapewniając szeroki zakres, zaawansowaną funkcjonalność i konfigurowalność, aby umożliwić zaspokojenie dzisiejszych potrzeb rynku produktów spożywczych i napojów. Funkcje oprogramowania:

Obsługa wielu lokalizacji, wielu firm, wielu języków

Zarządzanie handlem poprzez promocje, kampanie i rabaty sprzedażowe

Zintegrowany system HACCP i kontrola jakości, wspierające audyty BRC, EFSIS, FDA i UDSA

Zarządzanie łańcuchem dostaw od dostawcy po klienta

Możliwości śledzenia w obu kierunkach z kontrolą okresu trwałości i jego zakończenia

Operacje dostarczane do produkcji za pomocą ekranów dotykowych i urządzeń mobilnych

Zintegrowane systemy CRM i NPD

System zarządzania magazynem na urządzeniach mobilnych

Branża spożywcza

Po pierwsze: funkcjonalność

IFS Cloud dla przemysłu Spożywczego to oparte na komponentach, sprawdzone oprogramowanie, które pozwala zastosować rozwiązanie opracowane z myślą o konkretnym przedsięwzięciu. Zintegrowana funkcjonalność planowania popytu zapewnia współpracę z planem głównym, aby zagwarantować, że towary będą przygotowane do dostawy wtedy, kiedy klienci będą ich potrzebować

IFS Planowanie Popyt obsługuje kilka modeli prognozowania, w tym prognozowanie wspólne, umożliwiające wysyłanie prognoz do klienta w celu weryfikacji. Dzięki modułowi IFS Zamówienia Klientów firmy mogą przyjmować zamówienia z uwzględnieniem stanu zapasów, prognozy lub planu głównego, z możliwością ustalania cen i funkcją określania hierarchii klientów. Rozwiązanie spełnia wszystkie ważne wymogi stawiane przez przemysł spożywczy

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚĆI

PLANOWANIE POPYTU

Dla zrównoważenia produkcji z popytem

ZARZĄDZANIE CENAMI

Do przeprowadzania i planowania kampanii,
promocji i ustalania cen

PANEL HARMONOGRAMU

Dla maksymalizacji wydajności i wykorzystania zasobów

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Dla zapewnienia i utrzymywania jakości produktów

PRODUKCJA POWTARZALNA

By sporządzić dokładny harmonogram produkcji
w celu zwiększenia wydajności

EDI

Dla lepszej integracji z klientami i dostawcami

DOSTĘPNOŚĆ DO ROZDYSPONOWANIA 

ATP zapewnia ścisłą i dokładną kontrolę
nad składaniem zobowiązań w zakresie zamówień

KONTROLA PARTII Z PRODUKCJI POWTARZALNEJ

Dla zapewnienia pełnego monitorowania produktu

PLANOWANIE MIEJSCOWE

Dla zapewnienia całkowitej integracji różnych jednostek
operacyjnych

PANEL HARMONOGRAMU OPERACYJNEGO Z OGRANICZENIAMI

Dla maksymalizacji wydajności i wykorzystania zasobów

Branża spożywcza

EAM dla branży spożywczej

Produkcja procesowa obejmująca żywność i napoje to działalność kapitałochłonna. Oznacza to, że do rejestracji kosztów obsługi i utrzymania urządzeń oraz zarządzania nimi niezbędny jest przynajmniej podstawowy skomputeryzowany system utrzymania ruchu (CMMS). Większe możliwości oferuje jednak pełne zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (EAM). Oprogramowanie EAM firmy IFS pozwala zmaksymalizować zwrot z inwestycji w środki trwałe, takie jak wyposażenie i urządzenia do produkcji procesowej. Te same możliwości śledzenia i dokumentowania, które można znaleźć w naszych rozwiązaniach ERP, są obecne w EAM, a to oznacza możliwość łatwiejszego zaliczenia audytów FDA, OSHA lub innych organów nadzoru. Można zarządzać obsługą techniczną, przedłużeniem cyklu życia lub skorzystać z wbudowanej funkcji zarządzania projektami przedsiębiorstwa.

IFS Cloud dla przemysłu spożywczego

Zawsze ważne jest budowanie relacji z klientami, szczególnie na wysoce konkurencyjnym rynku produktów spożywczych. IFS Cloud zapewnia funkcjonalność pozwalającą na zrównoważenie popytu z podażą, zmniejszanie ryzyka braków w magazynie i utrzymanie lojalności klienta.

 Pełne monitorowanie partii towaru na drodze
od dostawcy surowca do klienta

Wiele jednostek miar, w tym druga, równoległa jednostka miary

Funkcjonalność obsługi receptur/formuł, która nie
wykorzystuje dyskretnych specyfikacji materiałowych

Technologia komponentowa, która zapewnia większą elastyczność i umożliwia ekonomiczne, wieloetapowe wdrożenie

 Kalkulacja ilości dostępnych do obiecania (ATP) i kolejkowanie produkcji w czasie rzeczywistym

Sprawdzone rozwiązanie używane przez wielu czołowych producentów żywności i napojów

PROCESY BIZNESOWE

RZOWÓJ PRODUKTÓW

MARKETING I SPRZEDAŻ

ZAOPATRZENIE

PRODUKCJA

DYSTRYBUCJA

ROZWIĄZANIA APLIKACYJNE

ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

Rozwój produktów
Wprowadzanie nowych produktów
Plany kontrolne
Statystyczna kontrola procesów
Zarządzanie danymi produktowymi
Zgodność materiałowa
Kosztorysowanie
Wycenianie

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ, MARKETINGIEM I POPYTEM

Planowanie aktywności rynkowej
Kampanie
Analityka klientów
Planowanie popytu
Zespołowe prognozowanie
Planowanie i symulacje
Ceny i obniżki
Umowy z klientami
Rabaty i prowizje
Zamówienia od klientów
Sprzedaż przyszłej produkcji
Polityka zakupowa

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Produkcja na magazyn
Produkcja na zamówienie
Konfiguracja na zamówienie
Planowanie wielozakładowe
Planowanie zapotrzebowania materiałowego
Szczegółowe planowanie i harmonogramowanie
Zamówienia
Produkcja
Magazynowanie i dostawy
Monitoring dostaw
Analiza jakości
Identyfikowalność i kontrola partii

PROCESY POMOCNICZE

Finanse i eFaktury

Zasoby ludzkie

Remonty

Zarządzanie zapasamit

Rozwiązania zespołowe

Zarządzanie jakością

Zarządzanie dokumentami

Portale osobiste

Planowanie produkcji z IFS Cloud

System IFS Cloud oferuje pełną obsługę planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania obsługą serwisową (ESM). Oprogramowanie oferuje wszystkie funkcjonalności, których oczekuje się od kompletnego pakietu ERP, a dodatkowo zapewnia również zaawansowaną, wbudowaną funkcjonalność, która rozszerza wykorzystanie aplikacji na inne kluczowe obszary działalności firmy. Dowiedz się więcej: