Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) dla przemysłu spożywczego musi posiadać o wiele więcej funkcjonalności, niż mogłoby się wydawać. Musi ono zapewniać możliwość planowania zasobów przedsiębiorstwa i zarządzania recepturami w produkcji wsadowej, a także umożliwiać bezpośredni przepływ danych do systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa w produkcji dyskretnej do celów pakowania i znakowania. Odpowiednie procedury zarządzania jakością, a także procedury śledzenia produktów w celu zarządzania wycofywaniem produktów, są również bardzo ważne do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz systemów analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Oprogramowanie do zarządzania usługami serwisowymi w celu zapewnienia sprawności sprzętu. IFS Applications zapewnia to wszystko w elastycznym, modułowym rozwiązaniu, które obejmuje zarządzanie finansami, relacjami z klientem (CRM), łańcuchem dostaw (SCM), produkcją w trybie mieszanym, usługami serwisowymi i nie tylko. Rozwiązania firmy IFS wspierają przedsiębiorców na każdym etapie produkcji: od projektu produktu, poprzez zarządzanie umowami serwisowymi, po sprzedaż i dostawy.

IFS Applications oferuje pełny ogląd łańcucha dostaw i produkcji, zapewniając szeroki zakres, zaawansowaną funkcjonalność i konfigurowalność, aby umożliwić zaspokojenie dzisiejszych potrzeb rynku produktów spożywczych i napojów. Funkcje oprogramowania:

  • Obsługa wielu lokalizacji, wielu firm, wielu języków

  • Zaawansowane planowanie i prognozowanie popytu

  • Zintegrowany system HACCP i kontrola jakości, wspierające audyty BRC, EFSIS, FDA i UDSA

  • Możliwości śledzenia w obu kierunkach z kontrolą okresu trwałości i jego zakończenia

  • Zarządzanie handlem poprzez promocje, kampanie i rabaty sprzedażowe

  • Zarządzanie łańcuchem dostaw od dostawcy po klienta

  • Operacje dostarczane do produkcji za pomocą ekranów dotykowych i urządzeń mobilnych

  • Zintegrowane systemy CRM i NPD

  • System zarządzania magazynem na urządzeniach mobilnych

EAM DLA BRANŻY PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH I NAPOJÓW

Produkcja procesowa obejmująca żywność i napoje to działalność kapitałochłonna. Oznacza to, że do rejestracji kosztów obsługi i utrzymania urządzeń oraz zarządzania nimi niezbędny jest przynajmniej podstawowy skomputeryzowany system utrzymania ruchu (CMMS). Większe możliwości oferuje jednak pełne zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (EAM). Oprogramowanie EAM firmy IFS pozwala zmaksymalizować zwrot z inwestycji w środki trwałe, takie jak wyposażenie i urządzenia do produkcji procesowej. Te same możliwości śledzenia i dokumentowania, które można znaleźć w naszych rozwiązaniach ERP, są obecne w EAM, a to oznacza możliwość łatwiejszego zaliczenia audytów FDA, OSHA lub innych organów nadzoru. Można zarządzać obsługą techniczną, przedłużeniem cyklu życia lub skorzystać z wbudowanej funkcji zarządzania projektami przedsiębiorstwa.

Można także zauważyć i zminimalizować ryzyko wynikające ze stanu wyposażenia, oraz skoordynować prace konserwacyjne i remontowe, aby pokryły się z przerwami w harmonogramie produkcji.

Źródło: IFSworld.com