MES

L-Systems MES to prosty we wdrożeniu i elastyczny system planowania produkcji oraz rejestracji zdarzeń na produkcji. Decydując się na L-Systems MES wybieracie Państwo:

  • Gwarancje dostosowania systemu do specyfiki firmy
  • Szybkie i tańsze wdrożenie dzięki zastosowaniu metodyki Scrum
  • Aktywne włączenie Państwa pracowników w proces dostosowania systemu
  • Nieograniczone przez L-Systems MES możliwości integracji z innymi systemami np. ERP

Zachęcamy do wypełniania poniższego formularza, w celu uzyskania wyceny wdrożenia.