Oprogramowanie IFS Application zapewnia funkcjonalność w zakresie realizacji procesów logistycznych i dystrybucyjnych w ramach standardowej funkcjonalności rozwiązania.  

System charakteryzuje się takimi funkcjonalnościami jak:

 • Obsługa wielofirmowych i wielooddziałowych organizacji dystrybucyjnych,

 • Definiowalne struktury magazynów i ich lokalizacji  (magazyny, strefy, warstwy, rzędy, kolumny)

 • Centralny katalog asortymentów

 • Tworzenie macierzy łańcucha dostaw

 • Automatyczne zamówienia wewnętrzne

 • Sieci planistyczne (planowanie zapasu) 

 • Wieloodziałowe MRP

 • Definiowalne szczegółowe parametry zapasu 

 • Zlecenia dystrybucyjne

 • Obsługa EDI

 • Źródłowanie dostaw

 • Alokacje asortymentu (przydziały)

 • Centralizacja zaopatrzenia (zamówienia zbiorcze) 

 • Różnorodne metodo wyceny zapasu

 • Inwentaryzacje

 • Magazyn klienta (konsygnacyjny) 

 • I wiele innych

Zarządzanie wysyłkami oraz definicja sposobów pakowania przed ich realizacją zapewniają sprawną realizację tych procesów wspieranych dodatkowa mobilnymi kolektorami danych.

W ramach rozwiązania WMS IFS Applications dla urządzeń mobilnych pozwala na realizację 21 predefiniowanych procesów magazynowych poprzez skanowanie kodów kreskowych towarów i lokalizacji. Proste w obsłudze oprogramowanie pozwala na samodzielna konfigurację wariantów procesów.