System IFS Applications to zintegrowane oprogramowanie dla przedsiębiorstw umożliwiające zarządzanie cyklem życia majątku zarówno na etapie jego powstawania jak i obsługi serwisowej. To rozwiązanie obejmuje wiele typów składników majątku, takich jak m.in.: infrastruktura, przemysł naftowy i gazowy, energetyka, usługi użyteczności publicznej, górnictwo, zakłady i instalacje przemysłowe.

Oprogramowanie IFS Applications dla przedsiębiorców EPCI oferuje sektorowi ropy i gazu nowoczesne, sprawdzone, oparte na projektach rozwiązanie biznesowe umożliwiające efektywną obsługę dużych kontraktów modyfikacyjnych i EPCI. Stworzony z myślą o zarządzaniu projektami i cyklem życia majątku – od planów inżynierskich i zaopatrzenia, po konstrukcję/produkcję i instalację – IFS Applications for EPCI Contractors pomaga zwiększyć przejrzystość działań i poprawić wyniki biznesowe.

EPCI jest prawdopodobnie najbardziej wymagającym modelem biznesowym, jaki do tej pory powstał. Niezależnie od tego, czy pracujesz w ramach umowy EPCI, czy też innego instrumentu prawnego, kompleksowe zarządzanie projektami kapitałowymi wymaga unikalnej funkcjonalności, jaką zapewnia IFS Applications.

SYSTEM ERP ZORIENTOWANY PROJEKTOWO — OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA I ZARZĄDZANIA MATERIAŁAMI

Dla większości wykonawców realizacja projektów stanowi podstawowy tryb prowadzenia działalności, a możliwość zarządzania projektami o różnych wielkościach i poziomach złożoności stanowi zwykle klucz do sukcesu. Parametry projektowe — zważywszy ich wpływ na cały łańcuch wartości — powinny decydować o harmonogramach prac inżynieryjnych, zaopatrzenia, tworzenia dokumentacji, konfigurowania zadań i produkcji. Zapewnia to skuteczny przepływ informacji dotyczących poszczególnych dziedzin. IFS Applications to zorientowany projektowo system ERP (Enterprise Resource Planning — planowanie zasobów przedsiębiorstwa), oferujący oprogramowanie przeznaczone do projektowania, zarządzania materiałami oraz dokumentacją. Realizacja projektów w systemie IFS Applications zapewnia wysoki poziom przejrzystości procesów w całym przedsiębiorstwie.

ZINTEGROWANY SYSTEM ERP ZORIENTOWANY PROJEKTOWO UMOŻLIWIAJĄCY ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W CAŁYM CYKLU ŻYCIA PROJEKTU

Integracja prac inżynieryjnych, zakupów oraz produkcji z pozostałymi dziedzinami zawsze przynosi korzyści, a w sektorze ropy i gazu jest wręcz niezbędna. System IFS Applications zawiera centralne repozytorium danych konstrukcyjnych dotyczących różnych dziedzin, które jest udostępnione pozostałym działom przedsiębiorstwa. Repozytorium to umożliwia skuteczne i nieobarczone ryzykiem błędów przekazywanie danych z działów konstrukcyjnych do działów odpowiedzialnych za zakupy, wytwarzanie czy montaż, a w przypadku zmian na ostatnią chwilę — bezpośrednio z jednostek zajmujących się obsługą inżynieryjną do jednostek zajmujących się montażem.

NIEZAWODNE OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA KONTRAKTAMI DLA WYKONAWCÓW EPCI

Typowe oprogramowanie dla przedsiębiorstw zwykle nie radzi sobie najlepiej ze złożonością sprzedaży i podwykonawstwa, co może narażać wykonawców kontraktów EPCI na nieprzewidziane ryzyko. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod opartych na zleceniach zakupu, system IFS Applications umożliwia użytkownikom obsługę złożonych kontraktów i niestrukturyzowanych elementów wynikowych przy zastosowaniu zasad postępu i fakturowania. Na przykład funkcje związane z podwykonawstwem rejestrują nie tylko elementy przyjęte do magazynu, ale przede wszystkim dokumentują złożone umowy określające zakres usług oraz związane z tym metody zarządzania wydajnością, które będą uwzględniane w aplikacji finansowej.

BIEŻĄCA KONTROLA PROJEKTU

System IFS Applications umożliwia budżetowanie kosztów i przychodów, śledzenie ich i porównywanie — nie tylko w księdze głównej, ale i na poziomie poszczególnych projektów. Pozwala to na bieżącą kontrolę i śledzenie kosztów poniesionych i rzeczywistych z wiarygodnym prognozowaniem zarówno w ujęciu szczegółowym i ogólnym, w oparciu o zasady EV, w tym ETC, EAC i S-curve. Kadra zarządzająca zwykle oczekuje najbardziej aktualnych danych dotyczących projektu oraz wizji przyszłej wydajności niż prezentacji (po fakcie) budżetu, harmonogramów i danych technicznych. System IFS Applications pomaga zarządzać przyszłością, a nie tylko przeszłością.

WYKONAWCY KONTRAKTÓW EPCI

IFS Applications dla wykonawców kontraktów EPCI to elastyczne rozwiązanie branżowe o architekturze komponentowej, które można wdrażać jako rozwiązanie autonomiczne, zintegrowane z istniejącymi systemami do zarządzania przedsiębiorstwem albo w ramach kompleksowego wdrożenia systemu IFS Applications. 

To rozwiązanie jest zintegrowanym systemem zapewniającym niezrównaną obsługę projektów, projektowania, zaopatrzenia i produkcji, a także kompleksowy rejestr danych konstrukcyjnych obejmujących wiele dziedzin. 

System IFS Applications dla wykonawców kontraktów EPCI obejmuje funkcje z zakresu zarządzania projektami i kontraktami, ryzykiem, budżetowaniem i prognozowaniem, projektowaniem i materiałami, dokumentacją oraz produkcją i usługami serwisowymi — funkcje te są zintegrowane z modułem finansów i zasobów ludzkich. 

Opracowana przez firmę IFS technologia rozwiązań wspomagających współpracę oraz wymianę danych umożliwia rozszerzenie procesów biznesowych na rozbudowaną sieć podwykonawców, partnerów i klientów. To rozwiązanie obejmuje narzędzia umożliwiające współpracę z programami do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) oraz standardową integrację z systemami planowania, takimi jak Oracle Primavera® czy Microsoft® Project®.

Produkcja projektowa (usługi projektowania, zaopatrzenia, wykonania konstrukcji i montażu (EPCI) w tym kontraktów inżynieryjnych)

Źródło: IFSworld.com