5 fundamentalnych cech systemu Epicor ERP 

Epicor - Architektura ukierunkowana na użytkownika

Epicor ERP oferuje klientom Wybór wdrażanych wariantów oprogramowania – obejmuje to rozwiązanie stacjonarne, usługę zarządzaną czy usługę w chmurze.

Epicor - Architektura ukierunkowana na użytkownika

Epicor ERP to Prostotawdrożenia, uproszczona architektura i użytkowanie, dzięki czemu zwiększa się wydajność i skalowalność systemu.

Epicor - Architektura ukierunkowana na użytkownika

Epicor ERP pozwala pracownikom, klientom i dostawcom na tworzenie jeszcze lepszych relacji poprzez efektywniejszą Współpracę.

Epicor - Architektura ukierunkowana na użytkownika

Epicor ERP dostarcza ulepszoną Wydajność, co oznacza skrócenie procesu wdrożenia, lepszy czas reakcji i szybsze działanie systemu.

Epicor - Architektura ukierunkowana na użytkownika
 Epicor ERP rozszerza możliwości zdalnych użytkowników poprzez Mobilność w pełni funkcjonalnych rozwiązań zaprojektowanych dla współczesnych użytkowników.
Epicor - Architektura ukierunkowana na użytkownika

Mobilność 

ERP stworzone dla nowoczesnych pracowników

Oprogramowanie Epicor ERP umożliwia pracownikom spójną pracę za pomocą urządzeń mobilnych – zostało zaprojektowane z myślą o nowoczesnym sposobie pracy:

 • Niezależność, umożliwiająca pracę w dowolny sposób z każdego miejsca, z wykorzystaniem dowolnego urządzenia mobilnego – ułatwiająca efektywność i szybkość podejmowanych decyzji.

 • Zwiększone możliwości dostępu do Internetu ulepszające łatwość obsługi i podnoszące wydajność. Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym za pomocą paneli z technologią drill-down.

 • Epicor ERP integruje wszystkie kluczowe punkty rozwiniętego przedsiębiorstwa, dzięki czemu tworzenie i utrzymanie relacji z klientami, dostawcami i partnerami staje się prostsze.

Współpraca

System ERP stworzony do Współpracy

ERP 10 przedstawia szereg nowych aplikacji i technologii, które mogą zmienić sposób współpracy wewnątrz i na zewnątrz firmy, pozwolą na rozwój systemów w obrębie łańcucha dostaw oraz rozwój wiedzy i doświadczenia pracowników:

 • Epicor Social Enterprise (ESE) dostarcza przyjazne narzędzia współpracy społecznej, które wykorzystują techniki portali społecznościowych, dzięki czemu pozwalają naszym klientom na szybkie przesyłanie i odbieranie informacji w obrębie systemu ERP.

 • Epicor ERP pozwala użytkownikom na pozyskiwanie i dzielenie się krytycznymi informacjami w obrębie systemu ERP, tak aby natychmiast podejmować wyzwania, reagować na zmiany i wykorzystać nowe możliwości.

 • ESE wspiera współpracę i likwiduje bariery pomiędzy użytkownikami systemu ERP i pracownikami niekorzystającymi z ERP. Eliminuje ograniczenia między działami oraz pozwala przedsiębiorstwu na wykorzystywanie możliwości wszystkich pracowników.

Wybór 

Epicor ERP Zapewnia Wybór

Epicor ERP umożliwia klientom alternatywny wybór. Niezależnie od tego, czy zdecydują się na rozwiązanie stacjonarne, usługę zarządzaną czy chmurę – z dostępem z komputera stacjonarnego, tabletu czy innych urządzeń mobilnych – Epicor ERP daje użytkownikom swobodę kształtowania ich relacji z technologią:

 • Fundamentem Epicor ERP jest innowacyjna technologicznie architektura, pozwalająca na wybór sposobu wdrożenia i urządzenia mobilnego dla jednego rozwiązania.

 • Możliwość dostępu do informacji niezależnie od lokalizacji, czasu i wykorzystywanego urządzenia pozwala użytkownikom na interakcję z technologią na ich własnych zasadach.

 • Bogatsze możliwości użytkowania sprzyjają innowacji.

Czas reakcji 

Poprawa Czasu Reakcji

Dzisiejszy biznes wymaga łatwych w użyciu rozwiązań ERP, dających możliwość wzrostu produktywności pracowników, a także charakteryzujących się wysoką wydajnością i skalowalnością:

 • Epicor ERP to zwiększona wydajność, skalowalność i łatwość wdrożenia, co przyczynia się do rozwoju i usprawnienia biznesu.

 • Epicor ERP wspiera relacje z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi – z dostępem do informacji w czasie rzeczywistym – pozwalając na szybkość działania i efektywność biznesu.

 • Epicor ERP dostarcza narzędzi do sprawnych aktualizacji, reaguje na zmiany i dzięki swej wydajności zapewnia całkowitą adaptację systemu. 

Prostota

Użytkowość dla Każdego

Korzystanie z Epicor ERP jest prostsze, dzięki łatwości przyswojenia systemu przez każdego użytkownika:

 • Przyswojenie systemu przez użytkowników staje się szybsze, a budowanie i utrzymywanie powiązań łatwiejsze – dzięki temu wzrasta produktywność w relacjach biznesowych.

 • Użytkowanie pozwalające na dotykową pracę, zgodne z aplikacjami i urządzeniami mobilnymi wykorzystywanymi w codziennej pracy.

 • Uproszczona technologia – 100% oprogramowania Microsoft – sprawia, że aktualizacje stają się łatwiejsze, a spersonalizowany wygląd niezmieniony. Wystarczy zaprojektować go raz, a następnie wdrożyć do wszystkich urządzeń i interfejsów.