System WMS | Mobilna Obsługa Magazynu

SYSTEM ZDALNYCH SKANERÓW KODÓW KRESKOWYCH

Mobilny system obsługi magazynu umożliwiający realizację większości operacji magazynowych, koniecznych do obrotu artykułami w obrębie magazynu oraz cyklu produkcyjnego, a także przyjmowanie i wysyłanie produktów z firmy. W celu identyfikacji opakowań system korzysta z kodów kreskowych, za pomocą których oznakowane są wszystkie miejsca paletowe (lokalizacje) oraz każde opakowanie lub cała paleta. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na problemy związane ze skutecznym zarządzaniem magazynem. Pełna automatyzacja wszystkich czynności magazynowych pozwala na eliminacje papierowej obsługi magazynu.

ORGANIZACJA MAGAZYNU

 • Zarządzanie fizycznymi i wirtualnymi lokalizacjami magazynowymi (atrybuty wymiarowe i dopuszczalne obciążenia, preferowane lub wykluczone towary / grupy towarowe, czas dojazdu oraz pobrania i odłożenia towaru)

 • Obsługa wielu magazynów i różne metody prowadzenia magazynu (FIFO, FEFO, LIFO, inne)

 • Optymalizacja pracy magazynu (różne algorytmy podpowiadania lokalizacji przy pobraniu i odkładaniu towaru)

ZARZĄDZANIE TOWAREM

 • Zarządzanie poziomem kontroli towarów (śledzenie partii, dat przydatności i produkcji oraz wiekowanie towaru, warunki składowania, sposoby pakowania, towary niebezpieczne itp.)

 • Zarządzanie kodami kreskowymi (lokalizacji, towarów, innymi)

 • Różne systemy kodów kreskowych (kody EAN-128 / CODE-128, EAN-13, inne)

 • Zarządzanie partiami i seriami produkcyjnymi oraz pełne traceability

 • Pełne śledzenie towaru w magazynie i jego ruchów od przyjęcia do wydania

 • Blokowanie towaru w kwarantannie do wydań

 • Zarządzanie próbkami i atestami

 • Szybka inwentaryzacja magazynu (całego, wybranych obszarów, określonego towaru, określonej partii itp.)

 • Bieżące wyjaśnianie niezgodności (atrybuty inwentaryzacji ciągłej)

ZARZĄDZANIE PRACĄ

 • Optymalizacja pracy magazyniera (zarządzanie kolejnością pobrania i odkładania towaru, automatyczny i ręczny przydział zadań, kontrola wydajności pracy i okresów bezczynności, rozliczanie pracy)

 • Możliwość zadaniowej pracy systemu

WIĘCEJ KORZYŚCI

 • Pełna integracja i wymiana danych z systemem zintegrowanym przedsiębiorstwa

 • Rozwiązanie działające w trybie online – efekty pracy są natychmiast odzwierciedlane w systemie zintegrowanym i odwrotnie

 • Automatyczny wydruk potrzebnych dokumentów

 • Obsługa magazynu depozytowego

ARCHITEKTURA SYSTEMU

System wykorzystuje bezprzewodowe czytniki kodów kreskowych komunikujące się z centralą poprzez punkty łączności radiowej oraz za pośrednictwem serwera z systemem zintegrowanym ERP. 

Skanery pracują pod kontrolą systemu MS Windows CE / Mobile w trybie graficznym pozwalającym wyświetlać wystarczająco dobrze nawet dużej ilości informacji. Obsługa operacji magazynowych na urządzeniach sprowadza się w większości przypadków do wyboru opcji z menu za pomocą klawiszy numerycznych oraz do skanowania kodów paskowych za pomocą „pistoletu”.

System WMS | Mobilna Obsługa Magazynu

ELEMENTY SYSTEMU

System jest zbudowany z następujących modułów:

 • Kolektor Danych – aplikacja pracująca na skanerach kodów kreskowych dla pracowników magazynu wraz z logiką obsługi operacji magazynowych i zarządzania skanerem, klawiaturą oraz komunikacją 

 • Serwer komunikacyjny– aplikacji zarządzającej łącznością między skanerami i centralną, może stanowić także dodatkową warstwę pośredniczącą przy organizacji rozproszonych magazynów

 • Interfejs integracyjny- aplikacja zarządzająca wymianą danych i pozwalająca na łączenie się z różnymi systemami zintegrowanymi

 • Konsola Operatora – aplikacja działająca w centrali służąca do zarządzania i administracji systemem, konfiguracji ustawień jego pracy oraz kontroli działania i raportowania

 • Funkcjonalność

System umożliwia za pośrednictwem przenośnych skanerów kodów kreskowych realizację wszystkich podstawowych operacji magazynowych w sposób zautomatyzowany, a więc:

 • Przyjęcie artykułów do magazynu

 • Lokalizacja artykułu

 • Blokowanie miejsca składowania

 • Inwentaryzacja

 • Przesunięcia

 • Wydanie na produkcję

 • Przyjęcie wyrobów

 • Likwidacja

 • Przepakowanie

 • Kompletacja

 • Zwrot

 • Załadunek

 • Kontrola jakości

 • Operacje specjalne (Bilans otwarcia, Blokady, Przepakowania, Likwidacja, Inne)

ZALETY SYSTEMU

 • Lepsza identyfikacja towaru

 • Zmniejszenie błędów

 • Lepsze wykorzystanie miejsca magazynowego

 • Zmniejszenie strat spowodowanych przeterminowaniem, zniszczeniami

 • Skrócenie czasu operacji

 • Szybkie wdrożenie nowych magazynierów do pracy

 • Pełen elektroniczny obieg dokumentów

 • Łatwiejsze wyszukiwanie towaru

 • Kontrola pracy magazynierów

 • Pełne traceability

 • Dbanie o właściwą kolejność wydawania towaru

 • Mniejsza ilość reklamacji

 • Kontrola opakowań zwrotnych i bilansu palet

INTEGRACJE

System może być połączony z dowolnym systemem zintegrowanym. Poniżej podane są przykładowe systemy, z którymi się odbyła taka integracja:

 • IFS Applications ERP

 • Epicor iScala

 • Microsoft Dynamics

 • Exact

 • Impuls

 • StreamSoft

 • CDN XL

 • SAP

 • Graffiti

 • WF-MAG

 • Wiele innych

Łączyliśmy się z wieloma dużymi systemami, jak i rozwiązaniami autorskimi.

System WMS | Mobilna Obsługa Magazynu