Spedycja - Zarządzanie Wysyłkami

System Zarządzanie Wysyłkami wypełnia częsty niedobór systemów ERP w zakresie przygotowania i realizacji wysyłek w firmie. 

Kluczowe cechy rozwiązania L-Systems Zarządzanie Wysyłkami to:

  • łatwość identyfikacji zamówień gotowych do rozpoczęcia realizacji procesu wysyłki, wizualne notyfikacje dostaw przeterminowanych i zbliżających się

  • tworzenie listy podjęć z dokładnością do partii oraz jej wydruk lub przesłanie do przenośnych terminali kodów kreskowych, w celu ich realizacji przez magazynierów

  • tworzenie zleceń transportowych (wybór kierowcy, przewoźnika, trasy itp.) oraz możliwość przypisania do nich konkretnych list podjęć wraz z wydrukiem niezbędnych dokumentów transportowych

  • możliwość umieszczenia na liście podjęć towaru, który nie jest jeszcze dostępny w magazynie (w przypadku towarów jest to oczekiwana dostawa od dostawcy, w przypadku produktów oczekiwane przyjęcie z produkcji)

  • pełna historia wysyłek z możliwością filtrowania wg dowolnych kryteriów oraz możliwością wydruku z tego miejsca: zlecenia transportowego, listy podjęć czy WZ-tek

Do najważniejszych korzyści z wdrożenia systemu należą:

  • zmniejszenie pomyłek przy realizacji procesów wysyłkowych

  • zwiększenie wydajności procesów wysyłkowych

  • łatwa identyfikacja przeterminowanych i zbliżających się wysyłek

  • pełna identyfikowalność list pobrań i zleceń transportowych

ZARZĄDZANE WYSYŁKAMI
ZARZĄDZANE WYSYŁKAMI

Przykładowe ekrany systemu Zarządzania Wysyłkami

ZARZĄDZANE WYSYŁKAMI

Przykładowy wydruk listy podjęć i zlecenia transportowego

System Zarządzania Wysyłkami może być połączony z L-Systems MES, dzięki czemu możliwe jest  umieszczanie na liście podjęć produktów będących jeszcze w trakcie produkcji.

Połączenie z rozwiązaniem L-Systems MWM zapewnia przekazywanie stworzonych w systemie Zarządzania Wysyłkami list podjęć bezpośrednio na czytniki kodów kreskowych.