IFS oferuje oprogramowanie dla sektora górniczego ukierunkowane na realizację projektów i zarządzanie majątkiem. Pozwala ono na zarządzanie całym cyklem życia projektu od eksploracji, budowy, eksploatacji, aż po likwidację i jest zoptymalizowane pod kątem zdalnego dostępu. IFS Applications to elastyczny, oparty na komponentach pakiet oferujący sprawdzone metody w zarządzaniu projektami i zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) oraz zarządzaniu integralnością aktywów. Zapewnia to maksymalny poziom kontroli kosztów w czasie rzeczywistym, zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), zarządzania finansami i koncesjami, zarządzania zamówieniami i przepływem dokumentów. To kompleksowe rozwiązanie zarówno dla obszarów administracyjnych, jak i dla personelu eksploatacyjnego kopalni.

  • Finanse

  • Zasoby ludzkie

  • Zarządzanie projektami

  • Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw

  • Zarządzanie kontraktami

  • Zarządzanie ryzykiem

Mapa rozwiązania

ERP i EAM dla branży górniczej i wydobywczej

Źródło: IFSworld.com