Efektywna obsługa klientów z branży motoryzacyjnej oraz przystosowanie się do ich rosnących oczekiwań wymaga elastycznej infrastruktury informatycznej. Firma Epicor od 30 lat dostarcza rozwiązania dla 9000 przedsiębiorstw średniej wielkości, dlatego wiemy, że potrzebują oni oprogramowania, które można w prosty sposób wdrożyć, obsługiwać i integrować z innymi systemami. Dobrym rozwiązaniem jest oprogramowanie do zarządzania produkcją, zbudowane od podstaw z wykorzystaniem prawdziwej architektury zorientowanej na usługi (SOA), połączonej z interfejsem użytkownika Microsoft® .NET.

Epicor for Automotive to rozwiązanie do globalnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), stworzone z myślą o organizacjach wytwarzających i dostarczających produkty i usługi dla przemysłu motoryzacyjnego. Narzędzie to wykracza daleko poza tradycyjne systemy ERP i umożliwia zarządzanie finansami, produktami, kontaktami z klientem (CRM), łańcuchem dostaw (SCM) itp. Dzięki architekturze zorientowanej na usługi wszystkie te funkcje są dostępne jako bezpieczne usługi internetowe, ułatwiające integrację z aplikacjami Microsoft Office i globalnym łańcuchem dostaw. Narzędzia używane do integracji są składnikami Piramidy Produktywności Epicora.

Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Obsługa rozliczania materiałów wydanych do produkcji poprzez zarządzanie popytem i kontraktami zakupu, co pozwala na śledzenie łącznej liczby (Cumulative Numbers — CUM) materiałów

  • Gotowe przepływy pracy EDI i formaty raportów umożliwiające elektroniczne przesyłanie wiadomości o materiałach wydanych do produkcji oraz informacje w standardzie ASN do i od klienta

  • Skrócenie czasu realizacji zamówień i zmniejszenie ilości odpadów poprzez wdrożenie strategii produkcji odchudzonej (LEAN)

  • Obsługa etykiet zgodnych ze standardem AIAG, rozbudowane narzędzia do zarządzania cyklem eksploatacji produktu (PLM) umożliwiające zarządzanie danymi i dokumentacją produktów oraz zaawansowane narzędzia do zarządzania jakością zgodne z normą TS 16949 pozwalające na określenie poziomu PPM (liczba wyrobów wadliwych na milion), zaawansowane planowanie jakości produktu (APQP) oraz zatwierdzanie części do produkcji (PPAP)

  • Wyjątkowe funkcje zarządzania projektami

  • Pełna przejrzystość procesów biznesowych dzięki rozbudowanemu i kompletnemu rozwiązaniu zawierającemu wbudowane konsole

Epicor dla branży motoryzacyjnej to rozbudowany system do zastosowań biznesowych, zawierający wielokrotnie nagradzane, zintegrowane aplikacje. Zapewni on elastyczność i skalowalność niezbędną do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa poprzez optymalne wykorzystanie najważniejszych zasobów.