Od producentów nieustannie oczekuje się produktów najwyższej jakości — bez względu na okoliczności. Stanowi to dla nich źródło ogromnej presji. Zmiany ekonomiczne oraz wymagania związane z uwarunkowaniami rynkowymi jeszcze bardziej utrudniają codzienną pracę. Nieustanne próby obniżania kosztów i zwiększania rentowności przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności nie jest prostym zadaniem.

Epicor® Manufacturing to rozbudowany pakiet rozwiązań umożliwiający planowanie, harmonogramowanie, realizację oraz monitorowanie produkcji. Nasza strategia oparta na trybie mieszanym i produkcji na zamówienie pozwala osiągnąć najwyższy możliwy poziom elastyczności i szybkości reagowania na zmieniające się warunki począwszy od surowców po gotowe produkty.

Pakiet Epicor Manufacturing wykorzystuje najnowocześniejszą technologię i oparty jest na pojedynczym, ujednoliconym modelu przetwarzania danych. Zapewnia precyzyjny obraz bieżącej produkcji, dzięki czemu można podejmować trafne decyzje w zakresie prewencyjnego zarządzania działalnością. Wbudowane narzędzie do zarządzania procesami biznesowymi zapewnia elastyczność niezbędną do prowadzenia działalności w sposób preferowany przez klienta.

System Epicor ERP sprawdza się w wielu rodzajach produkcji w tym produkcji mieszanych.

Epicor - Produkcja