System IFS Applications dla przedsiębiorstw z branży projektowej to nowoczesne i sprawdzone rozwiązanie do zarządzania projektami, wspierające realizację dużych kontraktów. System umożliwia zarządzanie pełnym cyklem życia projektu w ramach jednego, zintegrowanego rozwiązania. Rozwiązanie oferuje zaawansowaną funkcjonalność zwłaszcza w obszarze zarządzania kontrolą kosztów projektu, planowania i śledzenia postępów, zarządzania ryzykiem i księgowością projektu. 

Niezależnie od profilu działalności firmy — opartej na projektowaniu, budowie, naprawach bądź utylizacji środków trwałych, świadczeniu usług serwisowych i zarządzania obiektami, a także na zarządzaniu cyklem majątku — IFS Applications oferuje doskonałe rozwiązanie. 

Rozwiązanie ERP dla branży stoczniowej

Rozwiązanie ERP dla branży stoczniowej

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie ERP dla branży konstrukcyjno-budowlanej

Oprogramowanie ERP dla branży konstrukcyjno-budowlanej

Dowiedz się więcej

System ERP dla usług projektowania, zaopatrzenia, wykonania konstrukcji i montaż (EPCI) w tym kontraktów inżynieryjnych

System ERP dla usług projektowania, zaopatrzenia, wykonania konstrukcji i montaż (EPCI) w tym kontraktów inżynieryjnych

Dowiedz się więcej