Oracle Cloud dla IFS Applications

ZAMÓW JUŻ TERAZ:

Wystartuj z nowym systemem ERP IFS szybko i skutecznie

ZAMÓW JUŻ TERAZ:

Usprawnij procesy biznesowe i rozwiń możliwości dzięki IFS Cloud ERP

Szanowni Państwo! Z radością informujemy, iż firma L-Systems wraz z firmą Oracle opracowała dedykowaną dla Klientów systemu IFS Applications ofertę przeniesienia instalacji systemu IFS do chmury Oracle.

Oferta skierowana jest dla wszystkich klientów systemu IFS Applications w wersji 8 i wyższej. Propozycja zawiera dwa warianty rozwiązania: IaaS i PaaS.

IaaS

IaaS – Infrastruktura Jako Usługa zapewnia dostęp do 3 podstawowych usług: przetwarzania, przechowywania i dostępie do danych.

Standardem usługi jest udostępnienie mocy obliczeniowej procesów (CPU), pamięci operacyjnej (RAM)  oraz przestrzeni dyskowej (HD).  Można je w każdym momencie zwiększać lub zmniejszać w zależności od potrzeb. Opłata pobierana jest wyłącznie za czas i ilość wykorzystywanych zasobów. 

 

W oferowanym rozwiązaniu w ramach jednego regionu (Frankfurt) udostępnianie są 3 oddalone od siebie o 30 km Centra Danych (Availibility Domain) w ramach każdego, z których wyodrębnione są 3 Środowiska (Fault Domain), na których przechowywane są środowiska aplikacyjne oraz bazy danych. Ponadto środowiska są przechowywane w innym regionie, co stanowi trzeci poziom ich zabezpieczenia. Chmura Oracle zapewnia SLA dla dostępności, zarządzalności oraz dla osiągów (jako jedyna na rynku).

IaaS od Oracle zapewnia najkorzystniejszy na rynku stosunek ceny do wydajności, gdzie płaci się wyłącznie za używane zasoby. Doskonale obrazuje to badanie przeprowadzone przez ekspertów z portalu chronicler.tech dla średniej klasy serwera wirtualnego, w przypadku nie korzystania z niego przez okres miesiąca. Koszt chmury przy przedstawionym scenariuszu dla poszczególnych dostawców przedstawiał się następująco:

 1. Oracle Cloud Infrastructure– 11,15 USD
 2. Amazon Web Services – 46,23 USD
 3. Google Cloud Platform – 53,53 USD
 4. Microsoft Azure – 56,49 USD
 5. IBM Cloud – 61,19 USD

Więcej o tym badaniu można przeczytać TUTAJ.

Ponadto Oracle Cloud Infrastructure oferuje najniższy koszt tzw. Egressu, czyli pobierania danych z chmury. Obrazuje to zestawienie pokazane na poniższych rysunkach (Rysunek 1 i Rysunek 2) pokazujący koszt za 1 GB pobranych z chmury danych.

Rysunek 1. Porównanie kosztów Egress innych dostawców chmury
Rysunek 2. Koszt Egress dla chmury Oracle

PaaS

PaaS – Platforma Jako Usługa zapewnia dostęp do Usług IaaS oraz do bazy danych Oracle z możliwością nieograniczonego jej używania, w przeciwieństwie do licencji typu ASFU, która pozwala na korzystanie z bazy danych tylko przez jedna aplikację.

 

Korzystanie z platformy PaaS, poza zapewnieniem systemu operacyjnego i bazodanowego,  zapewnia dostęp do szeregu usług dodatkowych, które pokazane zostały na poniższym rysunku (Rysunek 3).

Opis platformy Paas dostępny TUTAJ.

Rysunek 3. Usługi w ramach PaaS.

Korzyści z przeniesienia IFS Applications do Oracle Cloud Infrastructure

Oto główne korzyści, jakie mogą Państwo odnieść decydując się na naszą ofertę:

 • Ciągłość i bezpieczeństwo działania aplikacji i bazy danych.
 • Skalowalność środowiska, mogą Państwo elastycznie dopasowywać wymiarowanie zasobów pod rzeczywiste potrzeby, np. zwiększając zapotrzebowanie wraz z rosnąca liczbą użytkowników, czy też ograniczając dostępność zasobów w weekendy, czy nawet ze względu na porę dnia lub nocy. Przekłada się to na znaczną redukcję kosztów korzystania z chmury.
 • Brak kosztów związanych z budową i rozwojem infrastruktury sprzętowej.
 • Najkorzystniejszy na rynku stosunek ceny do wydajności
 • Najwyższa wydajność gwarantowana przez SLA dla Dostępności, Zarządzalnosci oraz Osiągów
 • Jeden punkt odpowiedzialności (L-Systems) za poprawność działania całego środowiska IFS Applications.
 • Brak ograniczeń związanych z użytkowaniem bazy danych wyłącznie do systemu IFS Applications
 • Przeniesienie środowiska w dogodnym dla Państwa czasie. Zakładamy, że przełączenie środowiska Państwa firmy na wersję chmurową zamknie się w ciągu jednego weekendu.
 • Możliwość przetestowania chmury przed podjęciem decyzji:
  • Testy wydajności
  • Testy efektywności kosztowej
  • Testy możliwości zarządzania środowiskiem
  • Testy elastyczności
  • Testy bezpieczeństwa
 • Korzystanie z usług dodatkowych oferowanych w ramach IaaS lub PaaS.

Możliwe jest także zachowanie dotychczasowych licencji i zainstalowanie ich w chmurze Oracle.

NIE PŁAĆ WIĘCEJ ZA ŚRODOWISKA DLA IFS APPLICATIONS

NIŻ JEST TO KONIECZNE!

L-Systems zapewnia szybsze i lepsze wdrożenia dzięki kompleksowemu środowisku i platformie wdrożeniowej IFS. Specjalizujemy się we wdrożeniach IFS dla branży produkcyjnej, serwisowej i projektowej. Nieodpłatnie opracowujemy koncepcję wdrożenia systemu ERP nawet na wstępnych etapach rozmów. Dzięki powiązaniu metodyki Scrum i Waterfall nasze wdrożenia realizowane są sprawniej i zgodnie z możliwościami organizacyjnymi naszych klientów.

Do realizacji prac (na miejscu u klienta, jak i zdalnych)  wykorzystujemy następujące narzędzia:

 • Portal serwisowy – do zgłaszania nieprawidłowości działania aplikacji IFS i konfiguracji prototypu lub pytań w zakresie prac projektowych.

 • Portal wdrożeniowy – do realizacji części prac wdrożeniowych: budowania prototypu, importu danych.

 • Narzędzia do komunikacji i zdalnej pracy grupowej

IFS APPLICATIONS™ 

 • zapewnia niespotykaną elastyczność biznesową;

 • to łatwość konfiguracji dająca możliwość dopasowania do określonych wymagań Klientów. Pozwala na na zredukowanie zakresu wymaganych modyfikacji i daje możliwość, samodzielnej,  łatwej konfiguracji przez osoby znające dany proces ze strony Klienta ;

 • jest oparty na aktualnych standardach informatycznych;

 • zapewnia łatwe wdrożenie oraz bezproblemowe rozbudowywanie i aktualizowanie dzięki komponentowej i wielowarstwowej architekturze aplikacji;

 • jest prawdopodobnie najbardziej przyjaznym użytkownikowi oprogramowaniem dla przedsiębiorstw dostępnym na rynku;

 • zapewnia większą przejrzystość procesów firmowych dzięki przejrzystej wizualizacji działań.

 ELASTYCZNOŚĆ BIZNESOWA

System IFS Applications oferuje lepszy wgląd w działalność firmy dzięki dostępnemu w każdej chwili przeglądowi zachodzących w przedsiębiorstwie procesów. Co więcej, technologia IFS Applications umożliwia prawdziwą elastyczność operacyjną i wzrost wartości firmy.

PEŁNY PAKIET OPROGRAMOWANIA

System IFS Applications oferuje pełną obsługę planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania obsługą serwisową (ESM). Zapewnia on wszystkie funkcjonalności, których oczekuje się od pakietu oprogramowania ERR a dodatkowo również zaawansowaną, wbudowaną funkcjonalność, która rozszerza wykorzystanie aplikacji na inne kluczowe obszary działalności firmy. System umożliwia redukcję kosztów zarządzania cyklem życia kluczowych elementów majątku przedsiębiorstwa oraz towarzyszących im danych. Wspomaga również optymalizację sposobu wykorzystania zasobów stacjonarnych i mobilnych w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

W pełni wbudowane funkcje z zakresu zarządzania relacjami z klientem (CRM) oraz oprogramowanie obsługujące kluczowe procesy biznesowe, takie jak finanse, zasoby ludzkie i analityka biznesowa, oddają do dyspozycji klienta precyzyjny wgląd w codzienne działania biznesowe firmy.

KOMPONENTY OGÓLNE

Komponenty ogólne stanowią zestaw wszechstronnych narzędzi usprawniających, ułatwiających i obsługujących kluczowe procesy firmowe realizowane w większości branż i przedsiębiorstw. Procesy te obejmują analitykę biznesową, zarządzanie zrównoważonym rozwojem oraz łańcuchem dostaw, modele procesów, jak również zarządzanie dokumentacją, jakością i cyklem życia.

KOMPONENTY FINANSOWE

Komponenty finansowe oferują spójny wgląd w działalność firmy z wielu perspektyw. W przypadku zauważenia jakiegoś trendu w danych klient ma możliwość szczegółowego przeanalizowania odpowiednich transakcji finansowych. Komponenty te zwiększają kontrolę na wszystkich poziomach organizacji i wspomagają zachowanie zgodności z przepisami na całym świecie.

KOMPONENTY ZWIĄZANE Z ZASOBAMI LUDZKIMI

Komponenty związane z zasobami ludzkimi oferują oszczędność czasu i pieniędzy, wspomagając ekonomiczne zarządzanie najcenniejszymi zasobami firmy. Klient otrzymuje szybką i dokładną analizę rozwoju personelu, zgodną z kluczowymi potrzebami firmy. Komponenty tego typu pokrywają kluczowe procesy z zakresu zarządzania pracownikami i efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim.

KOMPONENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM

Komponenty związane z projektowaniem ułatwiają określanie i konfigurowanie elementów, produktów, podzespołów oraz obiektów objętych procesem projektowania. Umożliwiają one zapewnienie jakości, upraszczając zarządzanie całością powiązanej dokumentacji, w tym wersjami dokumentów. Dzięki dostępowi do stale aktualizowanych precyzyjnych danych z zakresu rozwiązań technicznych, administracyjnych i finansowych każdy pracownik firmy otrzymuje informacje, których potrzebuje. Integracja procesów związanych z zakupami, projektowaniem i produkcją oferuje pełny wgląd w działalność firmy.

KOMPONENTY PROJEKTOWE

Komponenty IFS Projekt ułatwiają zarządzanie pełnym cyklem życia przedsięwzięcia projektowego. Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z takimi komponentami systemu IFS Applications, jak finanse, zaopatrzenie, zapasy, zamówienia klientów, produkcja, projektowanie, zasoby ludzkie, zarządzanie dokumentacją, majątkiem oraz serwisem. Korzysta z niego wiele typów przedsiębiorstw, których działalność jest oparta na prowadzeniu przedsięwzięć o charakterze projektowym, takich jak produkcja projektowa, projektowanie obiektów i urządzeń, realizacja kontraktów serwisowych, zarządzanie infrastrukturą, budownictwo oraz badania i rozwój.

KOMPONENTY PRODUKCYJNE

Komponenty produkcyjne obsługują wszystkie fazy procesu produkcyjnego i obejmują wszystkie zasoby, ułatwiając planowanie, wykonywanie, kontrolę i analizę wielu typów produkcji. Nasze rozwiązanie obsługuje również zasady produkcji odchudzonej, a także mieszanej, opierającej się na kilku typach produkcji realizowanej jednocześnie w tym samym środowisku produkcyjnym.

KOMPONENTY ZWIĄZANE Z ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Komponenty obsługujące łańcuch dostaw, wraz z komponentami produkcyjnymi, tworzą podstawę rozwiązania do zarządzania pełnym łańcuchem dostaw. Oferują również prostotę — tak potrzebną klientom do wizualizacji przepływu produktów i efektywnego wykorzystania systemu, dając możliwość łatwej adaptacji do różnych modeli dystrybucyjnych i metod pracy.

KOMPONENTY ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ I SERWISEM

Komponenty związane ze sprzedażą i serwisem oferują procesy biznesowe niezbędne z perspektywy zarządzania relacjami z klientem (CRM). Zarządzają one obszarem współpracy z klientem od momentu nawiązania kontaktu, przez cały cykl sprzedaży, po obsługę posprzedażną i wsparcie klienta. Nasze podejście do sprzedaży i serwisu umożliwia skupienie się na obszarach umożliwiających dodanie wartości poprzez obsługę produktu, serwis bądź wsparcie.

KOMPONENTY REMONTOWE

Komponenty te stanowią część kompletnego systemu zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM). Umożliwiają one przewidywanie i adaptację do szybko zmieniających się wymagań codziennej rzeczywistości. Nasze rozwiązanie, cechujące się łatwością obsługi i wysoką dostępnością, zawiera wszechstronne i zaawansowane funkcje wymagane, by wyjść naprzeciw codziennym wyzwaniom związanym z zarządzaniem majątkiem firmy. Zapewniają one również możliwość ciągłego rozwoju i ulepszania działalności przedsiębiorstwa.

KOMPONENTY ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIAMI BIZNESOWYMI

Komponenty te umożliwiają tworzenie i rozwijanie relacji z klientami i partnerami dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań z zakresu technologii internetowych, mobilnych i społecznych. Klient może teraz wyposażyć pracowników, własnych klientów, dostawców i innych partnerów w spersonalizowane, precyzyjne i bieżące informacje dzięki wykorzystaniu prostych w obsłudze i opartych na rolach portali, kanałów informacyjnych oraz dedykowanych rozwiązań mobilnych. Komponenty te umożliwiają również integrację z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi przy użyciu technologii webserwisów przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa, wydajności i skalowalności.