ZAMÓW JUŻ TERAZ:

Usprawnij procesy biznesowe i rozwiń możliwości dzięki chmurze Oracle Cloud

Szanowni Państwo! Z radością informujemy, iż firma L-Systems wraz z firmą Oracle opracowała dedykowaną dla Klientów systemu IFS Applications ofertę przeniesienia instalacji systemu IFS do chmury Oracle.

Oferta skierowana jest dla wszystkich klientów systemu IFS Applications w wersji 8 i wyższej. Propozycja zawiera dwa warianty rozwiązania: IaaS i PaaS.

IaaS

Oracle Cloud dla IFS Applications

IaaS – Infrastruktura Jako Usługa zapewnia dostęp do 3 podstawowych usług: przetwarzania, przechowywania i dostępie do danych.

Standardem usługi jest udostępnienie mocy obliczeniowej procesów (CPU), pamięci operacyjnej (RAM)  oraz przestrzeni dyskowej (HD).  Można je w każdym momencie zwiększać lub zmniejszać w zależności od potrzeb. Opłata pobierana jest wyłącznie za czas i ilość wykorzystywanych zasobów. 

 

W oferowanym rozwiązaniu w ramach jednego regionu (Frankfurt) udostępnianie są 3 oddalone od siebie o 30 km Centra Danych (Availibility Domain) w ramach każdego, z których wyodrębnione są 3 Środowiska (Fault Domain), na których przechowywane są środowiska aplikacyjne oraz bazy danych. Ponadto środowiska są przechowywane w innym regionie, co stanowi trzeci poziom ich zabezpieczenia. Chmura Oracle zapewnia SLA dla dostępności, zarządzalności oraz dla osiągów (jako jedyna na rynku).

IaaS od Oracle zapewnia najkorzystniejszy na rynku stosunek ceny do wydajności, gdzie płaci się wyłącznie za używane zasoby. Doskonale obrazuje to badanie przeprowadzone przez ekspertów z portalu chronicler.tech dla średniej klasy serwera wirtualnego, w przypadku nie korzystania z niego przez okres miesiąca. Koszt chmury przy przedstawionym scenariuszu dla poszczególnych dostawców przedstawiał się następująco:

 1. Oracle Cloud Infrastructure– 11,15 USD
 2. Amazon Web Services – 46,23 USD
 3. Google Cloud Platform – 53,53 USD
 4. Microsoft Azure – 56,49 USD
 5. IBM Cloud – 61,19 USD

Więcej o tym badaniu można przeczytać TUTAJ.

Ponadto Oracle Cloud Infrastructure oferuje najniższy koszt tzw. Egressu, czyli pobierania danych z chmury. Obrazuje to zestawienie pokazane na poniższych rysunkach (Rysunek 1 i Rysunek 2) pokazujący koszt za 1 GB pobranych z chmury danych.

Oracle Cloud dla IFS Applications
Rysunek 1. Porównanie kosztów Egress innych dostawców chmury
Oracle Cloud dla IFS Applications
Rysunek 2. Koszt Egress dla chmury Oracle

PaaS

Oracle Cloud dla IFS Applications

PaaS – Platforma Jako Usługa zapewnia dostęp do Usług IaaS oraz do bazy danych Oracle z możliwością nieograniczonego jej używania, w przeciwieństwie do licencji typu ASFU, która pozwala na korzystanie z bazy danych tylko przez jedna aplikację.

 

Korzystanie z platformy PaaS, poza zapewnieniem systemu operacyjnego i bazodanowego,  zapewnia dostęp do szeregu usług dodatkowych, które pokazane zostały na poniższym rysunku (Rysunek 3).

Opis platformy Paas dostępny TUTAJ.

Oracle Cloud dla IFS Applications
Rysunek 3. Usługi w ramach PaaS.

Korzyści z przeniesienia IFS Applications do Oracle Cloud Infrastructure

Oto główne korzyści, jakie mogą Państwo odnieść decydując się na naszą ofertę:

 • Ciągłość i bezpieczeństwo działania aplikacji i bazy danych.
 • Skalowalność środowiska, mogą Państwo elastycznie dopasowywać wymiarowanie zasobów pod rzeczywiste potrzeby, np. zwiększając zapotrzebowanie wraz z rosnąca liczbą użytkowników, czy też ograniczając dostępność zasobów w weekendy, czy nawet ze względu na porę dnia lub nocy. Przekłada się to na znaczną redukcję kosztów korzystania z chmury.
 • Brak kosztów związanych z budową i rozwojem infrastruktury sprzętowej.
 • Najkorzystniejszy na rynku stosunek ceny do wydajności.
 • Najwyższa wydajność gwarantowana przez SLA dla Dostępności, Zarządzalności oraz Osiągów.
 • Jeden punkt odpowiedzialności (L-Systems) za poprawność działania całego środowiska IFS Applications.
 • Brak ograniczeń związanych z użytkowaniem bazy danych wyłącznie do systemu IFS Applications.
 • Przeniesienie środowiska w dogodnym dla Państwa czasie. Zakładamy, że przełączenie środowiska Państwa firmy na wersję chmurową zamknie się w ciągu jednego weekendu.
 • Możliwość przetestowania chmury przed podjęciem decyzji:
  • Testy wydajności
  • Testy efektywności kosztowej
  • Testy możliwości zarządzania środowiskiem
  • Testy elastyczności
  • Testy bezpieczeństwa
 • Korzystanie z usług dodatkowych oferowanych w ramach IaaS lub PaaS.

Możliwe jest także zachowanie dotychczasowych licencji i zainstalowanie ich w chmurze Oracle.

NIE PŁAĆ WIĘCEJ ZA ŚRODOWISKA DLA IFS APPLICATIONS NIŻ JEST TO KONIECZNE.