System ERP dla branży konstrukcyjno-budowlanej

Niezależnie od profilu działalności firmy — opartej na projektowaniu, budowie, naprawach bądź utylizacji środków trwałych, świadczeniu usług serwisowych i zarządzania obiektami, a także na zarządzaniu cyklem majątku — IFS Cloud oferuje doskonałe rozwiązanie do zarządzania projektami, jak i zarządzania cyklem życia majątku.

System IFS Cloud to zintegrowane oprogramowanie dla przedsiębiorstw umożliwiające zarządzanie cyklem życia majątku zarówno na etapie jego powstawania, jak i obsługi serwisowej. To rozwiązanie obejmuje wiele typów składników majątku, takich jak m.in.: infrastruktura, budynki, energetyka, użyteczność publiczna, górnictwo, zakłady i instalacje przemysłowe.

Podwykonawcy, firmy projektowe i przedsiębiorstwa zaangażowane w projektowanie, budowę i wytwarzanie głównych elementów infrastruktury potrzebują czegoś więcej niż tylko oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa lub standardowego oprogramowania do księgowości projektu. Potrzebują oni wysoce wyspecjalizowanych, zorientowanych na projekty systemów ERP przeznaczonych do zarządzania złożonymi projektami w czasie rzeczywistym. Wielu klientów potrzebuje też rozwiązania, które pozwoli im osiągnąć korzyści z zarządzania obsługą techniczną i kontraktami przez cały cykl życia majątku. System IFS zapewnia rozwiązanie programowe obejmujące projektowanie i prace konstrukcyjno-budowlane w poniższych segmentach rynku:

Wykonawstwo i usługi serwisowe w sektorze konstrukcyjno-budowlanym

Projektowanie, zaopatrzenie i konstrukcja (EPC)

Projektowanie, zaopatrzenie, konstrukcja i zarządzanie (EPCM)

Projektowanie, zaopatrzenie, konstrukcja i montaż (EPCI)

Budowa i produkcja statków

Infrastruktura (usługi użyteczności publicznej, telekomunikacja, energetyka, drogi, kolej, lotnictwo itp.)

Zarządzaj biznesem z systemem ERP IFS Cloud

Rosnąca konkurencyjność oraz coraz większa ilość nowych regulacji prawnych sprawia, że dla firm w sektorach konstrukcyjno-budowlanym i infrastruktury niezbędne jest rozwiązanie, które potrafi dotrzymać kroku nieustannie zmieniającemu się otoczeniu.

IFS Cloud to rozwiązanie, które można precyzyjnie dostosować do wymagań realizowanych projektów. To również korzyść w postaci zintegrowanej struktury rozwiązania, oznaczającej możliwość łatwego przystosowania systemu w przyszłości do zmieniających się wymagań branżowych. Szeroka funkcjonalność projektowa, pełna integracja i bezkonkurencyjna łatwość obsługi czynią z IFS najlepsze rozwiązanie pozwalające zapewnić rozwój firmy we właściwym kierunku.

System zaprojektowany z myślą o Państwa firmach

IFS Cloud to kompleksowy zestaw zintegrowanych komponentów obejmujących pełny cykl życia kontraktu. Sukces w branży konstrukcyjno-budowlanej i infrastruktury wymaga dysponowania solidnym zapleczem w wielu obszarach. Mocne rozwiązanie jest potrzebne zwłaszcza do zarządzania kontrolą kosztów projektu, planowania i śledzenia postępów, zarządzania ryzykiem i księgowości projektu.

Funkcja zarządzania kontraktami obsługuje wiele ich typów i została zaprojektowana do obsługi skomplikowanych kontraktów sprzedaży, gdzie często występują różne opcje fakturowania oraz wnioskowania o płatność. Obejmuje to również złożony obszar subkontraktów.

PROCESY BIZNESOWE

PROJEKTOWANIE

ZAOPATRZENIE

KONSTRUKCJA
I MONTAŻ

CZĘŚCI
ZAMIENNE
I NAPRAWA

SERWIS
I WSPARCIE

WYCOFANIE
I UTYLIZACJA

ROZWIĄZANIA APLIKACYJNE

ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI

Kontrakt sprzedaży
Podwykonawstwo
Kontrakt serwisowy
Kosztorysowanie
Zakres/Wymagania
Kontrola wersji
Zamówienie niestandardowe
Potrącenia
Fakturowanie i wycena
Płatności
Certyfikaty
Instrukcje robocze

FINANSE

Księga główna
Księga należności
Księga zakupów
Księga środków pieniężnych
Księgowość projektu
Środki trwałe
Konsolidacja
Zarządzanie budżetem

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI I MAJĄTKIEM

Planowanie projektów
Integracja z MS Project
Integracja z Primavera
Szablony projektów
Szacowanie
Struktura podziału pracy
Planowanie/Przydzielanie zasobów
Raportowanie czasu i kosztów
Zamówienia projektowe
Planowanie materiałów
Postęp projektu
Dokumenty dostawy
Budżetowanie/prognozowanie
Krzywe S

Definicja wyposażenia
Profilaktyka
Błędy
Centrum obsługi klienta
Harmonogramowanie
Umowy serwisowe
Kontrakty usługowe
Obsługa techniczna, naprawy i remonty
Zlecenia robocze
Raport. czasu i kosztów
Przydzielanie zasobów
Zarządzanie materiałami
Monitorowanie urządzeń
Narzędzia i obiekty
Wypożyczanie sprzętu

PROCESY WSPOMAGAJĄCE

Zasoby ludzkie, Raportowanie czasu pracy i Płace

Zaopatrzenie

Zarządzanie dokumentacją

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie relacjami z klientem

Zarządzanie ryzykiem

Projektowanie, wytwarzanie i budowanie

Zarządzanie jakością

• W pełni zintegrowane rozwiązanie księgowe jest często bardzo ważne. Szczególne znaczenie ma przy tym nacisk na księgowość projektów oraz wymogi związane z obsługą w wielu krajach oraz wielowalutowością.
• Komponenty do zarządzania majątkiem i usługami umożliwiają naszym klientom zarówno zarządzanie swoim własnym majątkiem i wyposażeniem, jak i zarządzanie i obsługę techniczną majątku swoich klientów.
• Komponenty obsługujące zasoby ludzkie umożliwiają zarządzanie wszystkimi zagadnieniami pracowniczymi, obejmującymi rejestrowanie czasu i kosztów pracy, umiejętności i certyfikacji, rekrutacji, rozwój pracowników oraz szkolenia.

• Funkcja zarządzania dokumentacją umożliwia zarządzanie całą dokumentacją projektu z uwzględnieniem kontroli wersji, rodzaju dostarczanych dokumentów oraz przepływu dokumentów w procesie
ich zatwierdzania.
• Kompleksowe rozwiązanie w zakresie łańcucha dostaw obejmuje kontrolę zaopatrzenia, produkcji i zarządzanie zapasami.
• Komponenty do projektowania zawierają narzędzia pozwalające zarządzać listą wyposażenia i umożliwiają integrację z narzędziami CAD.

Źródło: IFS.com 

Planowanie produkcji z IFS Cloud

System IFS Cloud oferuje pełną obsługę planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania obsługą serwisową (ESM). Oprogramowanie oferuje wszystkie funkcjonalności, których oczekuje się od kompletnego pakietu ERP, a dodatkowo zapewnia również zaawansowaną, wbudowaną funkcjonalność, która rozszerza wykorzystanie aplikacji na inne kluczowe obszary działalności firmy. Dowiedz się więcej: