Niezależnie od profilu działalności firmy — opartej na projektowaniu, budowie, naprawach bądź utylizacji środków trwałych, świadczeniu usług serwisowych i zarządzania obiektami, a także na zarządzaniu cyklem majątku — IFS Applications oferuje doskonałe rozwiązanie. IFS specjalizuje się zarówno w rozwiązaniach do zarządzania projektami, jak i zarządzania cyklem życia majątku.

Branża konstrukcyjno-budowlana, infrastruktury i usług dla przemysłu

System IFS Applications to zintegrowane oprogramowanie dla przedsiębiorstw umożliwiające zarządzanie cyklem życia majątku zarówno na etapie jego powstawania, jak i obsługi serwisowej. To rozwiązanie obejmuje wiele typów składników majątku, takich jak m.in.: infrastruktura, budynki, energetyka, użyteczność publiczna, górnictwo, zakłady i instalacje przemysłowe.

Podwykonawcy, firmy projektowe i przedsiębiorstwa zaangażowane w projektowanie, budowę i wytwarzanie głównych elementów infrastruktury potrzebują czegoś więcej niż tylko oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa lub standardowego oprogramowania do księgowości projektu. Potrzebują oni wysoce wyspecjalizowanych, zorientowanych na projekty systemów ERP przeznaczonych do zarządzania złożonymi projektami w czasie rzeczywistym. Wielu klientów potrzebuje też rozwiązania, które pozwoli im osiągnąć korzyści z zarządzania obsługą techniczną i kontraktami przez cały cykl życia majątku. Firma IFS specjalizuje się w oprogramowaniu do zarządzania całym cyklem życia projektu i majątku. System IFS Applications zapewnia rozwiązanie programowe obejmujące projektowanie i prace konstrukcyjno-budowlane w poniższych segmentach rynku:

  • Wykonawstwo i usługi serwisowe w sektorze konstrukcyjno-budowlanym

  • Projektowanie, zaopatrzenie i konstrukcja (EPC)

  • Projektowanie, zaopatrzenie, konstrukcja i montaż (EPCI)

  • Projektowanie, zaopatrzenie, konstrukcja i zarządzanie (EPCM)

  • Budowa i produkcja statków

  • Infrastruktura (usługi użyteczności publicznej, telekomunikacja, energetyka, drogi, kolej, lotnictwo itp.)

System IFS Applications służy do zarządzania przedsięwzięciem konstrukcyjno-budowlanym oraz całym cyklem życia powstającego obiektu infrastruktury: ofertą, szacowaniem, planem przedsięwzięcia, projektem obiektu, procedurami przetargowymi, materiałami i produkcją, budową i montażem, wycofaniem, remontami i serwisowaniem, częściami zamiennymi i łańcuchem dostaw, naprawą, modernizacją i utylizacją.

Oprogramowanie IFS Applications oferuje funkcje zarządzania kontraktami i projektami, funkcje zarządzania ryzykiem, kontrolę budżetu i kosztów projektu, wykonania marży projektu i księgowość projektową, rozwiązanie mobilne do pracy w terenie, funkcje zarządzania zgłoszeniami i zadaniami, w tym umowy o określonym poziomie świadczenia usług (SLA) — a wszystkie te funkcje są zintegrowanie z zarządzaniem finansami i zasobami ludzkimi.

IFS Applications to elastyczne, oparte na komponentach rozwiązanie branżowe, które można wdrożyć samodzielnie, integrując je z istniejącymi systemami korporacyjnymi przedsiębiorstwa, lub w ramach kompleksowego wdrożenia systemu IFS Applications.

Technologia firmy IFS do rozwiązań wspomagających współpracę i wymiany danych przekształca procesy biznesowe w rozszerzoną sieć podwykonawców, partnerów i klientów. Do rozwiązania należy też narzędzie interfejsowe do aplikacji projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i standardowych systemów planowania, takich jak Oracle Primavera i Microsoft Project.

Dzięki systemowi IFS Applications duże wielooddziałowe korporacje prowadzą działalność w wielu krajach, językach oraz walutach i korzystają z wielu zestawów reguł księgowych i podatkowych. Dla mniejszych firm system IFS Applications stanowi kompleksowe rozwiązanie, odpowiednie dla różnorodnych planów i procesów biznesowych.

Branża konstrukcyjno-budowlana

Źródło: IFSworld.com