Firma Epicor® rozumie, że producenci działający w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym muszą każdego dnia rozpoznawać nowe wyzwania i odpowiednio na nie reagować. Zmiany w tej branży to pewnik. Zarządzanie zmianami za pomocą narzędzi i usług, które pozwalają odróżnić przedsiębiorstwo od lokalnej i globalnej konkurencji, ma fundamentalne znaczenie.

Epicor for Aerospace and Defense to rozwiązanie do globalnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), stworzone z myślą o organizacjach wytwarzających oraz dostarczających produkty i usługi dla przemysłu lotniczego i zbrojeniowego. Narzędzie to wykracza daleko poza tradycyjne systemy ERP i umożliwia zarządzanie finansami, produktami, kontaktami z klientem (CRM), łańcuchem dostaw (SCM) itp.

Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Zgodność z rygorystycznymi wytycznymi dotyczącymi jakości produktów oraz rozbudowane narzędzia do zarządzania danymi o produktach

  • Skrócenie czasu realizacji zamówień i zmniejszenie ilości odpadów poprzez wdrożenie strategii produkcji odchudzonej

  • Automatyzacja zapewnienia zgodności z przepisami oraz zgodność z wymogami standardu ISO/AS9001 dzięki wszechstronnemu modułowi do zarządzania jakością firmy Epicor

  • Zwiększona efektywność szacowania dzięki wyjątkowym funkcjom tworzenia ofert cenowych

  • Większa przejrzystość procesów biznesowych zapewniana przez rozbudowane i kompletne rozwiązanie Epicor, zaprojektowane dla przedsiębiorstw z branży lotniczej i zbrojeniowej

Epicor for Aerospace and Defense to rozbudowane oprogramowanie do zastosowań biznesowych, zawierające wielokrotnie nagradzane, zintegrowane aplikacje. Zapewnia ono elastyczność i skalowalność niezbędną do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa poprzez optymalne wykorzystanie najważniejszych zasobów.