System ERP dla sektora lotnictwa i obrony

IFS jest wiodącym dostawcą oprogramowania dla globalnego sektora lotnictwa i obrony (A&D). Dostarczamy pełne spektrum oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, projektami i produkcją dla producentów i dostawców Tier 1, 2 i 3 obsługujących sektor lotnictwa i obrony.

Oprogramowanie IFS Cloud wspiera również zarządzanie złożonymi procesami łańcucha dostaw oraz wszystkimi trzema aspektami obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO): obsługą zaawansowaną, serwisem złożonych podzespołów i serwisem podzespołów, a także bieżącą obsługą techniczną i obsługą techniczną platform i majątku. Oprócz tego system wspiera rozwiązania do obsługi logistyki opartej na wydajności (PBL) oraz zarządzania w modelu „Power by the hour” dla podmiotów z sektora wojskowego, dostawców usług, sprzedawców i organizacji rządowych, a także firm świadczących usługi MRO w sektorze lotnictwa cywilnego.

System IFS Cloud oferuje zorientowane projektowo rozwiązanie ERP na potrzeby producentów w sektorze lotnictwa i obrony. Dzięki funkcjom precyzyjnego zarządzania projektem oprogramowanie umożliwia zarządzanie całym cyklem życia produktu w złożonych projektach produkcyjnych lub w celu spełnienia wymogów związanych z projektowaniem na zamówienie. W pełni zintegrowane funkcje ułatwiają zarządzanie produktami zarówno na etapie projektowania, wykorzystywania i wycofywania, jak również kontrolę kosztów realizacji kontraktu, usprawnianie łańcucha dostaw oraz zachowanie zgodności z wymogami kontroli eksportu i normami ISO.

Realizacja produkcji

Skuteczne zarządzanie produkcją w sektorze lotnictwa i obrony

IFS oferuje klientom z sektora lotnictwa i obrony unikatowe, sprawdzone, ewolucyjne i wszechstronne podejście do zarządzania produktami przez cały cykl ich użytkowania. Oferując jeden elastyczny produkt oraz metodologię stopniowego wdrażania, dostarczamy naszym klientom rozwiązania biznesowe światowej klasy przy obniżonym ryzyku i niskich łącznych kosztach eksploatacji.

Niezależni eksperci uznają IFS za czołowego dostawcę zintegrowanych rozwiązań do zarządzania majątkiem przedsiebiorstwa (Enterprose Asset Management, EAM) dla firm z sektora lotnictwa i obrony.

ROZWIĄZANIA IFS DLA SEKTORA LOTNICTWA I OBRONY

PRODUKCJA WOJSKOWA

Rozwiązanie Defense Manufacturing łączy funkcje projektowania i wytwarzania (Design and Manufacture,
D&M). Wszystkie zasoby są zarządzane oraz powiązane z kontraktem, harmonogramem usług, specyfikacją
i planem.

ZARZĄDZANIE FLOTĄ I ZASOBAMI

Rozwiązanie Fleet and Asset Management obsługuje zarządzanie zasobami w celu zapewnienia optymalnej
żywotności (wymaganego okresu użytkowania w funkcji kosztów) oraz zarządzanie flotą w celu jej optymalnego wykorzystania przy dużym nacisku na bezpieczeństwo, minimalizację kosztów, maksymalizację czasu bezawaryjnej pracy oraz zgodność z przepisami.

HEAVY MAINTENANCE

Rozwiązanie Heavy Maintenance wspomaga prace obsługowo-remontowe na takich pojazdach, jak statki
powietrzne (samoloty i helikoptery), okręty, okręty podwodne i skomplikowane pojazdy naziemne.

COMPONENT MRO

Rozwiązanie Component MRO (obsługa techniczna, naprawy i remonty podzespołów) wspomaga naprawy
lub regenerację części i podzespołów. Jeśli Component MRO stanowi oddzielny pion działalności, można
bezpośrednio sprzedawać usługi klientom. Rozwiązania można używać samodzielnie albo w połączeniu
z Heavy Maintenance i/lub Complex MRO.

COMPLEX ASSEMBLY MRO

Rozwiązanie Complex Assembly MRO (obsługa techniczna, naprawy i remonty złożonych podzespołów)
wykorzystuje się do obsługi technicznej, napraw i remontów skomplikowanego sprzętu i maszyn, na przykład
głównych silników samolotowych, pomocniczych generatorów oraz podwozi samolotów, które wymagają
demontażu i montażu z pełnym śledzeniem części.

ZARZĄDZANIE CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI

Rozwiązanie Spare Parts Management obsługuje planowanie i koordynowanie zapasów, zasobów oraz procesów związanych z częściami zamiennymi, aby zagwarantować optymalną obsługę klienta oraz szybką reakcję
przy minimalnym ryzyku i kosztach. Rozwiązanie może być używane samodzielnie albo jako uzupełnienie
innych rozwiązań IFS.

OBSŁUGA TECHNICZNA OPARTA NA NIEZAWODNOŚCI

Reliability-Centered Maintenance Toolkit to zestaw narzędzi, który pomaga opracować strategię obsługi
technicznej opartej na niezawodności (Reliability-Centered Maintenance, RCM), identyfikując
i gromadząc dane niezbędne do zarządzania złożonymi lub krytycznymi zasobami.

SYSTEM ZARZĄDZANIA OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ JEDNOSTEK

Rozwiązanie Unit Maintenance Management System (UMMS) opiera się na RCM i używa infrastruktury
internetowej na rzecz użytkowników stacjonujących na okrętach i na lądzie w wielu lokalizacjach.
Jest w pełni zgodne z wymaganiami brytyjskiego Ministerstwa Obrony.

ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

Rozwiązanie Corporate Performance Management (CPM) firmy IFS wykracza daleko poza metody stosowane
w narzędziach analityki biznesowej (BI) i zapewnia pełen wgląd w procesy i wydajność. Umożliwia kadrze
kierowniczej ocenianie i koordynowanie procesów zgodnie ze strategią biznesową oraz łączenie ich z zadaniami
wykonywanymi przez użytkowników końcowych.

PLANOWANIE ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA

Rozwiązanie klasy ERP umożliwia kompleksową koordynację procesów poprzez wybór komponentów
funkcjonalnych, takich jak finanse, zasoby ludzkie, zakupy oraz planowanie popytu.

Źródło: IFS.com 

Planowanie produkcji z IFS Cloud

System IFS Cloud oferuje pełną obsługę planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania obsługą serwisową (ESM). Oprogramowanie oferuje wszystkie funkcjonalności, których oczekuje się od kompletnego pakietu ERP, a dodatkowo zapewnia również zaawansowaną, wbudowaną funkcjonalność, która rozszerza wykorzystanie aplikacji na inne kluczowe obszary działalności firmy. Dowiedz się więcej: