IFS jest wiodącym dostawcą oprogramowania dla globalnego sektora lotnictwa i obrony (A&D). Dostarczamy pełne spektrum oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, projektami i produkcją dla producentów i dostawców Tier 1, 2 i 3 obsługujących sektor lotnictwa i obrony.

Oprogramowanie IFS Applications wspiera również zarządzanie złożonymi procesami łańcucha dostaw oraz wszystkimi trzema aspektami obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO): obsługą zaawansowaną, serwisem złożonych podzespołów i serwisem podzespołów, a także bieżącą obsługą techniczną i obsługą techniczną platform i majątku. Oprócz tego system wspiera rozwiązania do obsługi logistyki opartej na wydajności (PBL) oraz zarządzania w modelu „Power by the hour” dla podmiotów z sektora wojskowego, dostawców usług, sprzedawców i organizacji rządowych, a także firm świadczących usługi MRO w sektorze lotnictwa cywilnego.

System IFS Applications oferuje zorientowane projektowo rozwiązanie ERP na potrzeby producentów w sektorze lotnictwa i obrony. Dzięki funkcjom precyzyjnego zarządzania projektem system IFS Applications umożliwia zarządzanie całym cyklem życia produktu w złożonych projektach produkcyjnych lub w celu spełnienia wymogów związanych z projektowaniem na zamówienie. W pełni zintegrowane funkcje ułatwiają zarządzanie produktami zarówno na etapie projektowania, wykorzystywania i wycofywania, jak również kontrolę kosztów realizacji kontraktu, usprawnianie łańcucha dostaw oraz zachowanie zgodności z wymogami kontroli eksportu i normami ISO.

Źródło: IFSworld.com