W skali globalnej powstaje coraz więcej nowych portów, a przypływające do niech statki są coraz większe. Wymogiem koniecznym jest optymalizacja kompleksowej obsługi tych statków, ponieważ armatorzy i operatorzy logistyczni decydują się na rozładunek w najbardziej wydajnym porcie.

Automatyzacja portów rośnie, a ich majątek stanowi połączenie wielu różnych elementów infrastruktury: mosty, tory kolejowe, jezdnie, dźwigi nabrzeżne, wozy bramowe i wahadłowe oraz parki logistyczne z urządzeniami chłodniczymi do przechowywania towarów.

To wszystko sprawia, że rola oprogramowania EAM do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, polegająca na zapewnieniu dostępności wszystkich zasobów fizycznych, wysokiej wydajności i minimalizacji przestojów, staje się jeszcze bardziej krytyczna.

● Możliwość zarządzania różnymi złożonymi rodzajami aktywów, w tym płynna integracja GIS.

● Jedno zintegrowane rozwiązanie do zarządzania jakością, BHP i ochroną środowiska, ryzykiem i incydentami bezpieczeństwa.

● Rozwiązanie do fakturowania oraz integracja systemu operacyjnego do zarządzania dostarczanymi usługami.

MAPA ROZWIĄZANIA

Zarządzanie portami i terminalami przeładunkowymi

Źródło: IFSworld.com