SYSTEM EDI (ang. Electronic Data Interchange) – Elektronicznej wymiany danych zapewnia usprawnienie komunikacji pomiędzy partnerami biznesowymi w zakresie wymiany niezbędnych do współpracy informacji np. zamówień, potwierdzeń, faktur itp. 

Celem wdrożenia EDI jest wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji.

Ze względu na dużą różnorodność potrzeb klientów rozwiązanie jest dostosowywane do indywidualnych oczekiwań. 

Przykładowe rozwiązanie EDI systemu ERP Epicor iSCALA

SCHEMAT ROZWIĄZANIA

EDI – elektroniczna wymiana danych

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Standardowy obszar zastosowań rozwiązania znajduje się poniżej, ale może być on dostosowany do Państwa indywidualnych wymagań.

  • Obsługa zamówień sprzedaży (import zamówienia, eksport powiadomienia o wysyłce, eksport faktury)

  • Obsługa zamówień zakupu (eksport zamówienia, import odpowiedzi, import faktury)

  • Synchronizacja danych (katalogi produktów, cenniki itd.)

TYPY I FORMATY KOMUNIKATÓW

Rozwiązanie zapewnia od ręki następujące typy i formaty komunikatów. 

EDI – elektroniczna wymiana danych

+ oznacza obsługę typu komunikatu w określonym formacie.

Istnieje możliwość implementacji interfejsów opartych na innych formatach danych (np. EDIFACT, VDA, formaty specjalne)

Możliwość implementacji innych dokumentów (np. katalogi, cenniki, transakcje magazynowe).

KOMUNIKACJA

Rozwiązanie L-Systems EDI pozwala na 2 typy komunikacji:

  • bezpośrednia (point 2 point) za pomocą FTP, SFTO, OFTP, SMTP – opcja bez stałych kosztów

  • z udziałem platformy ECOD firmy COMARCH – opcja z kosztami za każdy przesłany komunikat