SYSTEM EDI (ang. Electronic Data Interchange) – Elektronicznej wymiany danych zapewnia usprawnienie komunikacji pomiędzy partnerami biznesowymi w zakresie wymiany niezbędnych do współpracy informacji np. zamówień, potwierdzeń, faktur itp. 

Celem wdrożenia EDI jest wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji.

Ze względu na dużą różnorodność potrzeb klientów rozwiązanie jest dostosowywane do indywidualnych oczekiwań. 

Przykładowe rozwiązanie EDI systemu ERP Epicor iSCALA

SCHEMAT ROZWIĄZANIA

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Standardowy obszar zastosowań rozwiązania znajduje się poniżej, ale może być on dostosowany do Państwa indywidualnych wymagań.

  • Obsługa zamówień sprzedaży (import zamówienia, eksport powiadomienia o wysyłce, eksport faktury)

  • Obsługa zamówień zakupu (eksport zamówienia, import odpowiedzi, import faktury)

  • Synchronizacja danych (katalogi produktów, cenniki itd.)

TYPY I FORMATY KOMUNIKATÓW

Rozwiązanie zapewnia od ręki następujące typy i formaty komunikatów. 

+ oznacza obsługę typu komunikatu w określonym formacie.

Istnieje możliwość implementacji interfejsów opartych na innych formatach danych (np. EDIFACT, VDA, formaty specjalne)

Możliwość implementacji innych dokumentów (np. katalogi, cenniki, transakcje magazynowe).

KOMUNIKACJA

Rozwiązanie L-Systems EDI pozwala na 2 typy komunikacji:

  • bezpośrednia (point 2 point) za pomocą FTP, SFTO, OFTP, SMTP – opcja bez stałych kosztów

  • z udziałem platformy ECOD firmy COMARCH – opcja z kosztami za każdy przesłany komunikat