UCZELNIE WYŻSZE

zdalne pakiety edukacyjne ERP dla uczelni wyższych

SZKOŁY ŚREDNIE

zdalne pakiety edukacyjne ERP dla szkół średnich

PODYPLOMOWE MBA

zdalne pakiety edukacyjne dla studiów MBA

MONZA EDU

narzędzie wspomagające optymalizację zapasów

UCZELNIE WYŻSZE

Pakiety edukacyjne Epicor ERP opracowane zostały w celu lepszego przygotowania studentów do pracy w przedsiębiorstwie. Zajęcia mają charakter symulowania pracy w przedsiębiorstwie, dzięki temu studenci nabywają niezbędnego doświadczenia, które poparte wiedzą teoretyczną, czyni z nich osoby atrakcyjne na rynku pracy, nawet w konfrontacji z osobami z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. 

SZKOŁY ŚREDNIE

Pakiety edukacyjne ERP dla szkół średnich w postaci Wirtualnych Laboratoriów, to innowacyjna metoda kształcenia na przedmiotach zawodowych, która pozwala uatrakcyjnić przekaz i zwiększyć efektywność nauki, dzięki wykorzystaniu praktycznych rozwiązań stosowanych w firmach na co dzień. Wszechstronna analiza potrzeb rynku pracy i dotychczasowych metod kształcenia, pozwoliły na opracowanie wstępnych założeń, które zostały następnie zweryfikowane w praktyce w szkołach testujących.

PODYPLOMOWE MBA

Nauka o systemach ERP może stanowić element kursu także na studiach podyplomowych MBA. Studia kierowane są do menedżerów i specjalistów średniego i wyższego szczebla zarządzania. W ramach zajęć słuchacze studiów podyplomowych pracują w oparciu o system Epicor ERP. Osoby uczestniczące w zajęciach mają możliwość zarządzania procesami w wirtualnej firmie, prowadząc działania biznesowe zbliżone do tych, które zachodzą w rzeczywistych przedsiębiorstwach. 

MONZA EDU

MonZa jest narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji managerskich w obszarze optymalizacji zapasów. Podstawowa funkcjonalność programu opiera się na automatyzacji procesu uzupełniania zapasów. System pozwala na bieżące monitorowanie struktury zapasów, wskaźników pokrycia popytu zapasem magazynowym oraz na generowanie prognoz statystycznych i ich weryfikację.