Pakiety edukacyjne ERP dla uczelni wyższych


pakiety edukacyjne ERP dla uczelni wyższych 

Jak zwiększyć zainteresowanie ofertą dydaktyczną uczelni?

Jak lepiej przygotować absolwentów do pracy?

Na te pytania odpowiedzią mogą być pakiety edukacyjne Epicor ERP.

Pakiety edukacyjne Epicor ERP  opracowane zostały w celu lepszego przygotowania studentów do pracy w przedsiębiorstwie. Zajęcia mają charakter symulowania pracy w przedsiębiorstwie, dzięki temu studenci nabywają niezbędnego doświadczenia, które poparte wiedzą teoretyczną, czyni z nich osoby atrakcyjne na rynku pracy, nawet w konfrontacji z osobami z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Studenci podczas zajęć otrzymują zwykle głęboką wiedzę teoretyczną z danego obszaru np. rachunkowości, sprzedaży i zakupów, produkcji, czy planowania, wiedza ta w przedsiębiorstwie integruje się w całość. Głównym problemem absolwentów uczelni rozpoczynających pracę zawodową jest zrozumienie powiązań pomiędzy różnymi obszarami przedsiębiorstwa, które w sposób naturalny są uwikłane w realizację procesów wspieranych przez zintegrowane systemy informatyczne. Znajomość procesów zachodzących w przedsiębiorstwie jest nieodzowna m.in. w celu wprowadzenia do systemu lub zmiany księgowań, konfiguracji produkcji, konfiguracji reguł zakupu lub sprzedaży, budowania raportów zleconych przez inne działy. 

Pakiety zostały oparte o jedne z najbardziej zaawansowanych i popularnych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem – Epicor ERP. Pakiety te zostały przygotowane w taki sposób, aby student potrafił pracować nie tylko w systemie Epicor ERP, ale także w każdym innym systemie spełniającym standardy MRP II. Podczas zajęć studenci poznają pojęcia charakterystyczne dla organizacji MRP II, mapują procesy, a następnie realizują je w systemie Epicor ERP. 

Jednym z głównych procesów jest proces realizacji zamówienia sprzedaży, począwszy od przyjęcia zamówienia i określenia terminu jego realizacji, wyliczenia zapotrzebowania materiałowego i zapotrzebowania na moce produkcyjne, utworzenia zamówień zakupu i zleceń produkcyjnych w oparciu o wygenerowane przez system propozycje, uruchomienie produkcji, przyjęcia materiałów od dostawców, wydania ich do produkcji, raportowania wykonanych operacji na produkcji, przyjęcie produktów gotowych na magazyn, rozliczenia produkcji, aż po wydanie produktów, zafakturowanie i zaksięgowanie sprzedaży. 

Proponowany przez nas plan zajęć obejmujący 40 jednostek lekcyjnych (dostarczany wraz z obszernymi materiałami dydaktycznymi: prezentacjami, podręcznikiem, instrukcjami, ćwiczeniami oraz odpowiednio przygotowanymi bazami danych) jest bazą, w oparciu o którą na życzenie uczelni możemy tworzyć nowe treści dydaktyczne.

Po ukończeniu zajęć studenci mogą otrzymać dyplom ukończenia kursu Epicor ERP realizowanego według teorii organizacji MRP II (ma on zatem charakter ogólny), dyplom ten wystawiany jest przez certyfikowanych trenerów edukacyjnych Epicor ERP, według przekazanego przez nas wzoru. Wykładowca może otrzymać tytuł edukacyjnego trenera Epicor ERP po odbyciu szkoleń wchodzących w skład pakietu edukacyjnego Epicor ERP.

Uczelnie, które zdecydowały się na wykorzystywanie pakietów edukacyjnych Epicor, wysoko oceniają jego wartość edukacyjną i przydatność w przygotowaniu studentów do pracy zawodowej. 

Dzierżawa serwera

Istnieje możliwość wynajęcia przez Uczelnię serwera (tylko hardware bez oprogramowania Microsoft) od L-Systems. Koszt dzierżawy uzależniony jest od konfiguracji serwera, która dobierana jest indywidualnie, przy uwzględnieniu potrzeb Uczelni w zakresie wykorzystania systemu.

Pakiety edukacyjne


Zachęcamy do wypełniania poniższego formularza.

Proszę wprowadzić imię i nazwisko
Proszę wprowadzić nazwę firmy
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowe dane
Proszę o uzupełnienie pola
Należy zaznaczyć, aby formularz został przesłany
(*) pola obowiązkowe

Kontakt

L-Systems sp. z o.o. spółka komandytowa

Biuro Poznań:

ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Biuro Piła:

ul. Okrzei 18/102, 64-920 Piła

L-Systems@L-Systems.pl

www.L-Systems.pl

+48 67 349 11 09