Oprogramowanie ERP do zarządzania usługami serwisowymi

Oprogramowanie ERP do zarządzania usługami serwisowymi

Dowiedz się więcej

Rozwiązanie EAM dla przedsiębiorstwa z sektora telekomunikacyjnego

Rozwiązanie EAM dla przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego

Dowiedz się więcej

System ERP do zarządzania cyklem życia infrastruktury dla branży przemysłu i dystrybucji energii elektrycznej

System ERP do zarządzania cyklem życia infrastruktury dla branży przemysłu i dystrybucji energii elektrycznej

Dowiedz się więcej

System ERP do zarządzania majątkiem i naprawami dla przemysłu papierniczego

System ERP do zarządzania majątkiem i naprawami dla przemysłu papierniczego

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie ERP i EAM dla sektora górnictwa

Oprogramowanie ERP i EAM dla sektora górnictwa

Dowiedz się więcej

Rozwiązania ERP do zarządzania portami i terminalami przeładunkowymi

Rozwiązania ERP do zarządzania portami i terminalami przeładunkowymi

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie dla branży wodociągów i kanalizacji

Oprogramowanie dla branży wodociągów i kanalizacji

Dowiedz się więcej

Efektywne zarządzanie majątkiem własnym z systemem ERP

Rozwiązania firmy IFS Applications dla przedsiębiorstw z branży kapitałochłonnej ułatwiają zarządzanie projektami, zarządzanie majątkiem (EAM – Enterprise Asset Management),zarządzanie jego integralnością oraz procesami utrzymania ruchu dla firm produkcyjnych. Firma IFS oferuje branżowe rozwiązania wspierające zarządzanie m.in. dla branży hutniczej i metalurgicznej, przemysłu górniczego i wydobywczego, sektora ropy i gazy oraz przemysłu celulozowego i papierniczego.

W niezależnych rankingach system ERP IFS Applications jest uznawany za wiodące, globalne oprogramowania dla przedsiębiorstw. Oferuje rozwiązania dla:

  • Przemysłu papierniczego i metalurgicznego
  • Górnictwa i branży usług okołogórniczych
  • Sektora ropy i gazu 
  • Portów i terminali przeładunkowych
  • Producentów energii
  • Sektora telekomunikacji
  • Sektora przemysłu i dystrybucji energii
  • Branży wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

System IFS ERP a branża kapitałochłonna

Oprogramowanie ERP do zarządzania usługami serwisowymi

Firma IFS rozpoczęła działalność jako dostawca oprogramowania do zarządzania obsługą serwisową w jednej z najbardziej wymagających branż na świecie — energetyce jądrowej, dlatego doskonale rozumie potrzeby klientów w tym zakresie. Obecnie IFS Applications zapewnia dostawcom usług prawdopodobnie najbardziej kompleksowe rozwiązanie informatyczne na rynku.

Rozwiązanie EAM dla przedsiębiorstwa z sektora telekomunikacyjnego

Od zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) po zaawansowane zlecenia mobilne dla jednostek zewnętrznych, IFS oferuje oprogramowanie do zarządzania serwisem i zarządzania aktywami dla branży telekomunikacyjnej.

System ERP do zarządzania cyklem życia infrastruktury dla branży przemysłu i dystrybucji energii elektrycznej

IFS rozpoczął działalność jako dostawca systemów wspomagania utrzymania ruchu (CMMS) oraz oprogramowania do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) dla sektora energetyki wytwórczej. Oferujemy pełne rozwiązanie dla przedsiębiorstw obejmujące wszystkie potrzeby EAM, zarządzania usługami serwisowymi, a także planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) w firmach energetycznych.

System ERP do zarządzania majątkiem i naprawami dla przemysłu papierniczego

IFS Applications ma wiele do zaoferowania zarządzającym przedsiębiorstwami w branży papierniczej. Oprogramowanie oferuje funkcjonalność zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), która obejmuje cały cykl życia majątku, od planowania, przez procesy projektowo-budowlane, wieloletnią eksploatację, aż po likwidację.

Oprogramowanie ERP i EAM dla sektora górnictwa

IFS oferuje oprogramowanie dla sektora górniczego ukierunkowane na realizację projektów i zarządzanie majątkiem. Pozwala ono na zarządzanie całym cyklem życia projektu od eksploracji, budowy, eksploatacji, aż po likwidację i jest zoptymalizowane pod kątem zdalnego dostępu.

Rozwiązania ERP do zarządzania portami i terminalami przeładunkowymi

W skali globalnej powstaje coraz więcej nowych portów, a przypływające do niech statki są coraz większe. Wymogiem koniecznym jest optymalizacja kompleksowej obsługi tych statków, ponieważ armatorzy i operatorzy logistyczni decydują się na rozładunek w najbardziej wydajnym porcie.

Oprogramowanie ERP dla branży wodociągów i kanalizacji

Wiele przedsiębiorstw staje przed wyzwaniem związanym ze starzejącą się infrastrukturą lub szybkim rozwojem wraz ze wzrostem urbanizacji nowych obszarów. IFS oferuje sprawdzone oprogramowanie do zarządzania cyklem życia majątku, zapewniające kompleksowy i pełny wgląd do realizowanych procesów.

POZNAJ SYSTEM IFS ERP

System IFS Applications oferuje pełną obsługę planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania obsługą serwisową (ESM). Oprogramowanie oferuje wszystkie funkcjonalności, których oczekuje się od kompletnego pakietu ERP, a dodatkowo zapewnia również zaawansowaną, wbudowaną funkcjonalność, która rozszerza wykorzystanie aplikacji na inne kluczowe obszary działalności firmy.