Rozwiązania firmy IFS Applications dla przedsiębiorstw z branży kapitałochłonnej ułatwiają zarządzanie projektami, zarządzanie majątkiem (EAM – Enterprise Asset Management),zarządzanie jego integralnością oraz procesami utrzymania ruchu dla firm produkcyjnych. Firma IFS oferuje branżowe rozwiązania wspierające zarządzanie m.in. dla branży hutniczej i metalurgicznej, przemysłu górniczego i wydobywczego, sektora ropy i gazy oraz przemysłu celulozowego i papierniczego.

W niezależnych rankingach system ERP IFS Applications jest uznawany za wiodące, globalne oprogramowania dla przedsiębiorstw. Oferuje rozwiązania dla:

  • Przemysłu papierniczego i metalurgicznego

  • Górnictwa i branży usług okołogórniczych

  • Sektora ropy i gazu 

  • Portów i terminali przeładunkowych

  • Producentów energii

  • Sektora telekomunikacji

  • Sektora przesyłu i dystrybucji energii

  • Branży wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków

Źródło: IFSworld.com 

Oprogramowanie ERP do zarządzania USŁUGAMI SERWISOWYMI

Oprogramowanie ERP do zarządzania USŁUGAMI SERWISOWYMI

Dowiedz się więcej

System ERP do zarządzania MAJĄTKIEM I NAPRAWAMI dla PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO

System ERP do zarządzania MAJĄTKIEM I NAPRAWAMI dla PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO

Dowiedz się więcej

Rozwiązanie EAM dla przedsiębiorstw z sektora TELEKOMUNIKACYJNEGO

Rozwiązanie EAM dla przedsiębiorstw z sektora TELEKOMUNIKACYJNEGO

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie ERP i EAM dla SEKTORA GÓRNICTWA

Oprogramowanie ERP i EAM dla SEKTORA GÓRNICTWA

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie dla branży WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, oczyszczali ścieków: ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM i OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ

Oprogramowanie dla branży WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, oczyszczali ścieków: ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM i OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ

Dowiedz się więcej

System ERP do zarządzania CYKLEM ŻYCIA INFRASTRUKTURY dla branży PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

System ERP do zarządzania CYKLEM ŻYCIA INFRASTRUKTURY dla branży PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dowiedz się więcej

Rozwiązania ERP do zarządzania PORTAMI i TERMINALAMI PRZEŁADUNKOWYMI

Rozwiązania ERP do zarządzania PORTAMI i TERMINALAMI PRZEŁADUNKOWYMI

Dowiedz się więcej