Nowoczesny system ERP IFS

IoT - Internet Rzeczy

IoT - Internet Rzeczy

WIĘCEJ

Rozwiązania branżowe

Rozwiązania branżowe

WIĘCEJ

O firmie IFS

O firmie IFS

WIĘCEJ

Wdrożenia, migracje i serwis

Wdrożenia, migracje i serwis

WIĘCEJ

Integracje IFS ERP

Integracje IFS ERP

WIĘCEJ

IFS CLOUD

IFS Cloud

WIĘCEJ

IFS Cloud: IFS Applications, czyli nowoczesny system ERP dla każdego typu przedsiębiorstwa. L-Systems zapewnia szybsze i lepsze wdrożenia dzięki kompleksowemu środowisku i platformie wdrożeniowej IFS. Specjalizujemy się we wdrożeniach dla branży produkcyjnej, serwisowej i projektowej. Nieodpłatnie opracowujemy koncepcję wdrożenia systemu ERP nawet na wstępnych etapach rozmów. Dzięki powiązaniu metodyki Scrum i Waterfall nasze wdrożenia realizowane są sprawniej i zgodnie z możliwościami organizacyjnymi naszych klientów.

Do realizacji prac (na miejscu, u klienta, jak i zdalnych)  wykorzystujemy następujące narzędzia:

 • Portal serwisowy – do zgłaszania nieprawidłowości działania aplikacji IFS i konfiguracji prototypu lub pytań w zakresie prac projektowych.

 • Portal wdrożeniowy – do realizacji części prac wdrożeniowych: budowania prototypu, importu danych.

 • Narzędzia do komunikacji i zdalnej pracy grupowej

IFS | System ERP dla firm
System ERP IFS Cloud
 • Zapewnia niespotykaną elastyczność biznesową;
 • To łatwość konfiguracji dająca możliwość dopasowania do określonych wymagań Klientów. Pozwala na na zredukowanie zakresu wymaganych modyfikacji i daje możliwość, samodzielnej,  łatwej konfiguracji przez osoby znające dany proces ze strony Klienta;
 • Jest oparty na aktualnych standardach informatycznych;
 • Zapewnia łatwe wdrożenie oraz bezproblemowe rozbudowywanie i aktualizowanie dzięki komponentowej i wielowarstwowej architekturze aplikacji;
 • Jest prawdopodobnie najbardziej przyjaznym użytkownikowi oprogramowaniem dla przedsiębiorstw dostępnym na rynku;
 • Zapewnia większą przejrzystość procesów firmowych dzięki przejrzystej wizualizacji działań.
IFS | System ERP dla firm
Rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb

System IFS Applications i jego najnowsza wersja IFS Cloud wykorzystuje te same zasady, które odpowiadają za sukces producentów samochodów, czyli produkcja i montaż podzespołów. Dzięki zorientowanej na usługi architekturze komponentowej  (SOA) można wybrać tylko te elementy, które są potrzebne, a pozostałe – w miarę rozwoju i późniejszych potrzeb firmy.

System IFS składa się z ponad 100 komponentów biznesowych, które z kolei obejmują ponad 6000 mniejszych komponentów technicznych. Każdy komponent ma jasno określoną funkcję i zoptymalizowany pod jej kątem interfejs. Takie podejście umożliwia zmianę oraz rozbudowę pojedynczych komponentów bez naruszania pozostałych części systemu. Korzyścią wynikającą z powyższego podejścia jest możliwość wyboru wyłącznie wymaganych komponentów systemu.

Kolejne komponenty można dodawać bez ingerencji w strukturę komponentów już używanych. Umożliwia to rozbudowę wdrożonego systemu w sposób uporządkowany, bez znaczących ingerencji w system.

Pełen pakiet oprogramowania ERP

System IFS Cloud oferuje pełną obsługę planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania obsługą serwisową (ESM). Zapewnia on wszystkie funkcjonalności, których oczekuje się od pakietu oprogramowania ERP, a dodatkowo oferuje również zaawansowaną, wbudowaną funkcjonalność, która rozszerza wykorzystanie aplikacji na inne kluczowe obszary działalności firmy. System umożliwia redukcję kosztów zarządzania cyklem życia kluczowych elementów majątku przedsiębiorstwa oraz towarzyszących im danych. Wspomaga również optymalizację sposobu wykorzystania zasobów stacjonarnych i mobilnych w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

IFS | System ERP dla firm

 

W pełni wbudowane funkcje z zakresu zarządzania relacjami z klientem (CRM) oraz oprogramowanie obsługujące kluczowe procesy biznesowe, takie jak finanse, zasoby ludzkie i analityka biznesowa, oddają do dyspozycji klienta precyzyjny wgląd w codzienne działania biznesowe firmy.

Kompleksowe rozwiązanie dla biznesu

System IFS Cloud to rozwiązanie rozbudowywane wraz ze wzrostem wymagań klienta i rozwojem firmy. Komponentowa architektura bardzo ułatwia wprowadzanie nowych funkcji, co umożliwia klientom nadążanie za nowymi potrzebami.

IFS | System ERP dla firm
Elastyczność biznesowa

System IFS Cloud oferuje lepszy wgląd w działalność firmy dzięki dostępnemu w każdej chwili przeglądowi zachodzących w przedsiębiorstwie procesów. Co więcej, technologia IFS Cloud umożliwia prawdziwą elastyczność operacyjną i wzrost wartości firmy.

Dlaczego warto wybrać IFS Cloud?
IFS | System ERP dla firm

Samodzielna eksploatacja, serwisowanie i utrzymanie systemu oraz niezbędnego środowiska informatycznego należy zazwyczaj do wymagających, kosztownych i czasochłonnych zadań. Pojawia się wówczas potrzeba pozyskania specjalistycznych kompetencji technicznych oraz poniesienia kosztów utrzymywanych zasobów. W takiej sytuacji warto sięgnąć po rozwiązanie ERP w chmurze. Jednym z takich programów jest oferowany przez nas system IFS Cloud, obecnie bardzo popularny wśród przedsiębiorców, którzy chętnie sięgają po rozwiązanie chmurowe na zewnętrznych, wynajmowanych zasobach sprzętowych w modelu subskrypcyjnym. Dlaczego? Głównie z powodu licznych korzyści takich jak szybki i łatwy dostęp do infrastruktury, odliczenie kosztów operacyjnych oraz stałe opłaty na czas trwania umowy.

Możliwości rozwiązania ERP w chmurze są bardzo szerokie, które pozwalają na prowadzenie inteligentnego i autonomicznego biznesu. Do niektórych z nich zaliczyć można:

 • Finansowanie rozwiązań biznesowych bez zakłócenia przepływów pieniężnych;
 • Koncentrację na podstawowych obszarach działalności;
 • Mniejszą zależność od dostępności specjalistycznych kompetencji;
 • Wyeliminowanie problemów związanych z trwałością sprzętu i zabezpieczeniami;
 • Zachowanie elastyczności i skalowalności infrastruktury;
 • Wysoki poziom odporności i nadmiarowości systemu;
 • Nieskomplikowany i szybki proces wdrożenia, eksploatacji i projektowania nowych usług.

Więcej o ofercie systemu ERP IFS Cloud i możliwościach programu w chmurze poniżej.

Wdrożenia L-Systems
Aktualności

IFS „Energize Your Business”

Wydarzenie IFS #EnergizeYourBusiness W minionym miesiącu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w kolejnej już edycji, branżowego wydarzenia „Energize Your Business”, organizowanego przez IFS w Warszawie. Spotkanie zgromadziło szerokie grono liderów i ekspertów

Czytaj więcej »

Producent wyrobów z tworzyw sztucznych wybiera IFS Cloud

Producent wyrobów z tworzyw sztucznych wybiera IFS Cloud Schoeller Allibert jest największym w Europie producentem plastikowych pojemników i zwrotnych opakowań transportowych. W związku z dążeniem do wzmocnienia efektywności operacyjnej i podniesienia jakości działań związanych z zrównoważonym

Czytaj więcej »
Integracje systemu IFS ERP

System ERP to centrum rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie. Istnieje jednak wiele wyspecjalizowanych funkcjonalności, które realizowane są w specjalistycznych rozwiązaniach informatycznych. Zachodzi wówczas potrzeba ich integracji z programem podstawowym. L-Systems w ramach wdrażanych systemów, dostarcza integrację z takimi rozwiązaniami jak:

 • System projektowania CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufacturing), oprogramowanie do projektowania instalacji elektrycznych, czy zarządzaniem projektami CAD.
 • Systemy nestingowe
 • Systemy spedytorskie
 • Integracje z parkiem maszynowym
 • Komunikaty EDI (Electronic Data Interchange)
 • System Obiegu Dokumentów

Więcej o integracjach systemów ERP poniżej.

Przykłady Klientów IFS w Polsce
Rozwiązania branżowe IFS

Firma IFS skupia się na dostawie i rozwoju dedykowanych rozwiązań dla firm projektowych, produkcyjnych, usług (serwisowych) i zarządzania majątkiem własnym. W aplikacji IFS Cloud dostępne są predefiniowane rozwiązania wraz z wizualizacją danych pod te branże.

Komponenty ogólne stanowią zestaw wszechstronnych narzędzi usprawniających, ułatwiających i obsługujących kluczowe procesy firmowe realizowane w większości branż i przedsiębiorstw. Procesy te obejmują analitykę biznesową, zarządzanie zrównoważonym rozwojem oraz łańcuchem dostaw, modele procesów, jak również zarządzanie dokumentacją, jakością i cyklem życia.

Komponenty finansowe oferują spójny wgląd w działalność firmy z wielu perspektyw. W przypadku zauważenia jakiegoś trendu w danych klient ma możliwość szczegółowego przeanalizowania odpowiednich transakcji finansowych. Komponenty te zwiększają kontrolę na wszystkich poziomach organizacji i wspomagają zachowanie zgodności z przepisami na całym świecie.

Komponenty te stanowią część kompletnego systemu zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM). Umożliwiają one przewidywanie i adaptację do szybko zmieniających się wymagań codziennej rzeczywistości. Nasze rozwiązanie, cechujące się łatwością obsługi i wysoką dostępnością, zawiera wszechstronne i zaawansowane funkcje wymagane, by wyjść naprzeciw codziennym wyzwaniom związanym z zarządzaniem majątkiem firmy. Zapewniają one również możliwość ciągłego rozwoju i ulepszania działalności przedsiębiorstwa.

Komponenty produkcyjne obsługują wszystkie fazy procesu produkcyjnego i obejmują wszystkie zasoby, ułatwiając planowanie, wykonywanie, kontrolę i analizę wielu typów produkcji. Nasze rozwiązanie obsługuje również zasady produkcji odchudzonej, a także mieszanej, opierającej się na kilku typach produkcji realizowanej jednocześnie w tym samym środowisku produkcyjnym.

Komponenty IFS Projekt ułatwiają zarządzanie pełnym cyklem życia przedsięwzięcia projektowego. Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z takimi komponentami systemu IFS Applications, jak finanse, zaopatrzenie, zapasy, zamówienia klientów, produkcja, projektowanie, zasoby ludzkie, zarządzanie dokumentacją, majątkiem oraz serwisem. Korzysta z niego wiele typów przedsiębiorstw, których działalność jest oparta na prowadzeniu przedsięwzięć o charakterze projektowym, takich jak produkcja projektowa, projektowanie obiektów i urządzeń, realizacja kontraktów serwisowych, zarządzanie infrastrukturą, budownictwo oraz badania i rozwój.

Komponenty związane z projektowaniem ułatwiają określanie i konfigurowanie elementów, produktów, podzespołów oraz obiektów objętych procesem projektowania. Umożliwiają one zapewnienie jakości, upraszczając zarządzanie całością powiązanej dokumentacji, w tym wersjami dokumentów. Dzięki dostępowi do stale aktualizowanych precyzyjnych danych z zakresu rozwiązań technicznych, administracyjnych i finansowych każdy pracownik firmy otrzymuje informacje, których potrzebuje. Integracja procesów związanych z zakupami, projektowaniem i produkcją oferuje pełny wgląd w działalność firmy.

Komponenty obsługujące łańcuch dostaw, wraz z komponentami produkcyjnymi, tworzą podstawę rozwiązania do zarządzania pełnym łańcuchem dostaw. Oferują również prostotę — tak potrzebną klientom do wizualizacji przepływu produktów i efektywnego wykorzystania systemu, dając możliwość łatwej adaptacji do różnych modeli dystrybucyjnych i metod pracy.

Komponenty związane ze sprzedażą i serwisem oferują procesy biznesowe niezbędne z perspektywy zarządzania relacjami z klientem (CRM). Zarządzają one obszarem współpracy z klientem od momentu nawiązania kontaktu, przez cały cykl sprzedaży, po obsługę posprzedażną i wsparcie klienta. Nasze podejście do sprzedaży i serwisu umożliwia skupienie się na obszarach umożliwiających dodanie wartości poprzez obsługę produktu, serwis bądź wsparcie.

Komponenty związane z zasobami ludzkimi oferują oszczędność czasu i pieniędzy, wspomagając ekonomiczne zarządzanie najcenniejszymi zasobami firmy. Klient otrzymuje szybką i dokładną analizę rozwoju personelu, zgodną z kluczowymi potrzebami firmy. Komponenty tego typu pokrywają kluczowe procesy z zakresu zarządzania pracownikami i efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim.

Komponenty te umożliwiają tworzenie i rozwijanie relacji z klientami i partnerami dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań z zakresu technologii internetowych, mobilnych i społecznych. Klient może teraz wyposażyć pracowników, własnych klientów, dostawców i innych partnerów w spersonalizowane, precyzyjne i bieżące informacje dzięki wykorzystaniu prostych w obsłudze i opartych na rolach portali, kanałów informacyjnych oraz dedykowanych rozwiązań mobilnych. Komponenty te umożliwiają również integrację z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi przy użyciu technologii webserwisów przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa, wydajności i skalowalności.

System ERP IFS - Wycena
Wypełnij formularz i zamów darmową konsultację i wycenę wdrożenia systemu IFS