IFS - Nowoczesny system ERP

Wystartuj z systemem ERP IFS szybko i skutecznie

ZAMÓW JUŻ TERAZ:

Wystartuj z nowym systemem ERP IFS szybko i skutecznie

IoT - Internet Rzeczy

IoT - Internet Rzeczy

WIĘCEJ

Rozwiązania branżowe

Rozwiązania branżowe

WIĘCEJ

O firmie IFS

O firmie IFS

WIĘCEJ

Wdrożenia, migracje i serwis

Wdrożenia, migracje i serwis

WIĘCEJ

Integracje IFS ERP

Integracje IFS ERP

WIĘCEJ

IFS CLOUD

IFS Cloud

WIĘCEJ

IFS Applications, czyli nowoczesny system ERP dla każdego typu przedsiębiorstwa. L-Systems zapewnia szybsze i lepsze wdrożenia dzięki kompleksowemu środowisku i platformie wdrożeniowej IFS. Specjalizujemy się we wdrożeniach dla branży produkcyjnej, serwisowej i projektowej. Nieodpłatnie opracowujemy koncepcję wdrożenia systemu ERP nawet na wstępnych etapach rozmów. Dzięki powiązaniu metodyki Scrum i Waterfall nasze wdrożenia realizowane są sprawniej i zgodnie z możliwościami organizacyjnymi naszych klientów.

Do realizacji prac (na miejscu, u klienta, jak i zdalnych)  wykorzystujemy następujące narzędzia:

 • Portal serwisowy – do zgłaszania nieprawidłowości działania aplikacji IFS i konfiguracji prototypu lub pytań w zakresie prac projektowych.

 • Portal wdrożeniowy – do realizacji części prac wdrożeniowych: budowania prototypu, importu danych.

 • Narzędzia do komunikacji i zdalnej pracy grupowej

IFS APPLICATIONS™ 

 • Zapewnia niespotykaną elastyczność biznesową;

 • To łatwość konfiguracji dająca możliwość dopasowania do określonych wymagań Klientów. Pozwala na na zredukowanie zakresu wymaganych modyfikacji i daje możliwość, samodzielnej,  łatwej konfiguracji przez osoby znające dany proces ze strony Klienta;

 • Jest oparty na aktualnych standardach informatycznych;

 • Zapewnia łatwe wdrożenie oraz bezproblemowe rozbudowywanie i aktualizowanie dzięki komponentowej i wielowarstwowej architekturze aplikacji;

 • Jest prawdopodobnie najbardziej przyjaznym użytkownikowi oprogramowaniem dla przedsiębiorstw dostępnym na rynku;

 • Zapewnia większą przejrzystość procesów firmowych dzięki przejrzystej wizualizacji działań.

IFS z L-Systems
IFS z L-Systems SPRAWDŹ!

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESOWA

System IFS Applications oferuje lepszy wgląd w działalność firmy dzięki dostępnemu w każdej chwili przeglądowi zachodzących w przedsiębiorstwie procesów. Co więcej, technologia IFS Applications umożliwia prawdziwą elastyczność operacyjną i wzrost wartości firmy.

PEŁNY PAKIET OPROGRAMOWANIA

System IFS Applications oferuje pełną obsługę planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania obsługą serwisową (ESM). Zapewnia on wszystkie funkcjonalności, których oczekuje się od pakietu oprogramowania ERR a dodatkowo również zaawansowaną, wbudowaną funkcjonalność, która rozszerza wykorzystanie aplikacji na inne kluczowe obszary działalności firmy. System umożliwia redukcję kosztów zarządzania cyklem życia kluczowych elementów majątku przedsiębiorstwa oraz towarzyszących im danych. Wspomaga również optymalizację sposobu wykorzystania zasobów stacjonarnych i mobilnych w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

W pełni wbudowane funkcje z zakresu zarządzania relacjami z klientem (CRM) oraz oprogramowanie obsługujące kluczowe procesy biznesowe, takie jak finanse, zasoby ludzkie i analityka biznesowa, oddają do dyspozycji klienta precyzyjny wgląd w codzienne działania biznesowe firmy.

L-Systems zapewnia szybsze i lepsze wdrożenia dzięki kompleksowemu środowisku i platformie wdrożeniowej IFS. Specjalizujemy się we wdrożeniach IFS dla branży produkcyjnej, serwisowej i projektowej. Nieodpłatnie opracowujemy koncepcję wdrożenia systemu ERP nawet na wstępnych etapach rozmów. Dzięki powiązaniu metodyki Scrum i Waterfall nasze wdrożenia realizowane są sprawniej i zgodnie z możliwościami organizacyjnymi naszych klientów.

Do realizacji prac (na miejscu u klienta, jak i zdalnych)  wykorzystujemy następujące narzędzia:

 • Portal serwisowy – do zgłaszania nieprawidłowości działania aplikacji IFS i konfiguracji prototypu lub pytań w zakresie prac projektowych.

 • Portal wdrożeniowy – do realizacji części prac wdrożeniowych: budowania prototypu, importu danych.

 • Narzędzia do komunikacji i zdalnej pracy grupowej

IFS APPLICATIONS™ 

 • zapewnia niespotykaną elastyczność biznesową;

 • to łatwość konfiguracji dająca możliwość dopasowania do określonych wymagań Klientów. Pozwala na na zredukowanie zakresu wymaganych modyfikacji i daje możliwość, samodzielnej,  łatwej konfiguracji przez osoby znające dany proces ze strony Klienta ;

 • jest oparty na aktualnych standardach informatycznych;

 • zapewnia łatwe wdrożenie oraz bezproblemowe rozbudowywanie i aktualizowanie dzięki komponentowej i wielowarstwowej architekturze aplikacji;

 • jest prawdopodobnie najbardziej przyjaznym użytkownikowi oprogramowaniem dla przedsiębiorstw dostępnym na rynku;

 • zapewnia większą przejrzystość procesów firmowych dzięki przejrzystej wizualizacji działań.

 ELASTYCZNOŚĆ BIZNESOWA

System IFS Applications oferuje lepszy wgląd w działalność firmy dzięki dostępnemu w każdej chwili przeglądowi zachodzących w przedsiębiorstwie procesów. Co więcej, technologia IFS Applications umożliwia prawdziwą elastyczność operacyjną i wzrost wartości firmy.

PEŁNY PAKIET OPROGRAMOWANIA

System IFS Applications oferuje pełną obsługę planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania obsługą serwisową (ESM). Zapewnia on wszystkie funkcjonalności, których oczekuje się od pakietu oprogramowania ERR a dodatkowo również zaawansowaną, wbudowaną funkcjonalność, która rozszerza wykorzystanie aplikacji na inne kluczowe obszary działalności firmy. System umożliwia redukcję kosztów zarządzania cyklem życia kluczowych elementów majątku przedsiębiorstwa oraz towarzyszących im danych. Wspomaga również optymalizację sposobu wykorzystania zasobów stacjonarnych i mobilnych w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

W pełni wbudowane funkcje z zakresu zarządzania relacjami z klientem (CRM) oraz oprogramowanie obsługujące kluczowe procesy biznesowe, takie jak finanse, zasoby ludzkie i analityka biznesowa, oddają do dyspozycji klienta precyzyjny wgląd w codzienne działania biznesowe firmy.

TYLKO TO, CO NIEZBĘDNE

System IFS Applications wykorzystuje te same zasady, które odpowiadają za sukces producentów samochodów, czyli produkcja i montaż podzespołów. Dzięki zorientowanej na usługi architekturze komponentowej  (SOA) można wybrać tylko te elementy, które są potrzebne, a pozostałe – w miarę rozwoju i późniejszych potrzeb firmy.

System IFS Applications składa się z ponad 100 komponentów biznesowych, które z kolei obejmują ponad 6000 mniejszych komponentów technicznych. Każdy komponent ma jasno określoną funkcję i zoptymalizowany pod jej kątem interfejs. Takie podejście umożliwia zmianę oraz rozbudowę pojedynczych komponentów bez naruszania pozostałych części systemu. Korzyścią wynikającą z powyższego podejścia jest możliwość wyboru wyłącznie wymaganych komponentów systemu.

Kolejne komponenty można dodawać bez ingerencji w strukturę komponentów już używanych. Umożliwia to rozbudowę wdrożonego systemu w sposób uporządkowany, bez znaczących ingerencji w system.

SYSTEM IFS APPLICATIONS — DLA ELASTYCZNEGO BIZNESU

System IFS Applications to rozwiązanie rozbudowywane wraz ze wzrostem wymagań klienta i rozwojem firmy. Komponentowa architektura bardzo ułatwia wprowadzanie nowych funkcji, co umożliwia klientom nadążanie za nowymi potrzebami.

IFS | System ERP dla firm

KOMPONENTY OGÓLNE

Komponenty ogólne stanowią zestaw wszechstronnych narzędzi usprawniających, ułatwiających i obsługujących kluczowe procesy firmowe realizowane w większości branż i przedsiębiorstw. Procesy te obejmują analitykę biznesową, zarządzanie zrównoważonym rozwojem oraz łańcuchem dostaw, modele procesów, jak również zarządzanie dokumentacją, jakością i cyklem życia.

KOMPONENTY FINANSOWE

Komponenty finansowe oferują spójny wgląd w działalność firmy z wielu perspektyw. W przypadku zauważenia jakiegoś trendu w danych klient ma możliwość szczegółowego przeanalizowania odpowiednich transakcji finansowych. Komponenty te zwiększają kontrolę na wszystkich poziomach organizacji i wspomagają zachowanie zgodności z przepisami na całym świecie.

KOMPONENTY ZWIĄZANE Z ZASOBAMI LUDZKIMI

Komponenty związane z zasobami ludzkimi oferują oszczędność czasu i pieniędzy, wspomagając ekonomiczne zarządzanie najcenniejszymi zasobami firmy. Klient otrzymuje szybką i dokładną analizę rozwoju personelu, zgodną z kluczowymi potrzebami firmy. Komponenty tego typu pokrywają kluczowe procesy z zakresu zarządzania pracownikami i efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim.

KOMPONENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM

Komponenty związane z projektowaniem ułatwiają określanie i konfigurowanie elementów, produktów, podzespołów oraz obiektów objętych procesem projektowania. Umożliwiają one zapewnienie jakości, upraszczając zarządzanie całością powiązanej dokumentacji, w tym wersjami dokumentów. Dzięki dostępowi do stale aktualizowanych precyzyjnych danych z zakresu rozwiązań technicznych, administracyjnych i finansowych każdy pracownik firmy otrzymuje informacje, których potrzebuje. Integracja procesów związanych z zakupami, projektowaniem i produkcją oferuje pełny wgląd w działalność firmy.

KOMPONENTY PROJEKTOWE

Komponenty IFS Projekt ułatwiają zarządzanie pełnym cyklem życia przedsięwzięcia projektowego. Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z takimi komponentami systemu IFS Applications, jak finanse, zaopatrzenie, zapasy, zamówienia klientów, produkcja, projektowanie, zasoby ludzkie, zarządzanie dokumentacją, majątkiem oraz serwisem. Korzysta z niego wiele typów przedsiębiorstw, których działalność jest oparta na prowadzeniu przedsięwzięć o charakterze projektowym, takich jak produkcja projektowa, projektowanie obiektów i urządzeń, realizacja kontraktów serwisowych, zarządzanie infrastrukturą, budownictwo oraz badania i rozwój.

KOMPONENTY PRODUKCYJNE

Komponenty produkcyjne obsługują wszystkie fazy procesu produkcyjnego i obejmują wszystkie zasoby, ułatwiając planowanie, wykonywanie, kontrolę i analizę wielu typów produkcji. Nasze rozwiązanie obsługuje również zasady produkcji odchudzonej, a także mieszanej, opierającej się na kilku typach produkcji realizowanej jednocześnie w tym samym środowisku produkcyjnym.

KOMPONENTY ZWIĄZANE Z ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Komponenty obsługujące łańcuch dostaw, wraz z komponentami produkcyjnymi, tworzą podstawę rozwiązania do zarządzania pełnym łańcuchem dostaw. Oferują również prostotę — tak potrzebną klientom do wizualizacji przepływu produktów i efektywnego wykorzystania systemu, dając możliwość łatwej adaptacji do różnych modeli dystrybucyjnych i metod pracy.

KOMPONENTY ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ I SERWISEM

Komponenty związane ze sprzedażą i serwisem oferują procesy biznesowe niezbędne z perspektywy zarządzania relacjami z klientem (CRM). Zarządzają one obszarem współpracy z klientem od momentu nawiązania kontaktu, przez cały cykl sprzedaży, po obsługę posprzedażną i wsparcie klienta. Nasze podejście do sprzedaży i serwisu umożliwia skupienie się na obszarach umożliwiających dodanie wartości poprzez obsługę produktu, serwis bądź wsparcie.

KOMPONENTY REMONTOWE

Komponenty te stanowią część kompletnego systemu zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM). Umożliwiają one przewidywanie i adaptację do szybko zmieniających się wymagań codziennej rzeczywistości. Nasze rozwiązanie, cechujące się łatwością obsługi i wysoką dostępnością, zawiera wszechstronne i zaawansowane funkcje wymagane, by wyjść naprzeciw codziennym wyzwaniom związanym z zarządzaniem majątkiem firmy. Zapewniają one również możliwość ciągłego rozwoju i ulepszania działalności przedsiębiorstwa.

KOMPONENTY ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIAMI BIZNESOWYMI

Komponenty te umożliwiają tworzenie i rozwijanie relacji z klientami i partnerami dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań z zakresu technologii internetowych, mobilnych i społecznych. Klient może teraz wyposażyć pracowników, własnych klientów, dostawców i innych partnerów w spersonalizowane, precyzyjne i bieżące informacje dzięki wykorzystaniu prostych w obsłudze i opartych na rolach portali, kanałów informacyjnych oraz dedykowanych rozwiązań mobilnych. Komponenty te umożliwiają również integrację z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi przy użyciu technologii webserwisów przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa, wydajności i skalowalności.