MWM - system kodów kreskowych (Mobile Warehouse Management)

ZAMÓW JUŻ TERAZ:

Pełna identyfikacja z kodami kreskowymi MWM

L-Systems Kody Kreskowe MWM to oprogramowanie pozwalające na obsługę procesów magazynowych opartych o przenośne czytniki kodów kreskowych (PDA/PDC). W ramach tego modułu pracownicy magazynowi mogą realizować następujące procesy:

•  Przyjęcie zewnętrzne

•  Wydanie z magazynu

•  Przesunięcie międzymagazynowe

•  Zmiana lokalizacji magazynowej

•  Wydanie na produkcję

• Przyjęcie z produkcji

•  Inwentura

• Raportowanie zakończenia operacji produkcji wraz z jednoczesnym przyjęciem na magazyn

Motorola Symbol MC9090

INTEGRACJA Z ERP

Informacje o konieczności wykonania danego procesu pochodzą z systemu ERP, a wynik tych  operacji magazynowych jest przesyłany z powrotem tak, aby dane dotyczące stanów magazynowych były aktualne. 

W przypadku integracji z systemem Epicor iScala ERP potrzebne są następujące elementy funkcjonalne systemu: 

  • Service connect platform

  • Bar-code integration – dla operacji magazynowych

  • Manufacturing Application Integration  – dla operacji związanych z produkcją

Wykorzystanie funkcjonalności Service Connect Epicor zapewnia pełną stabilność rozwiązania i bazy danych w odróżnieniu od zapisywania bezpośrednio do bazy danych.

WPROWADZANIE DANYCH

Dane na temat przebiegu procesów magazynowych i produkcyjnych (wykonywanych operacji) wprowadzane są bezpośrednio za pomocą czytników kodów kreskowych.

WYMAGANIA

W celu korzystania z rozwiązania L-Systems Kody Kreskowe (MWM) wymagane jest posiadanie przez klienta zbudowanej bezprzewodowej sieci Wi-Fi na terenie całego magazynu. 

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU L-SYSTEMS Kody Kreskowe (MWM) 

Do niewątpliwych korzyści wynikających z wdrożenia rozwiązania kodów kreskowych należą:

  • Podniesienie wydajności procesów magazynowych dzięki skróceniu wyszukiwania miejsc składowania danego asortymentu czy ich dostępności;

  • Minimalizacja pomyłek przy przyjmowaniu i wydawaniu towarów

  • Możliwość oceny wydajności pracowników magazynowych

  • Wymuszanie pobrań z dokładnością do partii danego towaru, surowca

  • Minimalizacja lub eliminacja dokumentów papierowych

  • Pełna identyfikacja surowców wydawanych do produkcji/kompletacji