Epicor® zdaje sobie sprawę, że w przypadku producentów z branży chemicznej różnorodność materiałów, bogata oferta wytwarzanych produktów oraz ogromna dynamika opracowywania nowych produktów wymaga dużej sprawności organizacyjnej.

Rozwiązania firmy Epicor umożliwiają różnym wytwórcom z branży chemicznej (łącznie z przedsiębiorstwami zajmującymi się wytłaczaniem, wtryskiwaniem, formowaniem termicznym i produkcją folii i toreb foliowych) skrócenie terminów dostaw, zarządzanie surowcami, zmniejszenie ilości zapasów oraz zwiększenie zysku. Rozwiązania firmy Epicor są wyjątkowe, ponieważ umożliwiają rozwój działalności przedsiębiorstwa w innych branżach, takich jak przemysł lotniczy i zbrojeniowy, przemysł motoryzacyjny, przemysł elektromaszynowy, urządzenia medyczne, sprzęt elektroniczny itp.

Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Precyzyjne zarządzanie każdą partią produkcyjną, włącznie z raportowaniem według części i według partii

  • Funkcja wbudowanego harmonogramowania oraz zaawansowanego planowania i harmonogramowania pozwala zaspokoić oczekiwania klientów.

  • Rozbudowana infrastruktura firmy Epicor w połączeniu z pakietem Quality Suite to wszechstronne narzędzie do automatyzacji zapewnienia zgodności z przepisami, włącznie ze spełnianiem wymogów systemu ISO/AS/TS.

  • Narzędzia do planowania potrzeb materiałowych ułatwiają zarządzanie ciągle rozbudowywanym asortymentem tworzyw sztucznych wykorzystywanych w produkcji. Narzędzia MRP firmy Epicor umożliwiają prognozowanie zapotrzebowania na części, dostosowanie parametrów produkcji do zmieniających się wymagań oraz składanie sugerowanych zamówień, pozwalających zmniejszyć przewidywane braki surowców.

Bez względu na to, czy chcą Państwo wdrożyć strategie produkcji odchudzonej, czy dążą do większej przejrzystości produktów w procesie, czy też do rozwoju regionalnego lub globalnego, firma Epicor może zaoferować swoją pomoc.