System ERP dla produkcji dyskretnej

PRODUKCJA

ARCHITEKTURA UKIERUNKOWANA NA UŻYTKOWNIKA

Architektura ukierunkowana na użytkownika

Dowiedz się więcej

DYSTRYBUCJA

USŁUGI

WDROŻENIA SYSTEMU EPICOR ERP

Wdrożenia systemu Epicor ERP

Dowiedz się więcej

Firma Epicor Software jest globalnym liderem dostarczającym rozwiązania w zakresie oprogramowania do procesów biznesowych dla branży produkcyjnej, dystrybucyjnej, sprzedaży detalicznej, hotelarskiej i usługowej. Firma szczyci się ponad 40-letnim doświadczeniem i ponad 20 000 klientami w przeszło 150 krajach. Epicor oferuje rozwiązania, które umożliwiają firmom zwiększenie wydajności i podniesienie rentowności. Dzięki długiej historii innowacji, eksperckiej wiedzy branżowej i pasji do ciągłego rozwoju firma Epicor inspiruje swoich klientów do tworzenia trwałej przewagi nad konkurencją. Epicor oferuje jeden punkt odpowiadania na lokalne, regionalne i globalne zapotrzebowania.

Kompleksowe rozwiązania Epicor są tworzone z myślą o specyficznych potrzebach kluczowych sektorów, takich jak produkcja, dystrybucja, handel detaliczny i usługi, z wykorzystaniem fachowej wiedzy pozwalającej zwiększać wydajność operacyjną i uzyskać przewagę nad konkurencją. Ponad 40 lat doświadczenia w dostarczaniu nowatorskich, wielokrotnie nagradzanych rozwiązań oznacza, że Epicor jest wizjonerem i stabilnym partnerem, któremu klienci mogą zaufać teraz i w przyszłości.

Epicor ERP wyróżnia się ścisłym ukierunkowaniem na planowanie wszystkich zasobów przedsiębiorstwa i zarządzanie nimi, zarówno w obrębie jego siedzib i zakładów, jak i poza nimi. Ten szeroki zakres działania jest szczególnie istotny w takich obszarach, jak: 

EPICOR ERP
System ERP Epicor
 •  Księgowość finansowa i środki trwałe (GL, AP, AR i Fixed Assets)
 • Sprzedaż i ofertowanie (Sales Quotation/Order)
 • Zarządzanie projektami (Project Management)
 • Realizacja serwisu i utrzymanie ruchu (Service/Maintenance management)
 • Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS) 
 • Kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) 
 • Zarządzanie danymi produktów, w tym zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) 
 • Obsługa produkcji odchudzonej (Lean Manufacturing)
 • Zaawansowane zarządzanie jakością i wydajnością (QPM) 
 • Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM). 
Zarządzaj lepiej z Epicor ERP

Dzięki w pełni zintegrowanym modułom i funkcjom, takim jak zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM), raportowanie produkcji w toku (MES) oraz portalom korporacyjnym i architekturze Epicor True SOA™ firma Epicor oferuje wyjątkowe możliwości zredukowania strat w procesach wewnętrznych i zwiększenia opłacalności.

EPICOR ERP
Rozwiązania branżowe Epicor

Epicor skupia się na dostawie i rozwoju dedykowanych rozwiązań dla firm projektowych, produkcyjnych, usług (serwisowych) i zarządzania majątkiem własnym. 

obieg dok kalku
 • Przemysł elektromaszynowy
 • Obróbka metali
 • Przemysł drzewny
 • Branża motoryzacyjna
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł lotniczy i zbrojeniowy
 • Produkcja urządzeń medycznych
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Przemysł dóbr konsumpcyjnych (FMCG)
 • Przemysł farmaceutyczny 
 • Przemysł chemiczny
 • Branża motoryzacyjna
 • Branża AGD
 • Usługi Doradcze
  • Architektura, projekty i budownictwo
  • Marketing, reklama i PR
  • Usługi księgowe i audytorskie
  • Doradztwo strategiczne
  • Oprogramowanie i informatyka
 • Usługi finansowe
  • Bankowość regionalna
  • Pożyczki
  • Prawa do gruntów i depozyty
 • Organizacje pożytku publicznego
 • Edukacja i sektor publiczny
System ERP IFS - Wycena
Wypełnij formularz i zamów darmową konsultację i wycenę wdrożenia systemu IFS