Enova365

Program kadrowo – płacowy

Zwiększ efektywność działań z oprogramowaniem Enova365

Program kadrowo – płacowy Enova365 gwarantuje efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz szybki i intuicyjny dostęp do pełnej informacji o pracownikach.

System zapewnia sprawne zarządzanie personelem poprzez kontrolę procesów kadrowo-płacowych oraz płynne raportowanie. Program eliminuje ryzyko błędu i jednocześnie wspomaga optymalizację czasu poświęcanego na sporządzanie listy płac. Pełna automatyzacja systemu wesprze także rutynowe czynności działów HR – ze wsparciem systemu możesz szybko i efektywnie przeprowadzać procesy rekrutacyjne. System może być zintegrowany z dowolnym system ERP.

Jakie korzyści zyskasz dzięki wdrożeniu programu kadrowo-płacowego Enova365?

Kartoteki pracowników

 • Prosty sposób przygotowywania umów dla nowych pracowników, aneksów do obowiązujących dokumentacji, zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach oraz wielu innych dokumentacji kadrowych.
 • Swobodny dostęp do danych kadrowych i ewidencji historii zatrudnienia nawet do kilku lat wstecz w jednej kartotece w obszarze kadr i płac.
 • Łatwy import danych z automatycznych rejestratorów czasu pracy RCP.
 • Możliwość wysyłania automatycznych przypomnień dotyczących terminu nowych badań lekarskich, szkoleń BHP czy dobiegających końca umów o pracę.
 • Ułatwienie obsługi umów o pracę oraz rejestracji umów cywilnoprawnych.

Samoobsługa pracownicza

 • Możliwość udostępnienia funkcji programu enova365 pracownikom, dzięki czemu mogą samodzielnie składać wnioski elektroniczne w kilka minut z dowolnej lokalizacji.
 • Automatyzacja rutynowych zadań – oszczędzanie czasu kadr, kierowników i pracowników.
 • Automatycznie wyliczanie zastępstw na podstawie informacji o złożonych wnioskach urlopowych.
 • Automatyczne przesyłanie dokumentów do właściwych osób, zgodnie ze strukturą firmy.

Rozliczanie płac

 • Sprawne rozliczanie wynagrodzeń – nawet w firmach o rozbudowanej strukturze.
 • Możliwość konfigurowania systemu płacowego w dowolny sposób – łatwa obsługa systemu wynagrodzeń obowiązujących w przypadku osób pracujących na etacie w ramach umowy o pracę oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Dostęp do wszystkich funkcji potrzebnych do rozliczenia wielowalutowego.
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń i ewidencji płac.

Rekrutacje i HR

 • Wsparcie działań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi – ułatwienie organizacji czasu pracy zatrudnionych, oceny ich działań oraz ustaleń wynagrodzeń.
 • Możliwość korzystania z wybranych funkcjonalności programu z poziomu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.
 • Wysoka konfigurowalność systemu – możliwość dopasowania funkcji do swoich indywidualnych potrzeb.
 • Ułatwienie przeprowadzania procesów rekrutacyjnych – prosty mechanizm rejestracji, analizy dokumentów oraz zatrudnienia.

E- Deklaracje i Płatnik

 • Szybkie rozliczenie deklaracji PIT i ZUS – zautomatyzowanie działania podsumowującego każdy miesiąc pracy.
 • Generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS z bieżącą aktualizacją wzorów dokumentów.
 • Możliwość importu deklaracji ZUS do bezpośrednio do programu Płatnik.
 • Ułatwienie sporządzania cząstkowych deklaracji PIT z możliwością wygenerowania końcoworocznej e-deklaracji PIT dla przedsiębiorstwa i pracowników.
 • Generowanie raportów na podstawie wcześniej zewidencjonowanych danych kadrowych i płacowych.
 • Usprawnienie dopełniania formalności w przypadku zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych – jeżeli są objęci dofinansowaniem do wynagrodzeń dla firm ze statusem ZPCHR oraz podmiotów z otwartego rynku pracy, system ułatwi przygotowanie niezbędnej dokumentacji.