PRODUKCJA PROJEKTOWA

System IFS Applications dla przedsiębiorstw z sektora konstrukcyjno-budowlanego to nowoczesne i sprawdzone rozwiązanie do zarządzania projektami, wspierające realizację dużych kontraktów. Oprogramowanie umożliwia zarządzanie pełnym cyklem życia projektu w ramach jednego, zintegrowanego rozwiązania. Rozwiązanie IFS ERP oferuje zaawansowaną funkcjonalność zwłaszcza w obszarze zarządzania kontrolą kosztów projektu, planowania i śledzenia postępów, zarządzania ryzykiem i księgowości projektu.

IFS | System ERP dla firm

System IFS Applications zapewnia rozwiązanie programowe obejmujące projektowanie i prace konstrukcyjno-budowlane w poniższych segmentach rynku:

Nasza firma specjalizuje się we wdrożeniach IFS w przedsiębiorstwach realizujących różnego typu projekty.

Poza powyższą specjalizacją, wypracowaliśmy także autorską metodykę wdrożeniową, będącą kompilacją najlepszych praktyk metodyk zwinnych (w tym przypadku Scrum) oraz klasycznej metodyki kaskadowej. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie realizować projekty w niższym budżecie przy jednocześnie lepszej jakości wykonanych prac. Projekty realizowane przez nas są lepiej dopasowane do wymagań Klienta, a Klient zdecydowanie lepiej zna system w momencie jego startu. Dzięki temu koszty związane ze startem systemu są znacząco niższe niż w przypadku klasycznych metodologii wdrożeniowych typu Waterfall.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

ZAMÓW INDYWIDUALNĄ WYCENĘ

PRZYGOTUJ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ DZIĘKI OPROGRAMOWANIU ERP

System IFS Applications to zintegrowane oprogramowanie dla przedsiębiorstw umożliwiające zarządzanie cyklem życia majątku zarówno na etapie jego powstawania jak i obsługi serwisowej. To rozwiązanie obejmuje wiele typów składników majątku, takich jak m.in.: infrastruktura, przemysł naftowy i gazowy, energetyka, usługi użyteczności publicznej, górnictwo, zakłady i instalacje przemysłowe.

Oprogramowanie IFS Applications dla przedsiębiorców EPCI oferuje sektorowi ropy i gazu nowoczesne, sprawdzone, oparte na projektach rozwiązanie biznesowe umożliwiające efektywną obsługę dużych kontraktów modyfikacyjnych i EPCI. Stworzony z myślą o zarządzaniu projektami i cyklem życia majątku – od planów inżynierskich i zaopatrzenia, po konstrukcję/produkcję i instalację – IFS Applications for EPCI Contractors pomaga zwiększyć przejrzystość działań i poprawić wyniki biznesowe.

EPCI jest prawdopodobnie najbardziej wymagającym modelem biznesowym, jaki do tej pory powstał. Niezależnie od tego, czy pracujesz w ramach umowy EPCI, czy też innego instrumentu prawnego, kompleksowe zarządzanie projektami kapitałowymi wymaga unikalnej funkcjonalności, jaką zapewnia IFS Applications.

SYSTEM ERP ZORIENTOWANY PROJEKTOWO — OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA I ZARZĄDZANIA MATERIAŁAMI

Dla większości wykonawców realizacja projektów stanowi podstawowy tryb prowadzenia działalności, a możliwość zarządzania projektami o różnych wielkościach i poziomach złożoności stanowi zwykle klucz do sukcesu. Parametry projektowe — zważywszy ich wpływ na cały łańcuch wartości — powinny decydować o harmonogramach prac inżynieryjnych, zaopatrzenia, tworzenia dokumentacji, konfigurowania zadań i produkcji. Zapewnia to skuteczny przepływ informacji dotyczących poszczególnych dziedzin. IFS Applications to zorientowany projektowo system ERP (Enterprise Resource Planning — planowanie zasobów przedsiębiorstwa), oferujący oprogramowanie przeznaczone do projektowania, zarządzania materiałami oraz dokumentacją. Realizacja projektów w systemie IFS Applications zapewnia wysoki poziom przejrzystości procesów w całym przedsiębiorstwie.

ZINTEGROWANY SYSTEM ERP ZORIENTOWANY PROJEKTOWO UMOŻLIWIAJĄCY ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W CAŁYM CYKLU ŻYCIA PROJEKTU

Integracja prac inżynieryjnych, zakupów oraz produkcji z pozostałymi dziedzinami zawsze przynosi korzyści, a w sektorze ropy i gazu jest wręcz niezbędna. System IFS Applications zawiera centralne repozytorium danych konstrukcyjnych dotyczących różnych dziedzin, które jest udostępnione pozostałym działom przedsiębiorstwa. Repozytorium to umożliwia skuteczne i nieobarczone ryzykiem błędów przekazywanie danych z działów konstrukcyjnych do działów odpowiedzialnych za zakupy, wytwarzanie czy montaż, a w przypadku zmian na ostatnią chwilę — bezpośrednio z jednostek zajmujących się obsługą inżynieryjną do jednostek zajmujących się montażem.

NIEZAWODNE OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA KONTRAKTAMI DLA WYKONAWCÓW EPCI

Typowe oprogramowanie dla przedsiębiorstw zwykle nie radzi sobie najlepiej ze złożonością sprzedaży i podwykonawstwa, co może narażać wykonawców kontraktów EPCI na nieprzewidziane ryzyko. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod opartych na zleceniach zakupu, system IFS Applications umożliwia użytkownikom obsługę złożonych kontraktów i niestrukturyzowanych elementów wynikowych przy zastosowaniu zasad postępu i fakturowania. Na przykład funkcje związane z podwykonawstwem rejestrują nie tylko elementy przyjęte do magazynu, ale przede wszystkim dokumentują złożone umowy określające zakres usług oraz związane z tym metody zarządzania wydajnością, które będą uwzględniane w aplikacji finansowej.

BIEŻĄCA KONTROLA PROJEKTU

System IFS Applications umożliwia budżetowanie kosztów i przychodów, śledzenie ich i porównywanie — nie tylko w księdze głównej, ale i na poziomie poszczególnych projektów. Pozwala to na bieżącą kontrolę i śledzenie kosztów poniesionych i rzeczywistych z wiarygodnym prognozowaniem zarówno w ujęciu szczegółowym i ogólnym, w oparciu o zasady EV, w tym ETC, EAC i S-curve. Kadra zarządzająca zwykle oczekuje najbardziej aktualnych danych dotyczących projektu oraz wizji przyszłej wydajności niż prezentacji (po fakcie) budżetu, harmonogramów i danych technicznych. System IFS Applications pomaga zarządzać przyszłością, a nie tylko przeszłością.

WYKONAWCY KONTRAKTÓW EPCI

IFS Applications dla wykonawców kontraktów EPCI to elastyczne rozwiązanie branżowe o architekturze komponentowej, które można wdrażać jako rozwiązanie autonomiczne, zintegrowane z istniejącymi systemami do zarządzania przedsiębiorstwem albo w ramach kompleksowego wdrożenia systemu IFS Applications. 

To rozwiązanie jest zintegrowanym systemem zapewniającym niezrównaną obsługę projektów, projektowania, zaopatrzenia i produkcji, a także kompleksowy rejestr danych konstrukcyjnych obejmujących wiele dziedzin. 

System IFS Applications dla wykonawców kontraktów EPCI obejmuje funkcje z zakresu zarządzania projektami i kontraktami, ryzykiem, budżetowaniem i prognozowaniem, projektowaniem i materiałami, dokumentacją oraz produkcją i usługami serwisowymi — funkcje te są zintegrowane z modułem finansów i zasobów ludzkich. 

Opracowana przez firmę IFS technologia rozwiązań wspomagających współpracę oraz wymianę danych umożliwia rozszerzenie procesów biznesowych na rozbudowaną sieć podwykonawców, partnerów i klientów. To rozwiązanie obejmuje narzędzia umożliwiające współpracę z programami do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) oraz standardową integrację z systemami planowania, takimi jak Oracle Primavera® czy Microsoft® Project®.

Produkcja projektowa (usługi projektowania, zaopatrzenia, wykonania konstrukcji i montażu (EPCI) w tym kontraktów inżynieryjnych)

Źródło: IFSworld.com