Firma Epicor® oferuje branżowe rozwiązania dla firm na całym świecie. Rozwiązania te wykraczają poza ramy tradycyjnego systemu ERP i zapewniają unikalne dla danych branż funkcjonalności

Nasze rozwiązania są dostosowane do potrzeb firm z branży produkcji, dystrybucji, handlu detalicznego, hotelarstwa, usług i innych branży specjalistycznych. Wiemy, że nie ma jednego dobrego rozwiązania dla wszystkich, stosujemy zatem wyjątkową koncepcję „warstw biznesowych”, w ramach której nasze oprogramowanie nowej generacji może być wdrażane w firmach o różnej wielkości (od najmniejszych uczestników rynku do największych międzynarodowych koncernów) i o różnym stopniu złożoności prowadzonej działalności (od producentów metalu, przez dystrybutorów samochodów, firmy usługowe do sprzedawców detalicznych korzystających z wielu kanałów sprzedaży). Dostrzegamy potrzebę wykorzystania geograficznej różnorodności zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów, nasze kompleksowe oprogramowanie umożliwia zatem wyprzedzenie konkurencji dzięki zapewnieniu większej efektywności działań i doskonałej obsługi klienta.

Oprogramowanie nowej generacji dla firm

Rozumiemy współczesną dynamiczną gospodarkę, czynniki stymulujące zmiany oraz związane z tym możliwości. Wiemy również, że czasami trudno jest dostosować się do wymagań i zmiennej sytuacji na rynku.

Zapewnienie wysokiej jakości oraz efektywnych procesów w ramach całej firmy to czynniki które decydują o wielkości sprzedaży i zadowoleniu klientów. Oferowane przez Epicor oprogramowanie nowej generacji ułatwia zatem firmom działającym na rynku lokalnym, regionalnym lub globalnym optymalizację wyników w ramach całej prowadzonej działalności.

Epicor for Aerospace and Defense to rozwiązanie do globalnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), stworzone z myślą o organizacjach wytwarzających i dostarczających produkty oraz usługi dla przemysłu lotniczego i zbrojeniowego.

Epicor for Industrial Machinery to rozbudowane, a jednocześnie łatwe w obsłudze rozwiązanie do globalnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, stworzone z myślą o firmach produkujących urządzenia przemysłowe i środki trwałe.

W obliczu konkurencyjnego rynku i zmieniających się oczekiwań klientów, producenci z branży elektronicznej i przemysłu zaawansowanych technologi muszą przewidywać nowe trendy i wyprzedzać konkurencję pod względem jakości produktów, kosztów produkcji i terminów dostaw.

Epicor for Automotive to rozbudowany system do zastosowań biznesowych, zawierający wielokrotnie nagradzane, zintegrowane aplikacje. Zapewni elastyczność i skalowalność niezbędną do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa poprzez optymalne wykorzystanie najważniejszych zasobów.

Rozwiązania firmy Epicor umożliwiają różnym wytwórcom z branży chemicznej (wraz z zajmującymi się wytłaczaniem, wtryskiwaniem, formowaniem termicznym i produkcją folii i toreb foliowych) skrócenie terminów dostaw, zarządzanie surowcami, zmniejszenie ilości zapasów oraz zwiększenie zysku.

Epicor zdaje sobie sprawę, że na współczesnym globalnym rynku czynnikiem skłaniającym producentów metali do inwestowania w nowe technologie, wspomagające rozwój ich przedsiębiorstw jest przede wszystkim możliwość maksymalizowania zysku i zwiększania przewagi konkurencyjnej.

Epicor for Medical Devices to rozwiązanie do globalnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), stworzone z myślą o firmach produkujących urządzenia medyczne.

Rozwiązania Epicor przeznaczone dla branży drzewnej to wyjątkowe narzędzia stworzone z myślą o zapewnieniu o wiele wyższej sprawności operacyjnej, skróceniu czasu realizacji zamówień i obniżeniu kosztów operacyjnych dzięki większej przejrzystości procesów biznesowych.