Wirtualne Laboratoria

Pakiety Edukacyjne ERP dla Szkół Średnich

Pakiety edukacyjne ERP dla szkół średnich w postaci Wirtualnych Laboratoriów, to innowacyjna metoda kształcenia na przedmiotach zawodowych, która pozwala uatrakcyjnić przekaz i zwiększyć efektywność nauki, dzięki wykorzystaniu praktycznych rozwiązań stosowanych w firmach na co dzień. Wszechstronna analiza potrzeb rynku pracy i dotychczasowych metod kształcenia na kierunku technik logistyk i technik spedytor, pozwoliły na opracowanie wstępnych założeń Wirtualnych Laboratoriów, które zostały następnie zweryfikowane w praktyce w szkołach testujących. Dzięki temu w 2012 roku powstała uniwersalna, powszechnie dostępna metoda gotowa do wykorzystania w ramach innych przedmiotów, w zależności od bieżących potrzeb szkół średnich. 

Do najważniejszych korzyści płynących z użytkowania Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych (WLLSiM) należą:

  • Niskie koszty – system klasy ERP jest udostępniany z zachowaniem zasady niedochodowości (szkoła pokrywa jedynie koszty eksploatacyjne), a serwery go obsługujące są utrzymywane poza szkołą. Tym samym nie ma potrzeby inwestowania w drogi sprzęt i obsługę techniczną systemu

  • Dyplom i umiejętności – nauczyciele uczestniczący w szkoleniach uzyskują certyfikat ukończenia kursu, a uczniowie kończą zajęcia WLLSiM dyplomem wydawanym przez Szkołę, który podnosi ich konkurencyjność na rynku pracy oraz ułatwia proces rekrutacji na studia

  • Gotowe lekcje – są zgodne z nową podstawą programową z 2012 roku, zapewniają praktyczny sposób przyswajania wiedzy, dostosowany do indywidualnych możliwości uczniów, a także oferują możliwość samodzielnego tworzenia treści ćwiczeń

  • Wsparcie dydaktyczne – ćwiczenia i materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów, a szkolenia dla nauczycieli są prowadzone przez profesjonalnych trenerów. Szkoły mogą liczyć także na merytoryczne i dydaktyczne wsparcie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz firmy L-Systems

  • Możliwość wykorzystania na różnych kierunkach kształcenia – uniwersalny charakter ćwiczeń opartych o ujęcie procesowe, umożliwia ich zastosowanie na pokrewnych kierunkach kształcenia, takich jak technik spedytor, technik ekonomista, technik rachunkowości i innych, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych

  • Sprawdzony i rzetelnie przygotowany produkt Wirtualne laboratoria został przetestowany przez ponad 200 szkół średnich z całej Polski, a jego ostateczny kształt powstał przy współpracy z nauczycielami testującymi. Projekt został wyróżniony w 2012 r. w Raporcie dobrych praktyk edukacyjnych „Szkoła się opłaca”  wydanym przez MEN

  • Ciągły rozwój WLLSiM – gwarantowane zwiększanie ilości ćwiczeń w systemie oraz ich dostosowywanie dla nowych kierunków zawodowych

  • Brak potrzeby inwestowania w zaplecze techniczne – niskie wymagania techniczne (przepustowość łącza min. 2 Mb/s, system operacyjny Windows 2000, XP, Vista lub nowszy albo system Linux, Mac OS z zainstalowanym oprogramowaniem pulpitu zdalnego dla Windows) spełnia w zasadzie każda pracownia komputerowa.

Więcej informacji o Witualnych laboratoriach znajdziecie Państwo na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl