Wirtualne Laboratoria | Formularz

Wirtualne Laboratoria
do nauki przedsiębiorczości i logistyki

Wirtualne Laboratoria to metoda kształcenia przedsiębiorczości i logistyki opracowana przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Gwarantuje ona wykorzystanie światowej klasy systemu ERP (służącego do planowania zasobów i zarządzania przedsiębiorstwem, użytkowanego na co dzień w dużych firmach produkcyjnych, handlowych i logistycznych) z poziomu szkolnej pracowni komputerowej. Przez stronę internetową nauczyciele i uczniowie logują się do systemu informatycznego realizując w nim przygotowane przez specjalistów zadania w wirtualnych przedsiębiorstwach. Uczniowie zdobywają dzięki temu praktyczne umiejętności niezbędne w późniejszej pracy zawodowej lub w dalszym toku kształcenia w uczelniach wyższych. Innowacyjność Wirtualnych Laboratoriów została doceniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które przyznało naszej platformie pierwsze miejsce w kategorii szkolnictwo zawodowe.
Oferowane przez nas rozwiązanie wyróżnione zostało także przez Polskie Towarzystwo Logistyczne. Platforma powstała w ramach projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji” POKL.03.03.04-00-010/10, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, jako owoc ponad dwuletniej współpracy przedsiębiorców, specjalistów z WSL, firmy L-Systems oraz blisko 7500 uczniów i nauczycieli z ponad 200 szkół średnich z całej Polski.

Do najważniejszych korzyści płynących z użytkowania Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych (WLLSiM) należą:

  • Niskie koszty – system klasy ERP jest udostępniany poza szkołą. Tym samym nie ma potrzeby inwestowania w drogi sprzęt i obsługę techniczną systemu.
  • Dyplom i umiejętności – nauczyciele uczestniczący w szkoleniach uzyskują certyfikat ukończenia kursu, a uczniowie kończą zajęcia dyplomem wydawanym przez Szkołę, który podnosi ich konkurencyjność na rynku pracy oraz ułatwia proces rekrutacji na studia.
  • Gotowe lekcje – zapewniają praktyczny sposób przyswajania wiedzy, dostosowany do indywidualnych możliwości uczniów, a także oferują możliwość samodzielnego tworzenia treści ćwiczeń.
  • Wsparcie dydaktyczne – ćwiczenia i materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów, a szkolenia dla nauczycieli są prowadzone przez profesjonalnych trenerów. Szkoły mogą liczyć także na merytoryczne i dydaktyczne wsparcie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz firmy L-Systems.
  • Możliwość wykorzystania na różnych kierunkach kształcenia – uniwersalny charakter ćwiczeń opartych o ujęcie procesowe, umożliwia ich zastosowanie na pokrewnych kierunkach kształcenia, takich jak t. spedytor, t. ekonomista, t. rachunkowości i innych, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych.
  • Brak potrzeby inwestowania w zaplecze techniczne – niskie wymagania techniczne (przepustowość łącza min. 2 Mb/s, system operacyjny Windows 2000, XP, Vista 7, 10 lub nowszy, system Linux, Mac OS z zainstalowanym oprogramowaniem pulpitu zdalnego dla Windows) spełnia w zasadzie każda szkolna pracownia komputerowa.
  • Sprawdzony i rzetelnie przygotowany produkt – Wirtualne Laboratoria zostały przetestowane przez ponad 200 szkół średnich z całej Polski, a ich ostateczny kształt powstał przy współpracy z nauczycielami testującymi. Projekt był wielokrotnie nagradzany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Otrzymał także rekomendacje pracodawców i Polskiego Towarzystwa Logistycznego.
  • Ciągły rozwój – Wirtualne Laboratoria działają już ponad 10 lat. Ich znaczenie we wsparciu praktycznej nauki zawodu doceniło wielu uczniów, nauczycieli i Szkół. Są one ciągle wzbogacane o nowe treści, a cała platforma sprzętowo-programowa jest regularnie aktualizowana, zgodnie z wymaganiami zapewnienia ciągłości pracy i bezpieczeństwa w Internecie.
  Więcej informacji o Witualnych laboratoriach znajdziecie Państwo na stronie laboratoria.wsl.com.pl
Wirtualne Laboratoria | Formularz

Co dostaje szkoła?

 • Dostęp do systemu informatycznego klasy ERP – Epicor iScala
 •  Materiały dydaktyczne opracowane przy współpracy firm produkcyjnych, handlowych i logistycznych, w postaci wirtualnych skryptów, podręczników, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji oraz filmów dydaktycznych i informacyjnych dostępnych w wersji on-line;
 • Szkolenia internetowe z zakresu pracy z systemem dla nauczycieli, wzbogacone filmami instruktażowymi oraz udział w certyfikowanych warsztatach szkoleniowych;
 • Kompleksową pomoc techniczną i merytoryczną świadczoną przez ekspertów firmy L-Systems;
 • Możliwość użytkowania Wirtualnych Laboratoriów na wielu kierunkach kształcenia;
 • System certyfikacji dla nauczycieli i uczniów.

Zachęcamy do wypełniania formularza w celu uzyskania oferty edukacyjnej ERP.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I ZWIĘKSZ ATRAKCYJNOŚĆ OFERTY SWOJEJ SZKOŁY!