IFS ERP Z L-SYSTEMS

WDROŻENIA , MIGRACJE I SERWIS IFS

Lepsza jakość, niższy koszt

Wdrożenia ERP najwyższej jakości. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, najpierw rozpoznając Jego potrzeby, a następnie wspólnie z Nim budujemy optymalny plan wsparcia serwisowego oraz model współpracy konsultingowej. Dzięki kompleksowemu środowisku i platformie serwisowo – wdrożeniowej zapewniamy szybsze i lepsze wdrożenia oraz migracje, sprawny serwis powdrożeniowy obejmujący dostosowania do zmieniających się i nowych przepisów prawa, wraz z opcją ryczałtowego rozliczenia prac konsultingowych związanych z ich wdrożeniem.

WDROŻENIA ERP IFS Z L-SYSTEMS

Kompleksowa i nowoczesna metodologia łącząca najlepsze praktyki metodyk Waterfall i Scrum.

Portal wdrożeniowy – do realizacji części prac wdrożeniowych: budowania prototypu, migracji danych, testowania procesów – dzięki czemu znacząco można obniżyć koszty wdrożenia, lub migracji systemu.

Usługi Datacentre (chmura) dla uruchamianego środowiska – jeśli taki model zostanie przez Klienta wybrany. 

Internetowe centrum serwisowe – wspomagające komunikację naszego działu serwisu z Klientem w ramach rejestrowanych przez niego zgłoszeń.

L-Systems prowadzi wdrożenia i migracje systemu ERP IFS w oparciu o metodologię kaskadową (Waterfall), przy jednoczesnym zastosowaniu elementów metodyki zwinnej – Scrum. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie określić czas i budżet trwania projektu (metodologia kaskadowa) przy jednoczesnej dużej otwartości na zmiany w koncepcji opracowywanego rozwiązania (metodyka zwinna). Nasze podeście pozwala na dostarczenie systemu możliwie najbardziej dopasowanego do wymagań klienta, przy jednoczesnym znaczącym ograniczeniu kosztów wdrożenia, czy migracji (powyżej 30%) oraz zbudowaniu wysokich kompetencji pracowników firmy Klienta w zakresie użytkowania systemu, wraz z umiejętnością samodzielnej implementacji zagadnień biznesowych, już od pierwszego dnia pracy w uruchomionym systemie.

WYJĄTKOWA JAKOŚĆ WDROŻEŃ ERP

Doskonałe efekty jakościowe wdrożeń i migracji przy jednoczesnym kilkudziesięcioprocentowym ograniczeniu kosztów udaje nam się osiągnąć dzięki temu, że:

1.  Podczas etapu analizy koncentrujemy się na omówieniu procesów charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa np. produkcji, działania konfiguratora, omówieniu działań serwisowych. Dla nich budowane są mapy w oparciu o metodykę EPC. Pozostałe procesy typowe dla większości przedsiębiorstw np. procesy księgowe, zakupowe, sprzedażowe, kadrowe są omawiane pod kątem wyłowienia ewentualnych niuansów charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa, nie są też dla tych procesów budowane mapy.

2.  Zakres dokumentacji prototypu obejmuje sposób realizacji procesów w systemie IFS. Nie są opisywane elementy, które nie mają znaczenia dla przebiegu procesu np. słowniki, ustawienia globalne itp.

3.  Opracowanie instrukcji stanowiskowych (jeśli są takie wymagane) jest po stronie kluczowych użytkowników. Kluczowi użytkownicy są w stanie utworzyć instrukcje w oparciu o dokument prototypu, wiedzę zdobytą podczas sesji projektowania systemu, szkolenia, a także udział w testach. Jest to istotny element budowania wewnętrznych kompetencji z systemu IFS, a także świadomości jego funkcjonowania oraz samodzielności jego obsługi i projektowania w nim procesów.

4.  Stosujemy unikalne narzędzia wdrożeniowo-migracyjno-serwisowe:

a.  Moduł konfiguracyjny portalu wdrożeniowo- serwisowego (L-Systems ICS). W oparciu o dane wprowadzone do portalu, generowana jest podstawowa konfiguracja systemu, która modyfikowana jest podczas spotkań projektowania systemu (budowania prototypu). W portalu dostępna jest tzw. wersja prekonfigurowana systemu IFS zawierająca najczęściej stosowane słowniki i ustawienia. Kluczowy użytkownik pracuje zatem z prekonfigurowanymi ustawieniami, odpowiednio je modyfikując lub uzupełniając, jeśli zajdzie taka potrzeba. W przypadku migracji, wejściowe dane są zaczytywane do portalu z systemu źródłowego, a następnie są uzupełnione i modyfikowane, tak aby w efekcie utworzyć prototyp migrowanego systemu.

b.  Moduł migracyjny portalu wdrożeniowo- serwisowego (L-Systems ICS). Klient z poziomu portalu, otrzymuje dostęp do  szablonów migracyjnych. Umieszcza tam migrowane dane w celu zweryfikowania ich poprawności pod kątem parametryzacji systemu, następnie generuje z jego poziomu pliki z danymi i samodzielnie dokonuje importu do systemu IFS.

c.  Backlog produktu i Backlog sprintu. Testowanie prototypu przez kluczowych użytkowników ze strony Klienta odbywa się w oparciu o metodykę zwinną Scrum. Tworzony jest backlog produktu (lista wszystkich zadań, które należy przetestować w prototypie systemu), a dalej tworzone są tzw. backlog’i sprintu, do których wybierane są zadania zaplanowane do wykonania w najbliższym okresie tzw. sprincie. Użytkownicy na bieżąco raportują postępy w realizacji zadań, co daje to kierownikom projektu (zarówno po stronie Klienta, jak i L-Systems) doskonały przegląd postępów w testowaniu systemu. L-Systems szkoli zespól po stronie Klienta z używania narzędzi scrum’owych, które dostarcza. 

d.  Moduł serwisowy portalu wdrożeniowo- serwisowego (L-Systems ICS). Klient otrzymuje całotygodniowy i całodobowy dostęp do rejestrowania zgłoszeń serwisowych oraz rozwojowych. Moduł pozwala na pełen monitoring postępu prac nad zgłoszenia.  

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

  • Serwis i utrzymanie IFS

  • Tworzenie wydruków i raportów na zamówienie

  • Wdrożenie i parametryzacja

  • Tworzenie modyfikacji na zamówienie

  • Podnoszenie wersji systemu

  • Szkolenie i konsultacje