Przedsiębiorstwa usługowe muszą zapewniać wysoką jakość świadczonych usług, jednocześnie uwzględniając coraz bardziej uciążliwe wymogi legislacyjne i coraz wyższe wymagania klientów. Stawienie czoła tym wyzwaniom wymaga wdrożenia wszechstronnego rozwiązania biznesowego, oferującego rozbudowane funkcje zaplecza i opcje przeznaczone dla firm usługowych, takie jak zarządzanie możliwościami biznesowymi, zarządzanie zasobami, zarządzanie ofertą produktów, świadczenie usług, budżetowanie i zamawianie materiałów, wspierane przez elastyczne raportowanie i analizę danych. Poza tym, aby można było sprostać dynamicznym zmianom, jakim podlegają przedsiębiorstwa usługowe, wdrażane systemy muszą być wyjątkowo elastyczne.

Epicor® Services to kompletny pakiet rozwiązań, który pozwala odnieść sukces i zdobyć niezbędne dla firmy zasoby, zarządzać realizacją usług, usprawniać operacje finansowe i analizować rentowność wszystkich jednostek przedsiębiorstwa usługowego. Rozwiązania dostępne w pakiecie Epicor Services oparte są na najnowocześniejszej technologii i zapewniają aktualny i precyzyjny obraz sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo usługowe, dzięki czemu można podejmować trafne decyzje w zakresie prewencyjnego zarządzania działalnością. Wbudowany moduł zarządzania procesami biznesowymi zapewnia elastyczność niezbędną w każdej rozwijającej się firmie.

Nasze rozwiązania dla przedsiębiorstw usługowych pozwalają optymalizować procesy biznesowe. Dzięki temu można maksymalnie rozbudować łańcuch tworzenia wartości, zwiększyć rentowność i w pełni odczuć korzyści związane ze zwiększoną efektywnością.

W ramach pakietu Epicor Services dostępne są dedykowane rozwiązania branżowe:

 • Doradztwo

  • Architektura, projekty i budownictwo

  • Usługi księgowe i audytorskie

  • Doradztwo strategiczne

  • Marketing, reklama i PR

  • Badania i rozwój

  • Oprogramowanie i informatyka

 • Usługi finansowe

 • Bankowość

  • Pożyczki

  • Prawa do gruntów i depozyty

 • Opieka nad osobami starszymi

 • Organizacje pożytku publicznego

 • Edukacja i sektor publiczny