Czy przedsiębiorstwa są zainteresowane branżowymi rozwiązaniami ERP? Jakie są zalety takich rozwiązań?

Czy przedsiębiorstwa są zainteresowane branżowymi rozwiązaniami ERP? Jakie są zalety takich rozwiązań?

Charakterystyczne problemy przedsiębiorstw branży metalowej

Każda branża cechuje się innymi akcentami funkcjonalnymi, stąd Klienci wybierając systemy ERP są bardzo zainteresowani i szukają rozwiązań najlepiej dopasowanych do ich typu biznesu. Dobrze przygotowane rozwiązania branżowe stanowią odpowiedź na taką potrzebę. 

Niestety łatwo tutaj o pomyłkę.  Bo czy pewna ilość klientów, którymi może pochwalić się dany dostawca świadczy o tym, że posiada on rozwiązanie branżowe ? Producenci oprogramowania mają tendencje przedstawiania swoich uniwersalnych produktów jako rozwiązań pozwalających zaspokoić różne branże.  

Częstym błędem popełnianym przy wyborze odpowiedniego rozwiązania jest ocena dostawcy poprzez pryzmat liczby wdrożeń danego systemu.  Bogata lista klientów jest często mylona z posiadaniem  rozwiązania branżowego, a przecież w rozwiązaniach branżowych najważniejsze jest zrozumienie potrzeb danej branży.

Dopiero po dokładnym rozpoznaniu potrzeb dostawcy systemów ERP są w stanie stworzyć, gotowe do użycia, funkcjonalności, które pozwalają na zaspokojenie potrzeb danej branży. Posiadanie rozwiązania branżowego wymaga także od producentów, takich jak Epicor Software, ciągłego śledzenia potrzeb konkretnych branż. Muszą oni wraz ze zmieniającymi się potrzebami klientów dostosowywać oferowane rozwiązanie w sposób pozwalający na zaspokojenie tych najbardziej krytycznych i często unikalnych potrzeb.  

Niewątpliwą zaletą rozwiązań branżowych jest posiadanie funkcjonalności, które w swoim standardzie wspierają procesy i krytyczne funkcje przekładające się na usprawnienie danej działalności biznesowej bez konieczności dostosowywania uniwersalnych, bądź co bądź, systemów ERP w trakcie wdrożenia systemu. Pozwala to nie tylko na skrócenie czasu wdrożenia, ale także przekłada się na osiągnięcie większych korzyści ze wdrożenia.