Oracle Cloud dla służby zdrowia

Oracle Cloud dla Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Oracle Cloud dla służby zdrowia

Oracle Cloud wyborem Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. W związku z problemem  niewystarczająco wydajnego i efektywnego przebiegu procesów przetwarzania ogromnej ilości informacji produkowanych przez system, władze szpitala postanowiły usprawnić i unowocześnić dotychczasową, niewystarczającą już, infrastrukturę informatyczną placówki.

W obecnych czasach wiele placówek zmaga się z problemami związanymi z gromadzeniem i przetwarzaniem ogromnych ilości danych przez systemy biznesowe. Często stosowane systemy teleinformatyczne okazują się niewystarczające. Taki właśnie kłopot pojawił się także w radomskim Szpitalu Specjalistycznym, gdzie infrastruktura informatyczna wymagała pilnej innowacji. W celu przeprowadzenia kompletnej modernizacji i usprawnienia przebiegu działań, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny postanowił przenieść dotychczasowy system obsługi pacjentów do chmury Oracle Cloud.

„Myśleliśmy nad budową własnej serwerowni jednak analizy: finansowa i bezpieczeństwa wykazała, ze nie będzie to dla szpitala efektywne. Teraz dane znajdują się w doskonale zabezpieczonym centrum chmurowym i za ich bezpieczeństwo odpowiada firma Oracle. Ośrodki obliczeniowe klasy cloud computing tej firmy nazywane są Regionami Chmurowymi – w ramach każdego z nich znajdują się trzy rozproszone ośrodki obliczeniowe, a w każdym z nich trzy wyodrębnione strefy Fault Domain. Zapewnia to maksymalizację bezpieczeństwa i dostępności aplikacji oraz wszystkich naszych danych”- mówi Tomasz Skura, Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego.

Co zyska placówka ochrony zdrowia dzięki zastosowaniu rozwiązania chmury Oracle Cloud?

  • Umieszczenie danych w doskonale zabezpieczonym chmurowym środowisku
  • Zmaksymalizowanie stopnia bezpieczeństwa oraz ułatwienie dostępu do aplikacji i danych, dzięki wyodrębnieniu trzech rozproszonych ośrodków obliczeniowych i trzech stref Fault Domain
  • Ograniczenie kosztów związanych z budową dedykowanej serwerowni, dzięki wdrożeniu chmury obliczeniowej
  • Znaczącą poprawę funkcjonowania systemu operacyjnego
  • Wzrost szybkości podejmowania decyzji, co przekłada się na wzrost stopnia bezpieczeństwa pacjentów
  • Poprawę jakości pracy na oddziale, gdzie lekarze będą teraz w stanie przekazywać szybko dane dotyczące pacjentów: ich wyników, postępów oraz przebiegu leczenia

Od pewnego czasu, nasza firma ma przyjemność bycia partnerem biznesowym przedsiębiorstwa Oracle. Dla naszych klientów opracowaliśmy wyjątkową, nowoczesną ofertę centrum chmurowego na platformie Oracle Cloud Infrastructure. Chętnie opowiemy więcej o możliwościach przedstawionego rozwiązania chmurowego, zapraszamy do kontaktu!

Źródło: Oracle.com

linia