Połączenie spółek

Połączenie spółek L-Systems

spzooCzysty

W związku z połączeniem spółek L-SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i  L-SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa poprzez przejęcie spółki L-SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pile, na podstawie uchwał podjętych w dniu 1.06.2021r., informujemy, iż  od dnia 1.07.2021r. zmianie uległy dane firmy.

Połączenie spółek ma na celu optymalizację prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo L-SYSTEMS,  w szczególności uproszczenie struktury właścicielskiej i przygotowanie firmy do dalszego rozwoju.

Informujemy, iż w związku z przejściem praw i obowiązków z tytułu zawartych umów na nowopowstały podmiot, nie ulegają w żadnym zakresie zmianie postanowienia zawartych umów i innych zobowiązań. L-SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile jest następcą prawnym, na zasadzie sukcesji generalnej, L-SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pile. Nie jest wymagane zawarcie aneksów do zawartych już umów. Wszystkie wynegocjowane warunki współpracy obowiązują wprost.

Zawiadamiamy ponadto, iż zmianie nie uległa siedziba, adres przedsiębiorstwa, dane kontaktowe, kadry oraz numer rachunku bankowego. L-SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzić będzie działalność w taki sam sposób, z zachowaniem tych samych standardów co L-SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Informujemy, iż nasze dane od 1.07.2021 są następujące:

L-SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile

Ul. Okrzei 18/102

64-920 Piła

KRS: 493557 REGON: 30261935500000 NIP: 7642665466

linia