Poznaj trendy na rynku ERP

Poznaj trendy na rynku ERP

Poznaj trendy na rynku ERP

Na przestrzeni ostatnich lat oprogramowanie ERP stało się standardem. Trudno obecnie znaleźć średnie lub duże przedsiębiorstwo, które nie korzysta z mniej lub bardziej zaawansowanego systemu ERP, oczywiście inną kwestią pozostaje zakres wdrożenia systemu. Obecnie, producenci systemów ERP prześcigają się w oferowaniu dodatkowych rozwiązań, stanowiących uzupełninie podstawowego zakresu oferty biznesowej. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze trendy dotyczące ERP, które prawdopodobnie zdominują rynek w najbliższych latach.

Czym jest ERP? ERP to inaczej Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning). Jest to system obejmujący całość procesów produkcji i dystrybucji, który integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu.¹ Takie interaktywne środowisko wspiera firmy w codziennych działalnościach biznesowych oraz zarządzaniu operatywnym. Poniżej prezentujemy siedem proponowanych przez producentów oprogramowania, najciekawszych rozwiązań ERP, na które w roku 2021 i latach kolejnych powinno się zwrócić szczególną uwagę.

1. Rozwój rozwiązań cloud’owych (chmurowych)

Niegdyś stosowanie rozwiązań ERP wiązało się z dużym wydatkiem na uruchomienie i sprzęt. Wprowadzenie chmury obliczeniowej zmieniło ten stan rzeczy. Nie jest to wprawdzie nowy trend, jednak nadal aktualny i coraz bardzo atrakcyjny dla przedsiębiorstw. Dzięki możliwości wynajmowania sprzętu na wymagany okres i w potrzebnej konfiguracji, oszczędza się na kosztach związanych z jego zakupem, a dzięki możliwości znacznego skrócenia czasu implementacji systemu ogranicza się koszty jego wdrożenia. Bezpieczny dostęp do środowiska za pośrednictwem  jakiegokolwiek urządzenia z dostępem do Internetu ułatwia funkcjonowanie systemu w organizacjach rozproszonych, doskonale wpisuję się też w bardzo powszechny aktualnie model pracy zdalnej. Obecnie coraz więcej firm rozważa i decyduje się na model hybrydowy, który łączy mocne strony lokalnych i chmurowych systemów.  Polega on na tym, że pewne moduły systemu ERP umieszczone są w chmurze, a inne zainstalowane są lokalnie. Firma L-Systems dostrzegając potencjał rozwiązań chmurowych nawiązała współpracę z firmą Oracle, w ramach której oferuje możliwość umieszczenia systemów ERP w chmurze Oracle, zarówno z wykorzystaniem licencji używanej przez klienta, jak również licencji dzierżawionej od dostawcy chmury. W ramach chmury nasza firma dostarcza zarówno system IFS Applications, jak i system Epicor.

2. ERP z danymi w czasie rzeczywistym (Real- Time ERP Data)

Rejestracja zdarzeń biznesowych w postaci danych powinna odbywać się w systemie ERP niezwłocznie, a precyzyjnie ujmując w czasie niepowodującym opóźnień w realizacji procesów biznesowych w danej firmie.  Oznaczać to może  m.in. bezzwłoczne wprowadzanie do systemu dokumentów wpływających do firmy np. faktur od dostawców, rejestrowanie zdarzeń produkcyjnych, czy też prac serwisowych realizowanych „w terenie”. Niezależnie od tego, w jakim dziale pojawi się dane zdarzenie np. opóźnienie realizacji zlecenia produkcyjnego w dziale produkcji, system daje możliwość natychmiastowego wykrycia takiej „niestabilności”, dzięki czemu można bezzwłocznie podjąć odpowiednie działania korygujące.  Współdzielenie danych w czasie rzeczywistym przynosi wiele zalet. Do najważniejszych można zaliczyć: usprawnienie funkcji biznesowych, lepszą obsługę klienta, czy gromadzenie i szybsze przetwarzanie bardzo szczegółowych informacji. Oferowane przez naszą firmę systemy ERP (IFS Application, Epicor) posiadają odpowiednie moduły i funkcjonalności wspierające pracę w czasie rzeczywistym, są to m.in. moduł MES,  mobilne zlecenia serwisowe, zarządzanie dokumentami, portale dla kontrahentów, moduły integracyjne.

3. Integracja z IoT

Od kilku lat mówi się o dużym wpływie rozwoju Internetu Rzeczy  (Internet of Things- IoT) na biznesu. IoT daje możliwość pobierania informacji z różnych typów urządzeń, które są wyposażone w oprogramowanie służące do przesyłania i odbierania danych. Podawane przez urządzenia dane są kierowane bezpośrednio do systemów wspomagających zarządzanie, takich jak ERP. Krótko mówiąc, IoT polega na dwukierunkowej komunikacji między obiektami podłączonymi do sieci, instalowanymi sensorami i systemami przetwarzającymi dane. Do głównych korzyści wynikających z integracji ERP z IoT, można zaliczyć m.in. lepsze monitorowanie procesu produkcyjnego, zautomatyzowanie procesów zakupowych oraz polepszenie obsługi klienta. Systemy IFS Applications i Epicor posiadają odpowiednie moduły wspierające koncepcję IoT. Rozumiejąc ten trend rynkowy oraz związane z nim potencjalne korzyści dla naszych klientów, w roku 2018 r. powołana została w L-Systems komórka dedykowana dla rozwoju i implementacji rozwiązań przemysłu 4.0

4. Mobilna rewolucja

W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie świat pozbawiony mobilności. Jest to standard, do którego dostosowali się także producenci systemów klasy ERP. Wsparcie mobilne pozwala na dostęp do danych w każdym momencie, w dowolnym miejscu i czasie. Taka możliwość znacząco zwiększa produktywność działań, będąc zarazem bardzo wygodnym sposobem pozyskiwania informacji. Skutkiem tego trendu jest również postęp nowej generacji technologii komunikacyjnych: sieci 5G, technologii satelitarnych czy technologii ultraszerokopasmowych. Łatwy dostęp do systemu ERP  jest zapewniony przez aplikacje mobilne, jak i przeglądarki webowe. Systemy ERP znajdujące się w ofercie naszej firmy posiadają interfejsy przygotowane do pracy na urządzeniach mobilnych. System IFS Applications został wyposażony w interfejs Aurena, który został zaprojektowany jako uniwersalny, responsywny interfejs do pracy na wszelkich urządzeniach obsługujących przeglądarki internetowe. Do systemu Epicor wprowadzony został interfejs Kinetic przygotowany w oparciu o framework Angular.  

5. Spersonalizowanie rozwiązań ERP

Personalizacja, czyli jak najlepsze dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb klienta, jest szczególnie ważnym trendem, za którym podążają producenci prawie każdej branży na rynku. Nie inaczej wygląda to w przypadku systemów informatycznych klasy ERP. Oczekuje się, że systemy ERP będą coraz bardziej przyjazne w obsłudze i dostosowane do indywidualnych oczekiwań, nie tylko danej firmy, ale także poszczególnych jego użytkowników w ramach tej samej instalacji. Oferowane przez nas systemy ERP: IFS Applications, Epicor powalają na niemal nieograniczone dostosowywanie logiki biznesowej oraz interfejsu do wymagań klienta. Ponadto udostępniają one także bogaty zestaw narzędzi pozwalających na personalizację systemu przez uprawnionych do tego użytkowników. Narzędzia te są bardzo intuicyjne i w większości nie wymagają głębokiej wiedzy informatycznej.

6. Integracja z AI

Stosowanie sztucznej inteligencji to powszechny trend w wielu branżach. Firmy przeważnie gromadzą bardzo duże ilości nieustrukturyzowanych i złożonych danych, które należy poddawać efektywnym i względnie szybkim analizom, pozwalającym przedsiębiorstwom na skuteczniejsze konkurowanie na rynku konsumenckim. Integracja ERP z AI pozwala m.in. na automatyczną lub półautomatyczną aktualizację danych w systemie ERP na podstawie wygenerowanych przez mechanizmy AI wniosków oraz przewidywaniu przyszłości w oparciu o dane historyczne. Coraz częściej integracje pomiędzy AI a systemami ERP następują w chmurze, o której mowa była powyżej. Wiodący dostawcy chmury np. firma Oracle posiada w swojej ofercie cały szereg usług dodatkowych związanych z korzystaniem z jej środowiska, m.in. jest dostępna także funkcjonalność sztucznej inteligencji.

7. Digital Marketing

Systemy ERP odgrywają coraz bardziej istotną rolę we wspieraniu funkcjonowania działów marketingowych i sprzedażowych. Zaawansowane systemu ERP zapewniają wsparcie przy porządkowaniu danych, koordynacji pracy, a także przy dostosowywaniu ofert do oczekiwań klientów. Systemy mogą przeprowadzać dokładną segmentację  i tworzyć grupy korespondencyjne. Dzięki pogrupowaniu kontaktów na podstawie interesujących kryteriów, można szybko utworzyć kampanie reklamowe i sporządzić listy skierowane do właściwej grupy odbiorców. Co więcej, systemy mogą dawać możliwość szczegółowego zaplanowania takich kampanii. Bardzo istotne jest także to, że nowoczesne systemu ERP pozwalają na integrację z  platformami mediów społecznościowych. Pomaga to przy publikowaniu postów, zbieraniu linków, czy uzyskiwaniu potrzebnych danych analitycznych. 

Systemy IFS Applications i Epicor, posiadające bardzo rozbudowane funkcjonalnie moduły zarządzania relacjami z klientami (CRM) i moduły zarządzania relacjami z dostawcami (SRM), dają ponadto możliwość integracji z platformami społecznościowymi i bezpośredniego realizowania działań marketingowych w mediach społecznościowych z poziomu systemu ERP.

Rozwój systemów klasy ERP w ostatnich latach nabrał dużej dynamiki. Nie są już to tylko rozwiązania wybierane przez duże, wiodące korporacje, ale także przez mniejsze, prężnie rozwijające się firmy, które szukają wsparcia przy dalszym rozwoju. Z roku na rok zauważyć można wzrost potencjału oprogramowania ERP, dlatego ważnym jest, aby być na bieżąco z jego aktualnymi trendami.

Źródła:  

1) ¹ Paweł Fajfer, Adam Koliński ,Wirtualne Laboratoria, Podręcznik dla nauczycieli, TOM 1 Wprowadzenie Teoretyczne, Poznań 2012.

2)  https://erpnews.com/top-7-erp-trends-for-2021/r5

3) BPC Group, ERP Systemy IT w Polsce Analiza Procesów Inwestycyjnych.