Czy Lean Manufacturing można wdrożyć bez systemu ERP ?

Czy Lean Manufacturing można wdrożyć bez systemu ERP?

Czy Lean Manufacturing  można wdrożyć bez systemu ERP ?

Koncepcja „produkcji odchudzonej” (Lean Manufacturing) zakłada ciągłe doskonalenie w zakresie procesów związanych z produkcją a co za tym idzie – minimalizację marnotrawstwa zasobów produkcyjnych, skrócenie terminów realizacji, poprawę jakości, obniżenie kosztów, zwiększenie zysków i produktywności oraz poprawę obsługi klientów. Czy można ją wdrożyć bez systemu ERP? Odpowiedź brzmi: Można ! … ale z odpowiednim systemem informatycznym można to zrobić dużo bardziej efektywnie i z osiągnięciem dużo większych korzyści.  

Nowoczesne systemy informatyczne dostarczają wiele funkcjonalności pozwalających na sprawne wdrożenie koncepcji Lean.

W miarę łatwo można poradzić sobie z planowaniem kilku/kilkunastu prostych zleceń produkcyjnych na przysłowiowej kartce papieru, ale dużo trudniej jest to wykonać w przypadku dużej liczby złożonych (wielopoziomowych) zleceń. Szczególnie kiedy w parku maszynowym znajdują się maszyny/stanowiska w tak zwanej „ścieżce krytycznej” czyli w miejscu, gdzie najczęściej dochodzi do problemów („wąskich gardeł”) wytwórczych.  Im „wąskich gardeł” jest więcej, tym większa będzie rola planowania w oparciu o system ERP. 

Większość systemów pozwala na planowanie w oparciu o nieskończone moce produkcyjne (pozwalając uzyskać informację o wąskich gardłach)  – ale co dalej ? Jak w ogromie danych i zleceń sprawnie usuwać te ograniczenia ? Dzięki funkcjonalność planowania  (APS – Advanced Production Scheduling) w oparciu o ograniczone moce produkcyjne systemy informatyczne takiej jak Epicor ERP  pozwalają na zaproponowanie i wyznaczenie pierwszego możliwego terminu realizacji danych zleceń. 

W jaki sposób wychwycić nieprawidłowości w procesie produkcyjnym? Z pomocą przychodzi kolejna funkcjonalność pozwalająca na raportowanie postępów i problemów w realizacji zleceń bezpośrednio na hali produkcyjnej (Data Collection – MES). 

Czy Lean Manufacturing  można wdrożyć bez systemu ERP ?

Czy przyjmując zamówienie od swoich klientów nie poprawimy poziomu ich obsługi, deklarując pierwszy możliwy do realizacji zamówienia termin?  Funkcja Epicor ERP o nazwie CTP (Capable To Promise, czyli możliwe do obiecania) – bazując na aktualnym obciążeniu mocy produkcyjnych zakładu, a także dostępności  niezbędnych surowców jest w stanie wyliczyć nam taki termin, który możemy zagwarantować klientowi.  

Wiele firm produkcyjnych boryka się z optymalizacją stanów magazynowych surowców. Jak zoptymalizować zakupy pod potrzeby produkcyjne? Takie elementy systemu Epicor ERP jak Supply Chain Management (SCM), zarządzanie relacjami z dostawcami (Supplier Relationship Management),  Doradcą Zakupów (czy, kiedy, za ile, od kogo –  kupowaliśmy dany surowiec) czy pulpitami zaopatrzeniowca (gdzie na jednym ekranie widzimy wszystkie  zapotrzebowania, zamówienia w trakcie realizacji, status zapytań ofertowych na surowce w podziale na dzisiaj, w tym tygodniu, przyszłe, zaległe)  to narzędzia pozwalające na błyskawiczne uzyskanie informacji niezbędnych do sprawnego prowadzenia procesów zakupowych. 

Czy Lean Manufacturing  można wdrożyć bez systemu ERP ?

A może produkcja bez zleceń?  Epicor Kanban Monitor pozwala na zastosowanie produkcji potokowej (Flow Production) i metody Kanban, która charakteryzuje się liniami i/lub gniazdami produkcyjnymi, w których praca jest wykonywana nie wsadowo, lecz „kawałek po kawałku”. Kolejne etapy prac sterowany są sygnałami fizycznymi zwanymi Kanban. Mogą to być znaczniki, etykiety, kontenery lub sygnały elektroniczne. 

Wszystkie te narzędzia pozwalają na wsparcie wdrożenia koncepcji Lean Manufacturing i uzyskanie dużo większych korzyści z jej wdrożenia, co wprost przekłada się na  identyfikację zbędnych elementów i redukcję marnotrawstwa zasobów na bardzo wczesnym etapie. 

linia