Wirtualne Laboratoria w formie zdalnej

Wirtualne Laboratoria w formie zdalnej

wirtualne laboratoria

Dziesięciu nauczycieli z polskich miast wzięło udział w szkoleniu z obsługi Wirtualnych Laboratoriów. To spotkanie dla osób rozpoczynających pracę w oparciu o narzędzia dydaktyczne logistyczno-spedycyjne i magazynowe. Warsztaty, które poprowadził przedstawiciel Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, po raz pierwszy odbyły się w formie zdalnej.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 podjęliśmy próbę zorganizowania szkolenia on-line. Był to pewnego rodzaju test, który jak się okazało, wypadł bardzo dobrze. Nauczyciele, którzy wzięli udział w szkoleniu, byli zadowoleni z merytorycznego przedstawienia zagadnień dotyczących obsługi Wirtualnych Laboratoriów – mówi Paweł Fajfer, wykładowca z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

Wirtualne Laboratoria to innowacyjna metoda kształcenia na przedmiotach zawodowych. Pozwala ona uatrakcyjnić przekaz i zwiększyć efektywność nauki, dzięki wykorzystaniu praktycznych rozwiązań na co dzień stosowanych w firmach. Dzięki dwudniowemu szkoleniu, które zostało przeprowadzone zdalnie, dziesięciu kolejnych nauczycieli między innymi z: Grudziądza, Rybnika, Serocka, ma możliwość prowadzenia zajęć poprzez nowoczesne metody nauczania.

– Nauczyciele biorący udział w warsztatach, oprócz dydaktycznej wiedzy, otrzymali dostęp do nowych filmów instruktażowych. Dzięki nim, w każdej chwili będą mogli doszlifować swoje umiejętności – mówi Paweł Fajfer.

L-Systems, jest pomysłodawcą i współtwórcą Wirtualnych Laboratoriów. Wraz z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu buduje spójny program nauczania, pokazując, jak zintegrowane systemy informatyczne wspomagają działanie przedsiębiorstwa. Wszystko to poprzez stworzenie warunków szkołom do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze zintegrowanych systemów biznesowych.
Celem Wirtualnych Laboratoriów jest nabycie praktycznych umiejętności, bazując na wiedzy ujętej w takich przedmiotach jak: podstawy logistyki, transport i spedycja czy ekonomika logistyki. Dzięki zajęciom przyszli absolwenci szkół ponadpodstawowych zapoznają się z warunkami na stanowiskach pracy, ich specyfiką i zasadami współpracy.

Dzięki szkoleniom organizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki, udało się wdrożyć kilkuset nauczycieli. Do tej pory przeprowadzono kilkadziesiąt szkoleń, dzięki którym uczniowie mogli rozpocząć nowy, bardziej praktyczny etap swojej edukacji. Aktualna sytuacja związana z pandemią koronawirusa przekonała organizatorów do zorganizowania kolejnej edycji zdalnego szkolenia dla nauczycieli. Już niebawem więcej informacji na ten temat pojawi się na stronie: www.laboratoria.wsl.com.pl

linia