Premiera Multi-Robota coraz bliżej!

Zbliża się premiera Multi-Robota !

Premiera Multi-Robota coraz bliżej!

Dużymi krokami zbliża się premiera naszego autorskiego projektu Multi-Robota. W 2019 roku podjęliśmy wyzwanie zbudowania innowacyjnego w skali światowej systemu zarządzającego produkcją, którego działanie oparliśmy na programowaniu agentowym. Wykorzystanie technologii agentów pozwoliło stworzyć rozwiązanie, które w znaczący sposób poprawi wydajność, terminowość i jakość wszystkich procesów produkcyjnych zachodzących w zakładach przemysłowych.

Multi-Robot to stworzone przez L-Systems rozwiązanie, którego zadaniem jest obsługa i rozwiązywanie typowych zdarzeń występujących podczas procesów produkcyjnych. Projekt stworzony jest w oparciu o agenty, czyli autonomiczne, wyspecjalizowane w pewnych działaniach programy, które nie tylko wykonują proste czynności, ale również uczą się wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji.

Multi- Robot powinien w łatwy sposób zaadaptować się do przyszłych zmian w branży. Kolejna rewolucja przemysłowa opiera się przede wszystkim na  wykorzystaniu postępów w programowaniu oraz wymianie danych, a analizy wskazują, że to właśnie systemy agentowe staną się systemami dominującymi. Projekt jest obecnie w zaawansowanej fazie prac i przewidujemy, że jego komercyjna wersja będzie dostępna na rynku już pod koniec bieżącego roku. Jego realizacja przebiega przy współpracy z Polską Akademią Nauk, której członkowie przygotowali badanie analityczne bieżących prac.

„W tym momencie, biorąc pod uwagę to co zostało zrealizowane do tej pory należy podkreślić bardzo wysoki stopień innowacyjności tworzonego rozwiązania. Wprawdzie o podobnych rozwiązaniach mówi się w pracach naukowych i są pogłoski o tym, że są one „po cichu wdrażane”, ale od roku 2010 nie ma oficjalnych informacji o tym, że podobne rozwiązanie istnieje i działa. To prowadzi do dwu istotnych potencjalnych implikacji. (1) Rozwiązanie to będzie miało duży potencjał komercjalizacji na całym świecie. (2) Należy jak najszybciej przygotować wspomniane powyżej publikacje oraz zacząć analizować możliwość opatentowania tworzonego rozwiązania, w postaci jednego (całościowego), lub wielu (cząstkowych) patentów. Patenty te muszą być zrealizowane tak w Polsce jak i w Europie i w USA.” – piszą pani prof. dr hab. Maria Ganzha i pan prof. dr hab. Marcin Paprzycki z Instytutu Badań Systemowych PAN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nr projektu: RPWP.01.02.00-30-0021/19. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa L- Systems sp. z o.o. Spółka komandytowa przez przeprowadzenie badań i prac rozwojowych nad Multi-robotem do zarządzania produkcją z agentami sprzętowymi, w oparciu o utworzoną infrastrukturę B+R.

Nowy projekt rozwojowy w L-Systems!