Epicor dzięki L-Systems sięga po tytuł MBA

Epicor dzięki L-Systems sięga po tytuł MBA

Firma L-Systems uruchomiła w ramach programu studiów MBA na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu system Epicor ERP dla celów dydaktycznych.

W ramach zajęć Wirtualnej Platformy Systemów Biznesowych słuchacze będą mieli możliwość zapoznać się w praktycy z jednym z najnowocześniejszych systemów ERP i ich wykorzystanie w realizacji procesów sprzedaży, zakupów, gospodarki magazynowej oraz produkcji.

Udostępnienie systemu Epicor dla słuchaczy podyplomowych studiów MBA to kolejny szczebel pakietu edukacyjnego  poza pakietami dla szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych studiów. 

linia