Epicor dzięki L-Systems sięga po tytuł MBA

Epicor dzięki L-Systems sięga po tytuł MBA

Epicor dzięki L-Systems sięga po tytuł MBA

Firma L-Systems uruchomiła w ramach programu studiów MBA na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu system Epicor ERP dla celów dydaktycznych.

W ramach zajęć Wirtualnej Platformy Systemów Biznesowych słuchacze będą mieli możliwość zapoznać się w praktycy z jednym z najnowocześniejszych systemów ERP i ich wykorzystanie w realizacji procesów sprzedaży, zakupów, gospodarki magazynowej oraz produkcji.

Udostępnienie systemu Epicor dla słuchaczy podyplomowych studiów MBA to kolejny szczebel pakietu edukacyjnego  poza pakietami dla szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych studiów. 

Epicor dzięki L-Systems sięga po tytuł MBA
linia